Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket gir deg mulighet til å søke i en stor mengde norske aviser, tidsskrifter, bøker med mer.

Informasjon som ikke finnes andre steder

En kilde som er både morsom og enkel å lete i er Nasjonalbiblioteket. Her finner vi millioner av bøker, aviser, tv-opptak og radioinnslag, og opplysninger du ikke finner i kirkebøker og folketellinger.

Samler materiale for ettertiden

Rollen som nasjonalbibliotek innebærer blant annet administrering av pliktavleveringsloven som sier at alle dokument som publiseres i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette innebærer bøker, aviser, tidsskrifter, digitale dokumenter, film, video, fotografi, kart, kringkasting, lydbøker, musikk, notetrykk, postkort, plakater, småtrykk og teatermateriale. Dette blir så samlet for ettertiden.

Alt stilles til rådighet for publikum i Nasjonalbibliotekets publikumslokaler i Oslo. For slektsforskere er spesielt bygdebøker og aviser aktuelt.

Søk i basen fra din egen stue - med noen unntak

Nasjonalbiblioteket kan du også søke i hjemme fra din egen stue. Merk at mange opplever å ikke få tilgang til alt materiale, da spesielt nyere ting. Da kan du oppsøke ditt lokale bibliotek for å få utvidet tilgang.

Digitaliserte bøker som ligger i bokhylla, men som ikke er tilgjengelige for norske ip-adresser, er kun tilgjengelige i Nasjonalbibliotekets egne lokaler. Dette er en avtale Nasjonalbiblioteket har fremforhandlet med rettighetshaverne, ved Kopinor. 

Aviser nyere enn 1923 er kun tilgjengelig i bibliotek, inklusive digitalt pliktavleverte aviser, som er tilgjengelige 14 dager etter utgivelsen. Aviser eldre enn 1923 er fritt tilgjengelig, sammen med en del aviser det er inngått avtale med: https://www.nb.no/rettigheter.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad