Livnæring langs kysten

Fiskerinæringa starta for fullt då Norge byrja å eksportere tørka torsk og sild til England på 1100-talet. Sidan har hundretusen av menneske levd ved og av kysten. Her får du nokre tips til kor du kan finne dei.

Annonse:

banner ad