Randi Pedersdatter Holtseterens brev hjem til familien i Gausdal

Les om gausdølen Randi Pedersdatters brevveksling med familien i Norge i boka "Amerikabrev".

Randi og ektemann Mathias. Fotoredigering: Linda Stewart.

Randi Pedersdatter fra husmannsplassen Holtseteren i Østre Gausdal var født 11. april 1860 , og døde i Wisconsin 30. mai 1953. Hennes ektemann var Mathias Andersen fra gården Kankrud i Østre Gausdal. Han ble født 22. januar 1858 og døde i Wisconsin 04. februar 1949.

Mathias mottok i 1880 en Amerikabillett fra sin onkel Nils Amundsen Midtvoldshaugen (f. i Østre Gausdal i 1819), som bodde i Coon Valley, Wisconsin. Mathias var borte i Amerika i åtte år for å tjene penger og skaffe seg sin egen gård. Han returnerte til Norge, og giftet seg med Randi 19. mars 1889.

DS Servia

Uka etter bryllupet startet de nygifte sin lange reise til Amerika. Randis første brev beskriver reisen hjemmefra en kald mars-morgen, og den lange turen til Kristiania, den første etappen på reisen. Boken er basert på brevene som Randi sendte hjem til sin bror Kristian Pedersen Holtseteren (f. 11. desember 1856 - d. 17. juli 1930), og brevene hun mottok fra ham og andre slektninger og venner. I tillegg beskriver jeg i boken forholdene i Gausdal som førte til at nettopp Randi og Mathias valgte å dra til Amerika, og forholdene som møtte dem i den amerikanske midtvesten. Paret bosatte seg i  Curtiss, Clark County, Wisconsin, hvor de drev en liten farm med kuer, sauer, griser og høner. Familien vokste etterhvert med fire barn.

Bostedet i Wisconsin, 1930-årene. David Rueds samling

Forfatteren Linda Stewart sier selv: "I tillegg til å være en svært personlig emigrasjonshistorie er historien velegnet til å gjenspeile historien til de aller fleste av de 900 000 som forlot Norge for å finne et bedre liv i Amerika. Mitt valg av hovedperson ble gjort nettopp for å fortelle den gjennomsnittlige historien som mange vil kunne kjenne seg igjen i".

Vil du vite mer om boka?

Om du vil bestille boka, bruk denne adressen

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad