Slekt og Datas historie

Målet vårt har alltid vært å lage gode landsdekkende fagmiljøer for alle som er interessert i person- og slektshistorier, og å finne, bevare og dele informasjon og kunnskap digitalt.

Stiftet i 1990 

Organisasjonen ble stiftet 12. januar 1990. Initiativtakerne var en gjeng fremsynte slektsforskere med Wilhelm Færden, Alf Christoffersen og Gunnar Aabøe i spissen. De ønsket å bruke de mulighetene som data kunne tilføre slektsforskningen - i en tid hvor datamaskiner ennå ikke var allemannseie. 

I dag er bruk av data en selvfølge og Slekt og Data er blitt Norges største organisasjon for alle som er interessert i person- og slektshistorie. Internett og digitalisering har skapt en ny verden for slektsforskning og her ligger fremdeles enorme muligheter.

Landsdekkende organisasjon for alle

Slekt og Data er en organisasjon for alle som er interessert i person- og slektshistorie, uavhengig av kunnskap og erfaring. Landsdekkende nettverk av gode fagmiljøer for kunnskapsformidling, veiledning og inspirasjon både lokalt og digitalt, har alltid vært en viktig del av organisasjonen. I tråd med økt tilgjengelighet til kildemateriale, økt brukervennlighet og faglig fellesskap over hele landet, har også medlemstallet økt raskt. 

Fra DIS-Norge til Slekt og Data

Organisasjonen fikk ved oppstarten navnet DIS-Norge, hvor DIS stod for Databehandling I Slektsforskning. I 2012 ble navnet endret til DIS-Norge, Slekt og Data, en kombinasjon av det opprinnelige navnet og navnet på medlemsbladet vårt. På landsmøtet i 2016 ble navnet forkortet til Slekt og Data. 

Dette betyr navnet vårt

Navnet vårt spiller på utgangspunktet for organisasjonen. Data kan også forstås som nøytrale biter med informasjon. Logoen vår symboliserer disse ulike dataene som tilsammen utgjør vår slektshistorie. Slektsforskning er å rekonstruere fortiden, det er når bruddstykker av ulike data settes sammen, at historien blir tydeligere for oss.

Slekt og Data illustrasjon av slektsforskning som puslespill

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Om Slekt og Data

Organisasjonen vår heter Slekt og Data, men ikke bekymre deg for at du må kunne mye om data for å bli medlem. Det er ikke tilfelle. Det holder at du har din egen datamaskin og vet hvordan du kommer deg på Internett. Det viktigste er at du er interessert i slektsforskning og motivert til å lære mer om hvordan du kan søke og finne relevant informasjon på nettet.

Ja. Organisasjonen fikk ved oppstarten navnet DIS-Norge, hvor DIS stod for Databehandling I Slektsforskning. I 2012 ble navnet endret til DIS-Norge, Slekt og Data, en kombinasjon av det opprinnelige navnet og navnet på medlemsbladet vårt. I 2016 ble navnet forkortet til Slekt og Data. 

Annonse:

banner ad