Slekt og Datas styre

Slekt og Datas ledes av et styre som velges på landsmøtet hvert annet år. Styreleder er Heidi Ringsrød fra Slekt og Data Hedmark.

Styret i Slekt og Data. Nordhagen, Dyrdal og Hauge var ikke til stede da bildet ble tatt.

Landsstyret 2020-2022

Landsstyret velges på landsmøtet hvert annet år. Styret for 2020 til 2022 ble enstemmig valgt på landsmøtet på Lillehammer 10.oktober 2020.

Styreleder:
Heidi Ringsrød,  Slekt og Data Hedmark

Heidi Ringsrød - styreleder i Slekt og Data

Styreleder i Slekt og Data; Heidi Ringsrød

Styremedlemmer:
- Viggo Eide, Slekt og Data Salten
- Per-Ove Uthaug, Slekt og Data Hordaland 
- Sissel Marit Bue, Slekt og Data Oslo/Akershus 
- Frode Dyrdal, Slekt og Data Rogaland
- Brit Hauge, Slekt og Data Vest-Agder                        

Varamedlemmer: 
- Jonny Lyngstad, Slekt og Data Møre og Romsdal
- Bente Nordhagen, Slekt og Data Nord
- Margareth Skogland, Slekt og Data Haugaland

Leder og de øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styrets oppgave er å forvalte og lede organisasjonen både forretningsmessig og organisasjonsmessig i samsvar med dens formål.

De 18 distriktslagene i Slekt og Data har egne styrer som velges årlig. 

Kontaktpersoner

Heidi Ringsrød

Heidi Ringsrød

Leder

leder@slektogdata.no
Viggo Eide

Viggo Eide

Nestleder

nestleder@slektogdata.no
Per-Ove Uthaug

Per-Ove Uthaug

Økonomiansvarlig

okonomiansvarlig@slektogdata.no
Sissel Marit Bue

Sissel Marit Bue

Styremedlem

styremedlem1@slektogdata.no
Frode Dyrdal

Frode Dyrdal

Styremedlem

styremedlem2@slektogdata.no
Brit Hauge

Brit Hauge

Styremedlem

styremedlem3@slektogdata.no
Jonny Lyngstad

Jonny Lyngstad

Varamedlem

varamedlem1@slektogdata.no
Bente Nordhagen

Bente Nordhagen

Varamedlem

varamedlem2@slektogdata.no
Margareth Skogland

Margareth Skogland

Varamedlem

varamedlem3@slektogdata.no

Annonse:

banner ad