Sølvverksarkivet på Kongsberg ferdig ordnet

I 2017 ble Kongsberg Sølvverks arkiv og tilhørende bergverksarkiver overført til Kongsberg fra Oslo, der arkivene hadde vært oppbevart siden 1962. Et omfattende arbeid med ordning og katalogisering ble påbegynt. Arbeidet er nå sluttført, og arkivene er tilgjengelig for publikum på Statsarkivets lesesal på Raumyr.

Den yngre delen (1816–1962) var dårlig ordnet. Det store arbeidet med den yngre delen av arkivet har blitt utført på dugnad av den pensjonerte arkivmedarbeideren Hans A. Gulli i samarbeid med Statsarkivet og Norsk Bergverksmuseum. Bare den yngre arkivdelen omfatter 251 hyllemeter. De overførte arkivene utgjør til sammen over 400 hyllemeter, inkludert utskilte deler med bergamtene, det private Vinoren sølvverk i Flesberg, Kongsberg jernverk og Den kongelige Mynt.

Ordningen har tilrettelagt for framtidig bruk av arkivet for lokalhistorikere, slektsgranskere og forskere. For alle med slektninger ansatt ved Sølvverket, byr arkivet på detaljert dokumentasjon om arbeidsforhold og personopplysninger. Personalforvaltning er en egen del av arkivet, med kilder som manntall, personalkort og lønningslister for de ulike gruver og andre avdelinger. Arkivet har kildeserier med opplysninger om drift, teknikk, administrasjon og eiendomsforhold ved gruver, smeltehytte, forstvesen og andre deler av det mangslungne bergverket.

Sluttføringen av arkivordningen vil bli markert med et åpent kveldsarrangement i Smeltehytta tirsdag 3. november i samarbeid mellom Norsk Bergverksmuseum og Statsarkivet i Kongsberg. Der vil det bli gitt en presentasjon av arkivene og ordningsarbeidet, og veiledning i bruk av arkivene.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad