Trondheimsbasen 2022

Trondheimsbasen er et søkeverktøy mot en rekke kilder av interesse for blant annet slektsforskere. Kildene var i de første versjonene fra Trondheim, men er etter hvert utvidet til å gjelde en lang rekke andre kommuner i Trøndelag og deler av Helgeland i Nordland fylke. I denne reviderte utgaven er det vel 4,2 millioner søkbare personposter fra 1850 kilder. Antall blabare kilder er nesten 2700. Basen inneholder også modulene, militære ruller og sjømannsruller som dekker det meste av Norge.

 

Trondheimsbasen 2022

Snarveien til slekt i Trøndelag og Helgeland

Nå tilgjengelig på minnepinne, cd eller som direkte nedlasting.

Tilgjengelig både for Windows (pc), Mac og iPad/iPhone
Nedlasting koster kr 400,-
cd og minnepinne koster kr 500,- porto inkludert.


Hva Trondheimsbasen 2022 omhandler finner du HER, eller i margen til høyre


Bestill Trondheimsbasen 2022 ved å klikke HER

Trondheimsbasen 2022 er en database over personer hentet fra forskjellige kilder som berører kommuner i hele Trøndelag, deler av Møre og Romsdal og deler av Nordland.

Og denne utgaven, TB-2022, inneholder 2 nye moduler.:
Adressebok:
Alle adressebøkene for Trondheim fra 1886 til 1966 er digitalt tilgjengelig. I denne nye modulen kan man søke på år etter gater og bokstaver, og her finner vi lenker til Trondheim byleksikon hvor gaten er omtalt, Norgeskart hvor gaten ligger og Trondheim byarkivs billedarkiv Flickr.
Sjømannsruller:
I denne modulen finner vi det meste av aktuelt materiale som finnes ved de forskjellige arkivene som gjelder innrulleringen av sjømenn. Denne modulen dekker hele Norge.

Kildene og registre:
Kildene er mange. Det er lokale folketellinger, manntall og skatt, kirkebøker, dissentere i Trondheim, fremmedprotokoller, dødsmeldinger, flytteprotokoller, sjømannsruller, emigrantprotokoller, tukthusprotokoller, passprotokoller, gravferdsprotokoller m.m.

Trondheimsbasen 2022 omfatter:

  • 1850 søkbare kilder og inneholder vel 4,2 millioner søkbare personposter. Mange av disse finnes også på Digitalarkivet. Her finner du også klikkbare linker til originalen. Og hele 180 av disse kildene finnes søkbare kun i Trondheimsbasen.
  • I tillegg er det 2700 kilder som ikke er søkbare, men her kan du bla i kilden som i en vanlig bok. 800 av disse blabare kildene finnes kun i Trondheimsbasen og kommer fra nesten 50 forskjellige arkiver til sokneprester, lensmenn, fogder og sorenskrivere.
  • Her finnes også 5000 lenker til kirkebøker, dødsfallsprotokoller og branntaktstprotokoller som ligger på Digitalarkivet. Denne kildelisten inneholder også folketellinger, manntall og militære ruller fra Statsarkivet i Trondheim. Ved hjelp av disse lenkene er det mulig gå til Arkivportalen og bestille kildemateriale til lesesalen ved Statsarkivet i Trondheim. 


Trondheimsbasen

Tanken bak Trondheimsbasen er at det skal være et hjelpemiddel for slektsforskere når de skal søke i forskjellige kilder etter personer. Trondheimsbasen er derfor ingen kilde, men et verktøy mot kilder. De fleste kildene finnes på Digitalarkivet og er derfor også søkbare der. Men en del kilder finnes foreløpig bare på Trondheimsbasens egen server. Søkemulighetene i Trondheimsbasen er annerledes enn på Digitalarkivet og den vil derfor være et godt supplement til søk i DA. Når en har funnet en aktuell person, er det den kilden som opplysningen er hentet fra som blir forskerens kilde.

HER finner du en oversikt over kildene i TB-2022.  Eller også i margen til høyre

HER finner du en brukerveiledning.  Eller også i margen til høyre

HER kan du se webinaret: Trondheimsbasen - Slekt i Trøndelag!
Eller også i margen til høyre

Det ble sendt 17.november 2022, og forteller hva du kan finne i Trondheimsbasen og hvordan du kan søke i basen.

Trondheimsbasen er et søkeverktøy mot en rekke kilder av interesse for blant annet slektsforskere. Kildene var i de første versjonene kun fra Trondheim, men er etter hvert utvidet til å gjelde en lang rekke andre kommuner i hele Trøndelag samt søndre del av Helgeland i Nordland fylke.

Trondheimsbasen 2022 koster kr 400 for direkte nedlasting, og 500 for cd eller minnepinne sendt i posten.

Trondheimsbasen 2022 bestiller du ved å klikke HER

Har du spørsmål om et eller annet så send en epost til salg@trondheimsbasen.no

trondheimsbasen

Annonse:

banner ad