Savner du et tilbud der du bor?

Vi har over 70 lokallag rundt om i landet. Og vi vil gjerne ha enda flere! Kanskje du har lyst til å starte et lokallag der du bor? Ta kontakt med distriktslaget ditt så hjelper vi deg videre.

Få tips og råd fra våre erfarne slektsforskere

Lokal tilhørighet og faglig fellesskap

Slekt og Data ønsker alle nye lokallag og grupper hjertelig velkommen. Hvis du savner et tilbud der du bor, ta kontakt med ditt distriktslag og foreslå muligheten for et lokallag.

Et lokallag eller en lokal gruppe kan dannes der det er naturlig for medlemmer å møtes, og hvor det anses å være for lang vei til andre lokallag eller distriktslaget. 

Det er distriktslaget som formelt oppretter lokale lag og/eller lokale grupper, og som hjelper deg med å starte opp og informere om det nye tilbudet til medlemmene. Tilbudet må være åpnet for alle eksisterende og potensielle nye medlemmer.  

Slik hjelper vi deg igang 

 • Ferdig, gratis nettside: Alle lokallag og grupper får en egen lokal side på www.slektogdata.no hvor de kan dele sin informasjon.  

 • Tilgang til medlemslister: Distriktslaget vil gi nye lag tilgang til oppdaterte medlemslister for sitt område. Distriktslaget og sekretariatet kan informere om det nye tilbudet til eksisterende medlemmer i det aktuelle området.  

 • Felles brosjyrer og maler: Det er laget en rekke felles brosjyrer og maler som alle tillitsvalgte har tilgang til. Det er brosjyrer og plakater som dere kan laste ned, skrive ut og dele ut aktuelle steder.  

 • Ferdig kursmateriale og presentasjoner: Basert på innholdet på nettsiden vår er det laget ferdige presentasjoner i PowerPoint beregnet for nybegynnere. Du får også tilgang til presentasjoner andre i Slekt og Data har laget. Vi forventer også at du deler relevante presentasjoner fra ditt lag.  

 • Håndbok for tillitsvalgte: I dette heftet som du nå leser finner du en rekke nyttige tips og råd til styre- og organisasjonsarbeid.   

 • Forslag til aktiviteter og møteprogram: Den lokale gruppen må selv utarbeide møteprogram og arrangement og lignende. Men det er mye inspirasjon å hente fra andre lag og grupper og fra nettsidene til Slekt og Data. Det er laget forslag til ulike temaer og maler for arrangementskalendere m.m. 

 • Eget Intranett for alle tillitsvalgte: Slekt og Data bruker Office 365. Alle lag får tilgang til sitt område og kan dele informasjon og hente felles informasjons- og markedsføringsmateriale.  

Hva må du tenke igjennom før du starter? 

 • Få med deg flere som har lyst til å bidra. Tenk nøye igjennom hvilke aktiviteter ser dere ønsker å starte opp. Målene og oppgavene må være klare og tydelige, slik at flest mulig får lyst til å være med.
 • Ta kontakt med distriktslaget i ditt område for å få tips og råd.
 • Finn egnet lokale å være på. Kan dere få være på biblioteket, skolen, et museum eller et arkiv?
 • Lag et møteprogram.
 • Informer om tilbudet lokalt. Kanskje kan du få lokalpressen til å skrive om det nye tilbudet? 

Starte et lokallag eller en lokal gruppe? 

Forskjellen på lokallag og lokale grupper er at lokallaget er mer formelt organisert enn en gruppe.  

 • Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med organisasjonsnummer og eget valgt styre med ansvar for egen økonomi. Lokallaget er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene, og har et eget styre som velges på årsmøtet som holdes en gang i året.
 • En lokal gruppe er, i motsetning til et lokallag, ikke en egen juridisk enhet og har ikke egen økonomi. En lokalgruppe må kun ha en leder eller kontaktperson.

Både lokallaget og lokale grupper rapporterer til distriktslaget for sitt område. Lokale grupper er altså ikke en undergruppering av lokallaget.

Hvilke aktiviteter kan lokallaget eller gruppen arrangere? 

Målsetningen med et lokallag eller lokale grupper er å skape jevnlige møteplasser som skaper et faglig og sosialt fellesskap. Det kan eksempelvis være månedlige møter som innledes med et foredrag og etterfølges av god tid til å drøfte en slektsnøtt eller to over en kopp kaffe. Eller enklere faste møter hvor målet er å hjelpe hverandre med slektsforskning og dele erfaringer. 

Vi har også flere grupper som møtes jevnlig for å transkribere kirkebøker eller digitalisere lokale kilder som er verdifulle for vår kulturarv. Mulighetene er mange.

 

Økonomi og kontakt med distriktslaget 

Slekt og Data er en frivillig organisasjon og finansieres gjennom den årlige medlemskontingenten. Medlemskontingenten i Slekt og Data kreves inn sentralt, og 25 prosent går som direkte tilskudd til distriktslagene, basert på antall betalende medlemmer tilknyttet distriktslaget.  

 Alle medlemmer i Slekt og Data melder seg inn på www.slektogdata.no og de lokale lagene eller gruppene har ikke noe arbeid med dette. Det er landsmøtet som bestemmer kontingenten. 

De lokale lagene og -gruppene søker sitt distriktslag om økonomisk støtte til lokale aktiviteter. "Håndkassa" og andre inntekter som skaffes lokalt, tilhører det lokale laget eller den lokale gruppen.  

Lederen av lokallaget eller -gruppen skal holde distriktslagets styre orientert om aktiviteten lokalt. Det er styret i distriktslaget som fastsetter på hvilke måter representanter for lokallag og lokale grupper skal delta på landsmøter og lignende.