Adressebøker for Vestfold fylke og Drammen

Adressebøkene er sortert på fylkets byer, deretter kommer fylkets herreder. Vi finner også bransjeoversikter for hver by, og det er avsnitt om Fylkets vesentligste embets- og bestillingsmenn.

Adressebok for Vestfold 1956

Disse adressebøkene inneholder også likningstall. 

"Formuer inntil kr. 15,000.— i klasse 1 og kr. 25,000.— i høyere klasser er skattefrie ved statsskatteligningen. Da ligningstallene i boken er oppført efter statsskatteligningen og klasseansettelsene er ukjente efter de oppgaver vi har mottatt, er det satt x for alle formuer under kr. 25,000.— for personlige skattytere."

Adressebøker for Vestfold fylke og Drammen

Adressebok 1937

Adressebok for
Vestfold fylke og
Drammen 1937

Adressebok 1941

Adressebok for
Vestfold fylke og
Drammen 1941

 

Adressebok for
Vestfold fylke og
Drammen fra 1956

 
   

Adressebøkene er søkbare og du kan laste ned enkeltsider som PDF dersom du ønsker det.
Når du søker bør du kun søke på etternavn, og du må nok bla litt fordi man i boken bruker en strek for å markere gjentagelse av etternavn vist på linjen over. 

Hvis du har en smarttelefon kan du se på boken i nettleseren der også med å følge linken. Du vil da få opp en versjon som er tilpasset skjermen på din mobil, men ellers er de fleste funksjoner som på fullversjonen.

Sidetallene som vises i vår 1956-nettutgave stemmer ikke helt med den trykte utgaven fordi det er hoppet over en del sider i boken. Fram til side 218 stemmer tallene, men side 218 har fått sidenummer 218-236 i den trykte utgaven. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad