Webinar i tyding av gotisk skrift

7. 13 og 19 april: Dette er kursrekken for alle som har lyst til å lære å lese dokumentene som våre prester, fogder, sorenskrivere, lensmenn etc. har etterlatt seg. 

Annonse:

banner ad