Om Slekt og Data Møre og Romsdal

En organisasjon for personer som er interessert i slekts- og personhistorie. Det arrangeres kurs og foredrag med forskjellig tema som hjelper deg å finne røttene dine. Alle er velkommen, uavhengig av erfaring og alder.

Om Slekt og Data Møre og Romsdal

For lettere å kunne samles på tross av store avstander er det for tiden 11 lokallag/-grupper som arrangerer månedlige møter rundt om i fylket. Møtene er uformelle møteplasser med opplæring/kurs som viser deg hvordan du kan finne dine forfedre.

Noen av disse gruppene har ut over det å være en møteplass hvor man kan få hjelp og tips, satt i gang aktiviteter som kilderegistrering og brukergrupper for de forskjellige slektsprogram som medlemmene benytter.

Slekt og Datas organisasjon er basert på frivillighet, engasjement og dugnadsinnsats. Det er våre tillitsvalgte som bidrar med sin fagkompetanse og erfaring og som arrangerer alle møter, temakvelder og kurs.

Formål

Distriktslagets funksjon er:
- å gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie
- å spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt område
- å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide

Historikk

Vi er et distriktslag av Slekt og Data som pr. 01.02. 2023 har 684 medlemmer rundt omkring i fylket og i Norges land. Laget ble etablert 28. mai 1994.


Om du er interessert i slektsforskning, er du velkommen til å kontakte oss, så hjelper vi deg gjerne å komme i gang eller veilede deg videre. Du er velkommen på møter i de lokale lagene/gruppene selv om du ikke er medlem. Møtene er åpne for alle.

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Eksempel

Svar