Gratis slektstre

Last ned et gratis slektstre og start veien inn i egen historie.

Et slektstre hjelper deg å holde orden  

Last ned slektstreet og fyll inn foreldre, besteforeldre, olderforeldre og tippoldeforeldre. Et slektstre hjelper deg å få en rask oversikt over hvilke opplysninger du har, og hvilke spørsmål du må finne svar på.

I et klassisk slektstre er antall opplysninger om hver enkelt person barbert ned til et minimum, og i tillegg til navnet tar man gjerne med opplysninger om tid og sted for fødsel og tid og sted for død. Eksempelvis slik: Ole Jacob Haug. Født 1.12.1895 i Arendal. Død 17.7.1947 i Arendal. Klarer du å fylle ut tilsvarende opplysningene i slektstreet ditt, så er du allerede godt igang med slektsforskningen din.

Det er flere grunner til at akkurat disse opplysningene er så viktig for slektsforskere, men vi pleier å si at denne informasjonen fungerer som en slags personnummer. Vi vil ofte støte på at to personer som bodde samme sted, kunne ha samme navn. Men sannsynligheten for at de i tillegg var født på samme dato, ikke minst døde samtidig, må kunne regnes som mikroskopisk.

Helt enkelt er slektsforskning å:
1. Finne og registrere opplysninger om personer.
2. Finne og registrere opplysninger om familierelasjoner.
3. Dokumentere opplysningene som registreres.
4. Bevare og formidle det du har funnet. 

For de nevnte familierelasjonene er vi rett og slett ute etter svar på disse spørsmålene: Hvem er mor? Hvem er far? Hvem er barna? Hvem er ektefelle/partner?

Systematiser opplysningene dine og bruk et slektsprogram

Fødsel og død markerer begynnelsen og slutten på et livsløp. I arbeid med slektshistorie er vi selvsagt interessert i andre detaljer om livsløpet også. Nesten alt vi kommer over av opplysninger i kildene, kan ha interesse: bosteder, utdanning, yrker, verv og hendelser som konfirmasjon, ulykker og så videre. Dessuten er forskjellige navn som personen har brukt i kildene nyttig å få med.

Etter hvert som du har kommet i gang med å samle mer informasjon om slekten din, vil du fort føle behov for å systematisere det du finner. I dag blir dette stort sett gjort digitalt og vi anbefaler deg å bruke et slektsprogram. Her kan du lese mer om hva du bør tenke igjennom før du velger slektsprogram.

Ta vare på kildene

Det er lurt å være systematisk fra første stund. Skriv ned hvor du har funnet opplysningene dine, det er fort gjort å glemme. Nesten alle kilder som du bruker, vil du ha behov for å sjekke igjen senere. Ved å ta vare på nok informasjon allerede fra starten, sparer det deg for mye tid i etterkant! Her kan du lese mer om kildehenvisning og registrering av slektsdata.

Vil du lære mer? Bli medlem i Slekt og Data!

Du har nå fått noen enkle tips. Men som regel vil du fort møte behovet for å få hjelp.

  • Kanskje du ikke vet hvordan du skal få frem informasjon om den du søker etter?
  • Kanskje du ikke får treff?
  • Kanskje dokumentene er vanskelig å lese?
  • Eller kanskje du trenger hjelp til å lete i arkivene for å finne ut mer enn bare fødselsdato, navn og yrke?

Slekt og Data sitter på kunnskapen som kan hjelpe deg videre. Gjennom et medlemskap hos oss får du tilgang alt innhold på nettsidene våre, du kan delta på kurs og møteplasser over hele landet, du får tilsendt et medlemsblad som gir deg inspirasjon og ikke minst kan du møte mange erfarne slektsforskere som kan svare på alle spørsmålene du måtte ha.