Om Slekt og Data Nord

Slekt og Data Nord dekker fylkene Troms og Finnmark.

Foto: Toralv Hagen, Finnmark Fylkesbibliotek

Formål

Organisasjonens formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie, og gjennom dette tilrettelegge for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Vi skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

Historie

Slekt og Data Nord er et distriktslag under Slekt og Data og dekker Troms og Finnmark. Vi ble stiftet 10.06.2014.

Organisering og drift

Slekt og Datas organisasjon er basert på frivillighet, engasjement og dugnadsinnsats. Det er våre tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring og som arrangerer alle møter, temakvelder og kurs. I tillegg har vi en rekke andre frivillige som bidrar med dugnadsinnsats til ulike prosjekter som for eksempel Gravminner og Kilderegistrering.

Styre og årsmøte

Slekt og Data Nord ledes av et styre som velges på årsmøtet hvert år.

Lokallag

Vi har et lokallag i Tromsø og lokale grupper i åtte ulike områder i Troms og Finnmark. Her prøver vi å få til arrangementer, møter og kurs. Alle medlemmer i Slekt og Data kan delta på alle møter over hele landet. Følg med på aktivitetskalenderen. Kanskje skjer det noe i en annen by som kan være interessant for deg. Er du interessert i å få i gang aktivitet, ta kontakt med oss. 

Samarbeidspartnere

Vi har et godt samarbeid med Statsarkivet i Tromsø, med lokale museer og historielag. 


Slekt og Data Nord består av følgende lokallag:

  • Slekt og Data Alta
  • Slekt og Data Sør-Troms
  • Slekt og Data Midt-Troms
  • Slekt og Data Nord-Troms
  • Slekt og Data Tromsø
  • Slekt og Data Lakselv
  • Slekt og Data Vadsø
  • Slekt og Data Vardø - pt. i dvale
  • Slekt og Data Sør-Varanger

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Kontaktpersoner

Laila Lanes

Laila Lanes

Leder

leder@no.slektogdata.no
Are Larsen

Are Larsen

Nestleder Nord

nestleder@no.slektogdata.no
Stig Berg-Larssen

Stig Berg-Larssen

sekretær

Hanne Isabell Iversen

Hanne Isabell Iversen

Kasserer Nord

kasserer@no.slektogdata.no
Grethe Boberg

Grethe Boberg

styremedlem

styremedlem@no.slektogdata.no

Thorleif Isaksen

revisor

thorleifisaksen@online.no
Gerd Karen Rognstad

Gerd Karen Rognstad

Gravminnekoordinator Nord

gravreg@no.slektogdata.no