Dødsannonser fra avisen Glåmdalen

Dødsannonser samlet fra avisen Glåmdalen er fra årene 1943 til og med 2018.

Dødsannonser samlet fra avisen Glåmdalen er fra årene 1943 til og med 2018.

Glåmdalen dekker fra Nes på Romerike videre Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Grue og Åsnes. Mange har flyttet ut, men har familie igjen og setter derfor inn dødsannonsen i Glåmdalen. Annonsene er søkbare på navn eller dato for trykking i avisen. For å søke bruker du Java programmet DISann tilgjengelig på Slekt og Datas nettsider under Kilder/Dødsannonser eller start søkeprogrammet med knappen nedenfor.

Søk i dødsannonser

Samlingen er bare tilgjengelig for medlemmer av Slekt og Data.

Status annonser  -  07.02.2019 - Annonsene for 2018 er tilgjengelig


Samlingen er en gave gitt 6. desember 2012 til DIS Oslo/Akershus. Samler og giver er Ragnar Olsen som skriver: Så lenge jeg klarer, vil oppdatering komme innen utgangen februar året etter. 

 

Einar Balle og Jan Eri i Slekt og Datas internettutvalg bidro i starten av med publiseringen av  dødsannonsene fra avisen Glåmdalen. 

Ved feil i databasen eller problemer med søkeprogrammene, kontakt Nils - epost: java@slektogdata.no

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad