Samarbeidspartnere

Slekt og Data er tilsluttet Norges kulturvernforbund, Frivillighet Norge, Kulturalliansen og Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi har en samarbeidsavtale med Norske Kveners forbund og godt samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivene og andre slekts- og lokalhistoriske organisasjoner.

Slekt og Data er tilsluttet paraplyorganisasjoner som arbeider for å fremme betydningen av frivillighet og kulturarv:

Norges kulturvernforbund

Kulturvernforbundet arbeider for å styrke kulturvernets og kulturarvens rolle i norsk samfunnsliv. Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon og representerer over 230 000 medlemmer.

Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. De arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. 

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet er en frivillig organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og styrke opplæringen som gis i medlemsorganisasjonene. De arbeider for at det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.

Kulturalliansen

Kulturalliansen er en sammenslutning for frivillige kulturorganisasjoner, som arbeider for å styrke det frivillige, organiserte kulturlivets posisjon og rammevilkår i samfunnet. 

Norske Kveners Forbund

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto (NKF/RK) er en landsomfattende organisasjon bestående av kvenske og finske lag og foreninger, bygdelag, kulturlag, næringsøkonomiske sammenslutninger o.l. NKF/RK har som formål å arbeide for og bedre og fremme kvenenes og de finskættedes stilling både sosialt, kulturelt og økonomisk.  

Arkivverket

Slekt og Data har et tett og godt samarbeid med Arkivverket, hvor vi både samarbeider om digitalisering og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale, samt bidrar med hjelp til besøkende slik at de kan finne sine røtter. I tillegg samarbeider vi om tilrettelegging for for arrangementer, økt aktivitet på arkivenes lesesaler, foredragsvirksomhet og en positiv kunnskapsoverføring i samarbeid med statsarkivene. Det vil variere fra arkiv til arkiv hvor ofte Slekt og Data vil være tilstede.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler