To webinar om landskyld, matrikkel, jordeiendom

24. mars: Hvilke opplysninger kan man finne om en gård i kildene og hvilke kilder kan man bruke?

Annonse:

banner ad