Slekt og Datas kontrollkomite

Komitéen skal påse at Slekt og Datas styre driver sin virksomhet i samsvar med vedtektene, Landsmøtets beslutninger og den alminnelige lovgivingen.

Kontrollkomite 2020-2022

Bernt Bull, Slekt og Data Oslo/Akershus (leder)
Tone Moseid, Slekt og Data Vestfold (medlem)
Cathrine Apelseth-Aanonsen, Slekt og Data Østfold (vara)
Ivar Jensås, Slekt og Data Sør-Trøndelag (vara)

Kontakt kontrollkomiteen

kontroll@slektogdata.no

§ 16. Kontrollkomite (Slekt og Datas vedtekter)

Kontrollkomitéen består av en leder, et medlem og to varamedlemmer. Alle velges for to år av gangen på Landsmøtet.

Komitéen skal påse at Slekt og Datas styre driver sin virksomhet i samsvar med vedtektene, Landsmøtets beslutninger og den alminnelige lovgivingen. Komitéen kan kreve å få tilsendt styrereferat, dokumenter og opplysninger om den finner det nødvendig for å utføre sitt arbeid. Komitéen avgir en rapport fra arbeidet sitt på hvert Landsmøte.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad