Skattemanntall

Skattemanntall er oversikter over skattytere som har betalt eller var pliktige til å betale skatt. Flere av disse skattemanntallene gjelder ekstraskatter som ble pålagt innbyggerne som følge av de dyre krigene som Danmark-Norge førte mot Sverige gjennom nærmere 200 år.

Annonse:

banner ad