Adressebøker og telefonregistre

Adressebøkene er sortert alfabetisk på fylkets byer, deretter kommer fylkets herreder. Vi finner også bransjeoversikter for hver by, og det er avsnitt om Fylkets vesentligste embets- og bestillingsmenn. En rekke adressebøker inneholder yrkesopplysninger og skatteligningstall. Videre ga en rekke lokale telefonforeninger ut såkalte telefonregistre for sine nedslagsområder, som sammen med Televerkets utgivelser av Rikstelefonkatalogen fra 1920-tallet gir en uvurderlig mulighet til å finne frem adresseopplysninger med mer for slektninger i angjeldene tidsperioder.