Årsmøte - digitalt

Årsmøte for 2021 Slekt og Data Vestfold

Foto: Råger, Wilhelm / Oslo Museum

Velkommen til årsmøte og medlemsmøte i Slekt og Data Vestfold.
Årsmøtet blir i dag heldigitalt grunnet smittesituasjonen. 

Agenda for årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
2. Valg av møteleder, referent og to personer til å signere protokollen. 
3. Styrets beretning 2020
4. Resultatregnskap og balanse for 2020, og Revisors beretning
    Styrets ansvarsfritak. 
5. Innkomne saker
6. Budsjett 2021
7. Valg av leder, styremedlemmer og revisor

Etter årsmøtet vårt vil Dag Antonsen, utvikler av GeneaSky, fortelle oss om det norske slektsprogrammet som er veldig godt egnet og tilpasset slektsforskning i Norge.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad