Ekne kirke

Hei, alle medlemmer!

Da har vi fått med oss et nytt Slektsforskerår i 2023, og avrunder det hele med ei god uke med vellykket julefred. Solsnu er i år på fredag 22. kl. 04.27, og da blir det lengre dager og lysere tider. No ser det ut til at det er influensaen som skal slå til, og utomlands er det krig og vulkanutbrudd som dominerer nyhetsbildet. Vi får ta det som kommer og sette av tid og rom til å bruke slektsforskningen for å jobbe videre med å finne fram til våre slektsrøtter.

2023 har vært et år der medlemmer har blitt borte, men også nye som har kommet til. Vi håper at dere som er medlemmer kan være aktive med å få med dere flere nye medlemmer ved å fortelle om de fordelene som følger med et medlemskap hos Slekt og Data. Bli med på våre medlemsmøter og få oversikt over hva vi slektsforskere jobber med, og info og rettledning om hva som finnes på internett. Da blir det artigere å jobbe videre med egen slekt.

På vegne av Slekt og Data Nord-Trøndelag takker jeg for innsatsen i året som har gått, og jeg ønsker at medlemsaktiviteten fra 2023 skal fortsette i 2024 slik at vi får spennende slektsoppdagelser også i året som kommer! 

Jeg ønsker med dette alle en RIKTIG GOD JUL i 2023 og et innholdsrikt GODT NYTT SLEKTSFORSKERÅR i 2024.


Hilsen fra
Per Herstad
leder Slekt og Data Nord-Trøndelag

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler