Vestfold Landbruksskole 1895-1994

Landbruksskolen har opp gjennom årene hatt mang en elev fra Vestfoldbygdene som har fått opplæring i landbruksfag, og har gjennom årene hatt tilhold først på Fossnes gård, og senere Melsom gård i Stokke, derav navnene Fossnes Landbruksskole og Melsom/Vestfold Landbruksskole. Kanskje har noen av dine slektninger tatt landbruksutdanning her?

Skannet av Slekt og Data Vestfold

Historikk:

Vestfold landbruksskole ble opprinnelig opprettet som Fossnes landbruksskole og innviet på storgården Fossnes i Arnadal 4. november 1895. Første undervisningsdag ble den 5. november 1895. Johan Austeen var den første bestyreren av Fossnes landbruksskole, som ble opprettet av Jarlsberg og Laurvigs amt. Ved innvielsen deltok de aller fleste ordførerne og Amtmannen i amtet. Landbruksskolen hadde tilhold på Fossnes frem til den nye landbruksskolen ble innviet på Melsom i Stokke 30. april 1957 under navnet Vestfold Landbruksskole. Etter Reform 94 ble navnet endret til Melsom videregående skole. Fossnes landbruksskole var ikke den første av dette slag i Vestfold. Allerede i 1825 hadde Jacob Sverdrup opprettet et privat praktisk/teoretisk akerdyrkingsseminar på Sem Hovedgård i Borre, hvor 6-8 elever fra bondestanden fikk opplæring ved seminaret. Sverdrup fikk på denne tiden statstilskudd for å ta opp elever.

Lenker:

Historiske Vestfold - Fossnes landbruksskole

Melsom Vgs @ vfk.no - Historikk

Arkivportalen.no - Vestfold Landbruksskole - Elevforeningen

Arkivmateriale og bøker:

Vestfold Landbruksskole

Protokol over de ved
Jarlsbergs og Laurvigs
Amts Landbrugsskole
optagne Elever 1848-1860

 

Protokol for Elevoptagelsen
og Undervisningen ved
Fosnes Landbruksskole
1895-1910

Protokol for Elevoptagelsen
og Undervisningen ved
Fosnes Landbruksskole
1910-1921

Protokol over Elevoptagelse
og eksamener ved
Vestfold Landbruksskole
1921-1933

Vestfold Landbruksskole
1895-1995:
jubileumsskrift @ nb.no
En kort oversigt i anledning  Fosnes landbrugsskoles 25  aarige virksomhet 1895-1920
En kort oversigt i anledning
Fosnes landbrugsskoles 25
aarige virksomhet 1895-1920
Plan for Jarlsberg og Larviks  amts Landbruksskole 1913
Plan for Jarlsberg og Larviks
amts Landbruksskole 1913
Plan for Vestfold Landbruksskole 1932
Plan for Vestfold Landbruksskole
1932
Bekjendtgørelse fra Jarlsberg og Laurvigs Amts  Landhusholdningsselskab 1879
Bekjendtgørelse fra Jarlsberg
og Laurvigs Amts
Landhusholdningsselskab
1879

 
Opptakskrav ved Jarlsberg og  Laurviks Amts Landbrugsskole  paa Fosnæs 1900-1918
Opptakskrav ved Jarlsberg og
Laurviks Amts Landbrugsskole
paa Fosnæs 1900-1918

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad