Digitalarkivet

Hos Digitalarkivet finnes alt digitalisert materiale fra Arkivverket.

Digitalarkivet

På Digitalarkivet samles alt som er digitalisert fra de ulike statsarkivene og Riksarkivet, som kirkebøker, folketellinger og skiftemateriale. Dette arkivet har bare digitalt kildemateriale, og har dermed ingen fysisk besøksadresse med lesesal og lignende som andre arkiv.

Digitalpensjonatet

Digitalpensjonatet finner du kilder digitalisert av institusjoner, foreninger eller privatpersoner utenfor Arkivverket. Kildene kan være skanna, tasta inn i en tabell eller skrevet av som komplett avskrift. De digitale kildene publiseres gjennom de tekniske løsningene for Digitalarkivet og er dermed tilgjengelige i Digitalarkivet på lik linje med alt annen kildemateriale fra Arkivverket. Digitalarkivet har de digitale kildene kun på lån og kan ikke distribuere de videre.

Annonse:

banner ad