Årsmøteinnkalling

Slekt og Data Nord-Trøndelag årsmøte 2023

Åsmøte SoD N-T

Til alle medlemmer i Slekt og Data Nord-Trøndelag!

Det innkalles herved til årsmøte i Slekt og Data Nord-Trøndelag. Årsmøtet avholdes på Backlund Hotell, Levanger, torsdag 23. mars 2023, kl.18.00. 

Det blir lagt opp til vanlig møtearrangement med tradisjonelle årsmøtesaker.
Send gjerne en melding til undertegnede hvis du har planer om å komme.

Det er ikke kommet inn melding om noen egne saker fra medlemmene.

1. Åpning.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
3. Valg av møteleder og referent.
4. Styrets beretning.
5. Regnskap.
6. Budsjett.
7. Innkomne forslag.
8. Valg i lokallaget.
9. Slekt og Data har Tillitsvalgtskonferanse på Gardermoen i Oslo i april.
10. Eventuelt.
11. Avslutning m/enkel servering. Vel møtt!

Med hilsen fra
Per Herstad,
Leder i Slekt og Data Nord-Trøndelag
e-post: leder@nt.slektogdata.no

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad