Slekt og Datas kontrollkomite

Komitéen skal påse at Slekt og Datas styre driver sin virksomhet i samsvar med vedtektene, Landsmøtets beslutninger og den alminnelige lovgivingen.

Kontrollkomite 2024–2026

Tone Moseid, Slekt og Data Vestfold (leder)
Bernt Bull, Slekt og Data Oslo/Akershus (medlem)

Laila Lanes, Slekt og Data Nord (vara)
Jan Fredrik Sagdahl, Slekt og Data Sør-Trøndelag (vara)

Kontakt kontrollkomiteen

 gr_kontroll@slektogdata.no

§ 16. Kontrollkomite (Slekt og Datas vedtekter)

Kontrollkomitéen består av en leder, et medlem og to varamedlemmer. Alle velges for to år av gangen på Landsmøtet.

Komitéen skal påse at Slekt og Datas styre driver sin virksomhet i samsvar med vedtektene, Landsmøtets beslutninger og den alminnelige lovgivingen. Komitéen kan kreve å få tilsendt styrereferat, dokumenter og opplysninger om den finner det nødvendig for å utføre sitt arbeid. Komitéen avgir en rapport fra arbeidet sitt på hvert Landsmøte.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler