Webinar om husmenn

De fleste finner husmannsfolk i slekta, og da støter man fort på problemer. De flytta ofte, og plassnavnene de brukte som «etternavn» skifta like ofte. Mange steder i landet er bygdebøkene til liten hjelp, og det er fort gjort å gå seg fast i kildene.

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad