En dyktig slektsforsker har gått bort

Jostein Mediaa døde 17.10.2022

Hedersbevis

Jostein Mediaa ble i 2018 tildelt Slekt og Datas Hedersbevis for sitt aktive og langvarige arbeid med kilderegistrering. Hedersbeviset er den største utmerkelsen man kan få i Slekt og Data, og tildeles personer som ikke bare har bidratt med ekstraordinær innsats, men som gjennom sitt virke også har brakt organisasjonen og slektsforskningen i Norge et steg videre.


Jostein har vært aktiv i arbeidet med kilderegistering siden DIS-Norge og Arkivverket inngikk avtale om det i 2001. Den gangen arbeidet man med papirkopier og ikke scannede bilder som i dag.
Jostein er etter hvert blitt den største bidragsyter til Digitalarkivet og har totalt registrert 1061 kilder (kirkebøker, folketellinger, osv.) i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
Hans innsats med kilderegistrering har vært av avgjørende betydning for at Trondheimsbasen er blitt så omfattende som den er i dag.

Jostein Harald Mediaa ble 84 år og etterlater seg 2 døtre, barnebarn og oldebarn. Bisettelse i Tiller kirke torsdag 27.oktober kl. 10.30.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad