Om Slekt og Data Vestfold

Velkommen til Slekt og Data Vestfold. Vi har medlemsmøter flere steder i Vestfold for alle slektsinteresserte. Her tar vi opp ulike tema som hjelper deg å finne røttene dine. Alle er velkomne, uavhengig av erfaring og alder.

Foto:Norsk Maritimt Museum

Om Slekt og Data Vestfold:

Foreningen har månedlige medlemsmøter på Stokke Bygdetun. Slekt og data Vestfold har i tillegg 5 lokale lag og grupper rundt om i fylket, i henholdsvis Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Re og Sande. Disse gruppene har sine egne møteplasser og organiserer selv det lokale arbeidet med en rekke aktiviteter. Noen av disse gruppene har ut over det å være en møteplass hvor man kan få hjelp og tips, satt i gang aktiviteter som kilderegistrering og brukergrupper for de forskjellige slektsprogram som medlemmene benytter.

Våre aktiviteter:

Slekt og Data Vestfold har igangsatt det såkalte Slektsfoto-prosjektet der man samarbeider med Jarlsberg Historielag og Vestfold Slektshistorielag om avfotografering og publisering av fotograf Th. Larsens glassnegativsamling. Slekt og Data Vestfold  har videre i gangsatt prosjektet "Digitaliserte kilder i Vestfold" som fokuserer på å digitalisere eldre arkivmateriale fra Vestfold-kommunene.

Formål:

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Historie:

Slekt og Data Vestfold (DIS-Vestfold) ble stiftet 2. mars 1995 i Tønsberg, og er et distriktslag av Slekt og Data.

Kontaktpersoner

John Ludvigsen

John Ludvigsen

Leder Slekt og Data Vestfold

leder@vf.slektogdata.no
Lars Jørgen Ormestad

Lars Jørgen Ormestad

Nestleder Slekt og Data Vestfold

ormestad@reap.no
Henning Halvorsen

Henning Halvorsen

Kasserer Slekt og Data Vestfold

kasserer@vf.slektogdata.no
Thore Stordalen

Thore Stordalen

Sekretær Slekt og Data Vestfold

thore.stordalen@gmail.com
Hege Dåpan

Hege Dåpan

Styremedlem Slekt og Data Vestfold

hege.dapan@outlook.com
Irene Plathan

Irene Plathan

Styremedlem Slekt og Data Vestfold

iplathan@online.no
Kjell Olaussen

Kjell Olaussen

Styremedlem Slekt og Data Vestfold

kjello@ebnett.no
Stian Myrabø Løkeberg

Stian Myrabø Løkeberg

Styremedlem Slekt og Data Vestfold

stian.lokeberg@gmail.com