Styret og tillitsvalgte i SoD Nord-Trøndelag:

Leder Per Herstad leder@nt.slektogdata.no
Nestleder Per Fossum nestleder@nt.slektogdata.no
Sekretær Rolf-Einar Pedersen sekretar@nt.slektogdata.no
Styremedlem Roar Dalen styremedlem1@nt.slektogdata.no
Styremedlem Knut Atle Aarbu kaarbu@ntebb.no
Styremedlem Marit Arnekleiv Danielsen maradan@online.no
Styremedlem Jan Samuelsen jan.samuelsen@ntebb.no
Kasserer Olav Karlsen kasserer@nt.slektogdata.no
DIStreff-fadder Per Fossum distreff@nt.slektogdata.no
Gravminnekoordinator Einar Johannessen gravreg@nt.slektogdata.no
Webmaster Roar Dalen webmaster@nt.slektogdata.no
Revisor Bjarne Berre bjarne@berre.no
Revisor Ivar Næss  
Valgkomité Helge Petter Enoksen helge.enoksen51@gmail.com
Valgkomité Lars Iver Valstad larsivervalstad@hotmail.com
Valgkomité Arild Køhl arild.kohl@ntebb.no

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad