Sakspapirer til årsmøtet i Slekt og Data Nord

Årsmøtet i Slekt og Data Tromsø for 2023 avholdes mandag 13. mars fra 1800 til 2000 .Her er sakspapirene.

Foto: Laila Lanes

Det innkalles til digitalt årsmøte i Slekt og Data Nord den 13. mars kl. 1800-2000. 

Møtet vil bli avvikla på Teams og de som ønsker å delta må sende e-post til leder@no.slektogdata.no innen fredag 10. mars kl 1800. De vil da få tilsendt lenke til møtet. 

Vedlagt her saksliste og sakspapirer til møtet. Legger også ved aktitivtetsplanen som styret jobber etter, den skal ikke behandles på årsmøtet. 

 

Annonse:

banner ad