Hva er en kilde?

En kilde er inngangen til informasjon om dine slektninger. Vi skiller vi mellom muntlige og skriftlige kilder, og primær- og sekundærkilder.

Muntlige og skriftlige kilder 

De skriftlige kildene er som navnet tilsier nedskrevne dokumenter som kan fortelle oss noe om et tema. Om vi er på jakt etter informasjon om for eksempel en konfirmasjon, kan kirkebøkene være en skriftlig kilde til dette.

De muntlige kildene er de kildene du kan snakke med. Om du for eksempel ber bestemor om å fortelle om sin barndom, er hun en kilde til informasjon om dette temaet. De muntlige kildene er også de enkleste å bruke, fordi vi bare kan spørre om alt vi lurer på. En muntlig kilde vil også kunne gi oss informasjon som et dokument sjelden kan gi oss, som tanker og følelser. Det er derfor det første tipset til nye slektsforskere er nettopp å snakke med slekta.

Primærkilder

Når vi snakker om primærkilder mener vi kildene som vi i utgangspunktet skal kunne stole helt på at er riktige, selv om praksisen ikke alltid samsvarer med teorien. I norsk slektsforskning blir de skanna kirkebøkene og folketellingene regnet som primærkilder. Dette fordi informasjonen her ble gitt direkte fra personene som er omtalt i kildene til de som skrev ned denne. Det er altså ingen ekstern person som har gjettet seg frem til hva som er riktig eller ikke. Disse kildene er ofte de første kildene du begynner å lete i når du starter med slektsforskning. Kirkebøker og folketellinger finner du hos Digitalarkivet.

Selv om disse kildene skal være til å stole på, må vi likevel være kildekritiske ovenfor disse. For eksempel kan fødselsdato være feil eller navn være feilskrevet. Det er lurt å være oppmerksom på.

Sekundærkilder

Informasjonen i en sekundærkilde er som regel bearbeidet av noen andre før vi får tak i denne. For eksempel en bygdebokforfatter. Disse kildene er veldig nyttige, men som med alle andre kilder, må informasjonen vi finner her sjekkes opp mot andre kilder etterpå. Dette for å kvalitetsikre at den er korrekt. Nasjonalbiblioteket er et spennende sted å starte for å lete etter spennende kilder. Av sekundærkildene har vi blant annet:

  • Avskrifter av primærkilder, for eksempel transkriberte kirkebøker
  • Bygdebøker
  • Slektsbøker
  • Opplysninger man kan finne på nettet

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler