Skagen gård på Straumøya

Livet på bygda på 50- og 60-tallet, på Skagen gård på Straumøya, er temaet på novembermøtet.

Skagen gård ca 1955 - Kjell Helge Moe

Skagen gård på Straumøya og livet på bygda på 50- og 60-tallet

Onsdag 3. november kl.19.00
Kjell Helge Moe og Per Erik Pettersen

Kjell Helge Moe vokste opp på gamlehjemmet i Skagen, hvor foreldrene hans var bestyrerpar. Faren Dagfinn Moe drev gårdsbruket og mora Haldis bestyrte gamlehjemmet. Det ble en oppvekst langt fra byens liv, i nær kontakt med jordbruk og fiske, de gamle beboerne, samt unger og skolekameratene fra de andre delene av Straumøya og bygdene rundt Saltstraumen. Moe har i mange artikler i Saltstraumboka formidlet levende historier fra det han oppleve i hele Saltstraumens rike.

Per Erik Pettersen bodde også der, som sønn til fjøsrøkteren. Han fikk et spesielt godt forhold til drengen Oskar, som var «bortsatt» til Skagen gård, men fikk et rikt og interessant liv blant folk og fe. Per Erik har mange gode minner og historier om en spennende person.

Møtet er gratis og alle interesserte er velkommen!

Streaming
Foredraget vil bli streamet, slik at det kan følges hjemmefra eller ses i ettertid. Du kan se det her: Skagen gård på Straumøya.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad