Slekt og Datas landsstyre

Slekt og Datas ledes av et landsstyre som velges på landsmøtet hvert annet år. Styreleder er Heidi Ringsrød fra Slekt og Data Hedmark.

Foto: Slekt og Data

Landsstyret 2024–2026

Landsstyret velges på landsmøtet hvert annet år. Styret for 2024 til 2026 ble enstemmig valgt på landsmøtet i Kongsberg, 28. april 2024.

Styreleder:
Heidi Ringsrød, Slekt og Data Hedmark

Heidi Ringsrød - styreleder i Slekt og Data

Styreleder i Slekt og Data; Heidi Ringsrød

Styremedlemmer:

  • Bente Nordhagen, Slekt og Data Nord
  • Per-Ove Uthaug, Slekt og Data Hordaland 
  • Sissel Marit Bue, Slekt og Data Oslo/Akershus 
  • Erik Nilsen, Slekt og Data Rogaland
  • Kari Stumberg Omholt, Østfold                       
  • Jonny Lyngstad, Slekt og Data Møre og Romsdal
  • Viggo Eide, Slekt og Data Nordland
  • Bjarne Husevåg fra Slekt og Data Sogn og Fjordane


Leder og de øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styrets oppgave er å forvalte og lede organisasjonen både forretningsmessig og organisasjonsmessig i samsvar med dens formål.

De 18 distriktslagene i Slekt og Data har egne styrer som velges årlig. 

Kontaktpersoner

Heidi Ringsrød

Heidi Ringsrød

Leder

leder@slektogdata.no
Bente Nordhagen

Bente Nordhagen

Landsstyret

nestleder@slektogdata.no
Per-Ove Uthaug

Per-Ove Uthaug

Landsstyret

okonomiansvarlig@slektogdata.no
Sissel Marit Bue

Sissel Marit Bue

Landsstyret

styremedlem1@slektogdata.no
Erik Nilsen

Erik Nilsen

Landsstyret

styremedlem2@slektogdata.no
Kari Stumberg Omholt

Kari Stumberg Omholt

Landsstyret

styremedlem3@slektogdata.no
Jonny Lyngstad

Jonny Lyngstad

Landsstyret

styremedlem4@slektogdata.no
Viggo Eide

Viggo Eide

Landsstyret

styremedlem5@slektogdata.no
Bjarne Husevåg

Bjarne Husevåg

Landsstyret

styremedlem6@slektogdata.no