Skolehjem

På 1800- og 1900-tallet tilbrakte mange norske barn deler av oppveksten på skolehjem. I denne artikkelen skal vi se på historien til tre gutter som møtte denne skjebnen.

Annonse:

banner ad