Dødsannonser

Søk i vår base med over 250.000 dødsannonser fra Hedmark, Østfold og Aust-Agder.

Slektsopplysninger fra dødsannonser

Appen Dødsannonser har nå fått ny pålogging som er koblet til medlemsregisteret. Innlogging i appen skjer med mobilnummer og passord for Slekt og Data, på samme måte som innlogging på våre nettsider. 

Nyhet: 
Siste utgave bare på Slekt og Data server (DISnorge databasen vedlikeholdes ikke lenger).
Databasen sjekket grundig for manglende annonsebilder.
Nye  annonser for Skjeberg (Glommen og Sarpborg Arbeiderblad) er  tilgjengelig i siste utgave (dvs. versjon 1.58 - 24.4.2019)

Nyhet:  
Programmet for søk i de åpne samlingene (Skjeberg, Mysen og Askim) er nå felles for ikke medlemmer og medlemmer i Slekt og Data.

Dødsannonser gir viktig informasjon til slektsforskere om avdøde og familien til avdøde. Databasen til Slekt og Data inneholder over 250.000 dødsannonser.

Dødsannonsene fra avisen Glåmdalen er fra årene 1943 til 2018. Avisen dekker Nes i Akershus, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Grue og Åsnes. Samlingen fra Agderposten, som dekker Agderfylkene, inneholder årgangene fra 1930 til 2018. Samlingene fra Glåmdalen og Agderposten er kun tilgjengelig for medlemmer.

Skjeberg Historielag har gitt Slekt og Data tillatelse til å publisere sin samling av dødsannonser som kommer fra avisene Sarpsborg Arbeiderblad, Sarpsborgpressen, Sarpsborg Dagblad, Den Nye Tid, Glommen og Sarpen. Samlingen inneholder også dødsannonser fra Mysen og Askim. Samlingene fra Skjeberg Historielag er åpne for alle, også ikke-medlemmer.

Databasen for dødsannonser er i mars 2019 overført til ny Slekt og Data server. Alle oppdateringer gjøres i nå ny utgave av databasen og de siste oppdateringer er bare tilgjengelig ved bruk av siste utgave av søkeprogrammene. Derfor anbefales at alle som vil søke i databasen å bruke versjon 1.58 og høyere av Java programmet og bruke versjon 1.40 og høyere av appen ”Dødsannonser”. Nyheter i databasen for dødsannonsene, kan du lese om her: Om Dødsannonsene.

Slik søker du i dødsannonsene Søk i databasen kan gjøres med egen app ”Dødsannonser” for Android, tilgjengelig på Google Play. For å få tilgang til alle annonser, må du være medlem av Slekt og Data

Du kan også søke i dødsannonsene med eget Java program. For å brukes programmet, må du ha Java installert på PC’en. (Hvis du er i tvil, sjekk på Java sidene https://www.java.com for å se om du har Java installert.)

  1. Start søkeprogrammet ved å trykke på knappen

    Søk i dødsannonser

  2. På spørsmålet om hva du vil gjøre med programmet – trykk KJØR
  3. I programmet må du oppgi brukernavn og passord til Slekt og Data for å få tilgang til alle annonser i databasen. Programmet husker brukernavn og passord.
  4. Ikke medlemmer huker av for ”Ikke medlem” og får tilgang til annonsene fra Skjeberg, Mysen og Askim.
  5. Skriv inn fornavn/etternavn og/eller dødsår/mnd for den du søker.
  6. Velg en annonselinje i tabellen, høyreklikk på linje eller trykk på "Vis Bilde".
  7. Høyreklikk på bildet for å vise stort bilde.

Du kan enkelt starte søkeprogrammet ved å klikke her:
Søk i dødsannonser 
Eller legge en link til programmet på «Skrivebordet» i Windows.

Merk! Hvis du får spørsmål om å godkjenne programmet, trykk KJØR/RUN hvis meldingen viser at programmet er utgitt av Slekt og Data.

Dugnadsdrevet database!

Slekt og Data har engasjerte medlemmene, som på dugnad samler inn og publiserer dødsannonser. Samlingen fra Glåmdalen er en gave fra Ragnar Olsen, som Slekt og Data Oslo/Akershus mottok i desember 2012. Ragnar Olsen forsetter å skanne og samle annonsene fra avisen Glåmdalen.

Henning Pytterud i Slekt og Data Østfold har formidlet kontakten med Skjeberg Historielag om publisering av samlingene. Han har også gjort en stor innsats for å bearbeide materialet for publisering.

Etter et initiativ fra Svein Erik Bjartheim, skannet Slekt og Data Aust-Agder i 2017 og 2018 dødsannonser fra Agderposten. Prosjektet ble ledet av Halfdan Mørland, Slekt og Data Aust-Agder.

Programmene for søk i dødsannonser er utviklet av og databasen driftes av Slekt og Data medlem Nils Tolleshaug.

Søk i databasen kan gjøres med egen app ”Dødsannonser” for Android, tilgjengelig på Google Play. For å få tilgang til alle annonser, må du være medlem av Slekt og Data.

Har du problemer? 
Følg denne instruksen hvis Java programmet ikke starter: Application Blocked by Java Security - hvordan starte programmet! 

Annonse:

banner ad