Sjøfolksforeningen i Sandefjord

Sjøfolkforeningen i Sandefjord var en viktig institusjon for trengende tidlig på 1900-tallet.

Søknad om understøttelse

Hr Hasle

Undertegnede søger om at faa komme i betragtning ved utdelingen til jul. Jeg er Enke og har 6 ukonfirmerede barn, og er i smaa kaar.

Med megen Aktelse, 
Ærbødigst

Og ja, hun fikk hjelp som vi ser av møteprotokollen.

Slike søknader var det foreningen behandlet før man delte ut understøttelse. 

Arkivet har ytterårene 1902 til 1914 og består av en møteprotokoll og styresaker.

Den skannede møteprotokollen inneholder referater fra 5 styremøter avholdt i perioden 1902 til 1914. I styresakene finnes søknader om understøttelse for perioden 1902 til 1914. Videre finnes dokumentasjon vedrørende opprettelse av et sjøfartskontor/sjøfartsråd som skulle sortere under Departementet for utenrikssaker, handel, sjøfart og industri.

Foreningens arkiv for perioden 1892 til 1900 forsvant ved bybrannen i 1900.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler