Rett mann på rett sted til rett tid

Tidligere var inntrykket av min tippoldefar, Hans Johnsen, en mann med kinnskjegg fra et maleri som hang på kontoret til min far. Etter å ha satt meg inn i livsløpet hans, er jeg blitt stolt av hvordan han utnyttet tilfeldighetene og mulighetene som dukket opp, og at han var like opptatt av alles ve og vel som å skaffe seg selv rikdom.

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad