Om Slekt og Data Sør-Trøndelag

Velkommen til Slekt og Data Sør-Trøndelag. Vi er et distriktslag i Slekt og Data og arrangerer medlemsmøter for alle slektsinteresserte. Her arrangerer kurs, har foredrag av forskjellige slag samt tar opp ulike tema som hjelper deg å finne røttene dine. Alle er velkommen, uavhengig av erfaring og alder.

Slekt og Data Sør-Trøndelag

Slekt og Data Sør-Trøndelag har over 800 medlemmer. Her finner du alt fra ferske amatører til garvede proffer som har felles interesse for slektsforskning og bruk av data. Foreningens mål er å skape et lokalt forum for alle som er interessert i slekts- og personhistorie og spre kunnskap på dette området.

Medlemsmøter

Møter for medlemmer og andre interesserte er den viktigste aktiviteten. Som regel er det et møte i måneden, og tema på møtene er databehandling og slektsforskning og lokalhistorie.På møtene er det mulig å møte andre som er interessert i slektsforskning og utveksle informasjon og erfaringer.

Medlemsmøtene er første torsdag i måneden kl. 18.00, og vårt møtested er Arkivsenteret på Dora. Møtene kunngjøres på vår hjemmeside og i e-postmeldinger til medlemmene. Møtene er åpne og alle er velkommen.

Kursvirksomhet

Vi tilbyr medlemmer og andre interesserte kurs i blant annet:

 • Slektsprogrammer
 • Kilderegistrering
 • Billedbehandling
 • Lag slektsbok

Brukergrupper for Slektsprogram

Vi har faddere og brukergrupper som kan gi råd og veiledning i bruk av slektsprogrammet.

 • TMG
 • Brother’s Keeper
 • Embla
 • Legacy
 • Reunion (For Mac-brukere)

Det finnes i tillegg andre slektsprogram for både PC og Mac, og er du interessert, kan vi formidle informasjon.

Kilderegistrering

Registrering/digitalisering av kilder er viktig for at vi kan få lettere tilgang til disse bl.a. via Internett. Våre medlemmer har deltatt i dugnaden for å gjøre kirkebøker, gravminner og andre kilder tilgjengelig:

 • Kirkebøker for flere kommuner og tidsperioder
 • Gravminner er registrert, ofte i samarbeid med kirkeverger, og mange er fotografert.
 • Folketellinger for Trondheim 1925 og Strinda 1934
 • Folketellinger fra 1891
 • Sjømannsruller for Midt-Norge
 • Tukthuset i Trondheim

Ønsker du å delta i dette dugnadsarbeidet, ta kontakt med oss.

Lokale grupper

Vi har flere lokale grupper som er dannet der det er naturlig å møtes. Lokale grupper under Slekt og Data Sør-Trøndelag med e-postadresser til kontaktpersoner og lenker til deres hjemmesider finner du på vår hjemmeside. Gruppene dekker følgende geografiske områder:

Trollheimen    Oppdal, Rennebu og Meldal

Austrått          Ørland og Bjugn

Sør-Fosen     Hitra, Frøya og Snillfjord

Røros            Røros

Orkdal           Orkdal

Gauldal         Midtre Gauldal

Nea               Selbu og Tydal

Slekt og Data Sør-Trøndelag
Du kan kontakte oss ved å sende en e-post til leder@st.slektogdata.no

Medlemskap i Slekt og Data

Du tegner medlemskap direkte via Slekt og Data sin hjemmeside www.slektogdata.no. Her finner du informasjon om foreningen og annen informasjon om Slekt og Data. Årskontingenten er for tiden kr. 600,-