TV-serien "Ukjent arving" i Arkiv i Nordland

Tema for Slektsforskerdagen 2022 er ukjent slekt, inspirert av TV-serien "Ukjent arving". Ida Jensen fra Arkiv i Nordland skal fortelle om arbeidet med Evelyn-programmet i TV-serien og om interessante kilder som finnes på Mørkved. Her har hun skrevet et leserinnlegg om temaet.

Kai-Samuel Vigardt - foto Arkiv i Nordland

NRK kontaktet Arkiv i Nordland

Hvert år får Arkiv i Nordland, som er arkivinstitusjon for mesteparten av Nordlands arkiver, hundrevis av forespørsler. Svært mange av disse omhandler ønske om å finne eller lære mer om slekt og familie. Da NRK i 2019 tok kontakt med oss for å finne slektninger til Evelyn Johannessen så var ikke det en ukjent problemstilling for oss. Det som var nytt, var at slekten vi skulle finne var til en avdød person uten arvinger.

Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland oppbevarer rundt 15.000 meter med kommunale, fylkeskommunale og privatarkiver fra hele fylket. Samlet sett kan disse ulike arkivene hjelpe oss å finne ut mye om privatpersoner som Evelyn.

Mye av informasjonen som vi innhentet til programmet kommer fra kommunale arkiver. Arkivloven pålegger kommunene å oppbevare arkiv for dokumentasjonsformål eller for å se hva som har blitt gjort i saksbehandling. Dette kan ha stor betydning for privatpersoner som av ulike grunner trenger dokumentasjon. Eksemplene er utallige på rettssaker som har blitt avgjort på bakgrunn av arkivene – eller sågar mangel på disse.

Evelyn

Så tilbake til Evelyn … I motsetning til hva man kan finne i de statlige arkivene så forteller de kommunale arkivene mer om et levd liv. I jordmorprotokollene fant vi en nyfødt og frisk Evelyn. Vi lærte mer om hennes liv gjennom skoleprotokollene, der vi kan se at hun var en flittig elev. I arkivene etter formannskapet og fattigvesenet lærer vi at det var søkt og bevilget midler både for å sende henne til Vensmoen sanatorium, og noen år senere, til Røstad skole i Levanger, en skole for «åndssvake» barn. Vi fant også enorme mengder informasjon om Evelyns slektninger. Bare en brøkdel av dette ble vist på TV-programmet Ukjent arving. Det var derfor ekstra hyggelig å bli invitert til slektsforskerdagen slik at vi får vist fram mer av hva vi har funnet.

Kom gjerne og hør på mer 29. oktober på Stormen bibliotek! 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler