Hva er slektsforskning?

Slektsforskning forteller hvor du kommer fra og hvorfor familiehistorien ble som den ble.

Foto: Johs.Johannnessen/Domkirkeodden

Vet du hvor du kommer fra? Hvem du er?

Vi mennesker har alltid vært opptatt av hvor vi kommer fra og hva som er våre røtter. Slektsforskning er på mange måter å rekonstruere historien og gjør det mulig å finne ut mer om dine forfedre. Du skaper fortiden på nytt gjennom å samle inn kunnskap. Den ene puslespillbrikken etter den andre letes fram, og etter hvert blir bildet tydeligere for deg. 

Slektsforskning gir kunnskap om egen historie, styrker identitetsfølelsen og hjelper oss å forstå fortiden, utfordre samtiden og påvirke fremtiden.

Det kan være mange grunner til at man ønsker å finne ut mer om sine egne røtter. Kanskje har du kommet over et gammelt bilde som har vekket nysgjerrigheten, eller sett et program på TV som har gjort at du får lyst til å lære mer. Andre har konkrete familienøtter de ønsker å knekke. Det kan være familiemedlemmer som av ulike grunner aldri ble nevnt, eller en slektning som bare forsvant.  

Stor interesse for slektsforskning

Interessen for slektsforskning er større enn noen gang. En viktig grunn til dette er at vi nå har tilgang til viktige kilder digitalt. Der hvor vi før måtte reise til ulike arkiv for å finne opplysninger, kan vi nå lett søke opp oldemor på nett hjemme fra vår egen stue. Og der hvor man før i stor grad satt alene med slektsforskningen sin, har digitaliseringen gjort det enkelt å dele informasjon og få hjelp gjennom ulike nettverk og forum.

TV-programmer som "Anno", "Alt for Norge" og "Hvem tror du at du er" har også skapt oppmerksomhet rundt slektsforskning, og gjort flere interessert i å finne sin historie.

Familie

Slektsforskning gjør det mulig å bli kjent med dine forfedre. Foto: Musea i Nord-Østerdalen

Bli kjent med forfedrene dine

Slektsforskning gjør det mulig å reise tilbake i tid og bli kjent med forfedrene dine. Du kan finne ut hvor de levde, og få vite noe om hvilke begivenheter i samfunnet som påvirket dem og hverdagslivet deres. Bare ved å kjenne historien kan du bedre forstå deres bestemmelser og handlinger. De fleste historier blir også mer spennende når du klarer å sette dem inn i en større sammenheng.

Helt enkelt er slektsforskning å:
1. Finne og registrere opplysninger om personer.
2. Finne og registrere opplysninger om familierelasjoner.
3. Dokumentere opplysningene som registreres.
4. Bevare og formidle det du har funnet. 
 

Veien inn i slektsforskningen

Når du går i gang, vil du trolig bli overrasket over hvor lett slektsforskningen kan være, men du vil også oppdage at det ikke er mulig å finne alt. Mye informasjonen kan finnes, men kanskje ikke der du forventer, og kanskje ikke gjengitt akkurat slik du trodde. Etter hvert vil du venne deg til at slektsforskning medfører en spennende blanding av disse to ytterlighetene. Mysteriene er der, og nøtter er til for å knekkes.

Er det mulig å finne alle slektninger?

Mange vil kanskje tenke at det vil være mulig å finne alle personer som lever og har levd, og alt om dem, men slik er det nok ikke. I Norge har vi strenge personvernregler, og det gjør at mange nyere kilder fra de siste 60 til 100 årene er sperret for innsyn. Altså klausulert. 

Vi kan heller ikke forvente å kartlegge informasjon om vår egen familie helt tilbake til vikingtiden, selv om det hadde vært veldig spennende om det var slik. De fleste av oss må regne med å måtte stoppe ved 1600-1700-tallet. Til gjengjeld vil du da ha fått opp enormt mange slektninger og dermed ha nok å drive på med i en god stund fremover. Før 1700-tallet er det færre kilder tilgjengelig. Den eldste kirkeboken som er bevart, er for Andebu prestegjeld i Vestfold og har oppføringer fra 1623 og utover. 

Det finnes noen delvis anerkjente slektslinjer som går lenger tilbake enn 1600-tallet. Klarer du å «hekte deg» på der, er du heldig, men ikke fall for fristelsen å dikte opp en tilknytning til en slik slektstavle. Å kunne dokumentere hvor man kommer fra er viktig.

Viktig å starte så tidlig som mulig

Veldig mange sier at de skal begynne med slektsforskning når de bare får mer tid eller blir pensjonister. Men jo før du begynner, jo bedre er det! En gjentakende setning for alle som begynner med slektsforskning er «Jeg skulle ønske jeg hadde begynt før». Jo tidligere du starter, jo større sjanse er det for at du fremdeles har foreldre, tanter og onkler og kanskje til og med besteforeldre som du kan spørre ut om familiehistorien. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Vanlige spørsmål

Alle har sin egen unike historie som sier noe om hvorfor historien ble som den ble. Forfedrene dine kommer også nærmere deg om du vet litt om hvem de var. 

De flest kan finne familiemedlemmer i folketellinger og kirkebøker. Her kan du lese mer om hva du kan finne.