Kilder til adopsjon og bortsatte barn

Mange barn ble tidligere bortadoptert eller satt bort. Her finner du noen kilder til disse.

Foto: Simen Baardseth/Domkirkeodden

Kilder til bortadopterte barn

Generelt er lovgivningen ved juridisk adopsjon streng. Den bortadopterte kan be om innsyn i sin sak ved Fylkesmannen. Når det er snakk om adopsjon er innsynsreglene todelt. Om den adopterte lever kan bare vedkommende be om innsyn, men om den adopterte er gått bort kan nærmeste etterkommer be om innsyn. Andre kan kun få innsyn i adopsjonssaker dersom det har gått 100 år eller mer siden adopsjonen ble utført.

Hvem står oppført som foreldre i offentlige registre om et barn blir bortadoptert?

Ved juridisk adopsjon skal adoptivforeldre, ikke biologiske foreldre stå på fødselsattester, i kirkebøker ved giftermål og så videre. Men dersom barnet ikke var adoptert ved dåpen vil biologiske foreldre framkomme av de kildene som er nedskrevet der, men med påtegnelser. Dette er grunnen til at en del kirkebøker er sperret med 100 år.

Kilder til bortsatt barn

Svært mange ble ikke adoptert bort juridisk, men satt bort av flere instanser som Fattigvesen, Vergeråd/Barnevern eller mot private midler eller på barnehjem (da førte Helserådet tilsyn). Dette er kommunale arkiver belagt med en generell klausul på 100 år. Spørsmål om innsyn rettes til arkivene, og sakene behandles skjønnsmessig der også etterkommere kan anses å ha rett til partsinnsyn.

(Kilde: Slekt og Data 4/2017)

Annonse:

banner ad