Om Slekt og Data Nord-Trøndelag

Vi har medlemsmøter flere steder i Nord-Trøndelag for alle slektsinteresserte. Her tar vi opp ulike tema som hjelper deg å finne røttene dine. Alle er velkomne, uavhengig av erfaring og alder.

Øver-Falstad, Ekne, Levanger, Foto: Roar Dalen

Medlemsmøter

Vi arrangerer månedlige medlemsmøter i Steinkjer, Levanger. Stjørdal og Namsos. Her får du faglig påfyll og kan utveksle erfaringer med likesinnede som deler din interesse. Mange av medlemsmøtene innledes med et foredrag, deretter blir det god tid til å diskutere slektsnøtter og dele slektshistorier over en kopp kaffe. Alle er velkommen, både medlemmer og mulige fremtidige medlemmer.

Ingen krav til gode datakunnskaper

Organisasjonen vår heter Slekt og Data, men du trenger ikke å kunne mye om data for å delta på våre aktiviteter. Det holder at du har en datamaskin og vet hvordan du kommer deg på Internett. Det viktigste er at du er interessert i slektsforskning og motivert til å lære mer om hvordan finner relevant informasjon på nettet - og andre steder.

Historie og formål

Slekt og Data Nord-Trøndelag ble startet 31.august 1996. Organisasjonens formål er å organisere alle som er interessert i person- og slektshistorie, og legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.​

Organisering og drift

Alt arbeid i Slekt og Data er basert på frivillighet, engasjement og dugnadsinnsats. Det er våre tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring og som arrangerer alle møter, temakvelder og kurs. I tillegg har vi en rekke andre frivillige som bidrar med dugnadsinnsats til ulike prosjekter, for eksempel Gravminner og Kilderegistrering.

Styret og årsmøte

Slekt og Data Nord-Trøndelag ledes av et styre som velges på årsmøtet hvert år.

Kontaktpersoner

Per Herstad, Levanger

Per Herstad, Levanger

Leder Slekt og Data Nord-Trøndelag

leder@nt.slektogdata.no
Per Fossum, Namsos

Per Fossum, Namsos

Nestleder Slekt og Data Nord-Trøndelag

perfossum@online.no
Olav Karlsen, Steinkjer

Olav Karlsen, Steinkjer

Kasserer Slekt og Data Nord-Trøndelag

kasserer@nt.slektogdata.no
Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Sekretær Slekt og Data Nord-Trøndelag

rolfeinar45@gmail.com
Torgeir Tessem, Steinkjer

Torgeir Tessem, Steinkjer

Gruppeleder Slekt og Data Steinkjer

info@fargetuva.no
Bjørn Joar Jensen

Bjørn Joar Jensen

Kontaktperson

ytrenamdal@nt.slektogdata.no

Annonse:

banner ad