De lange linjene i norsk sjøfartshistorie

Norge har alltid vært en sjøfartsnasjon. I starten ble skipene brukt til å transportere ting på kjøl innad i landet eller eksportere varer til og fra Norge. Men fra midten av 1800-tallet skjedde det endringer som skulle forandre næringen dramatisk. Brått skred Norge frem som en stor og global transportnasjon, med store flåter som gikk i transport helt uavhengig av eksport og selvberging i Norge. Utenriksfarten skulle også bli en av de største arbeidsplassene for norske menn. 

Annonse:

banner ad