Nytt fra Digitalarkivet

Digitalarkivet har gjort noen endringer reglene for sperring av sider - og har fått fikset søket på døde.

For det meste blir det en innstramming, med mindre tilgjengelighet for lysinger og viede, innmeldte og utmeldte, men det blir også en liten letting på på regler for konfirmerte. 

Her er reglene forklart i mer detalj: 

  • Konfirmerte er sperret i 86 år. Tidligere var konfirmerte sperret i 100 år f.o.m. 1935. Endringene medfører derfor at konfirmerte 1935 og 1936 umiddelbart har blitt fritt tilgjengelige, og at en ny årgang vil bli tilgjengelig ved hvert årsskifte. Med de gamle sperrereglene ville konfirmerte 1935 først blitt tilgjengelige 1. januar 2036.
  • Trolovede og viede, inkludert borgerlig viede, er fritt tilgjengelige t.o.m. 1949. F.o.m. 1950 er disse kategoriene sperret i 82 år. Endringene medfører en innstramming, fordi disse kategoriene har vært fritt tilgjengelige i skanna kirkebøker publisert 2005-2015, mens de har vært sperret i 60 år i skanna kirkebøker publisert siden 2016.
  • Innflyttede og utflyttede er sperret i 100 år. Endringene medfører en innstramming, fordi disse kategoriene tidligere har vært fritt tilgjengelige. Kirkebøker fra de siste 100 år inneholder imidlertid nesten ikke flyttelister, så endringen betyr lite i praksis.
  • Innmeldte i statskirken og utmeldte av statskirken er sperret i 100 år. Endringene medfører en innstramming, fordi disse kategoriene tidligere har sperret i 60 år.

Se alle reglene for sperring av kirkebøker her.

Avansert søk

Ved bruk av avansert søk på Digitalarkivet, vil man nå igjen få treff også på Døde i perioden 1951-2014. 
Hvis man f.eks. søker på en person med fornavn og fødselsår og -dato vil man, hvis personen er født før 1920, antagelig få treff både i folketellinga 1920 og i dødsfallslista (hvis personen dør mellom 1951 og 2014) - og i mange tilfeller også i dåpen. Husk at etternavn kan endre seg, så det anbefales ikke å søke med det til å begynne med - særlig ikke hvis man har full fødselsdato. Etternavn var i de færreste tilfeller også oppgitt ved dåpen. 

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad