Museene i Oppland publiserer på Digitalarkivet!

Gjennom samarbeidstiltaket Opplandsarkivet har museene i Oppland samlet inn, ordnet og formidlet privatarkiv i 40 år! Unike og uerstattelige kulturhistoriske arkiv er berget og gjort tilgjengelig for allmennheten. Bare på Hadeland er over 700 arkiv etter privatpersoner, organisasjoner, lag, bedrifter og stiftelser samlet inn.

Aksjebrev nr 3, Næs Brenneri

Actiebrev 1/96 Næs Brænderi

Det meste av materialet er selvfølgelig på papir, i protokoller, mapper ol. Men digitale arkiv, og ikke minst digitaliserte arkiv er det som vil øke i omfang i framtiden. Hvordan formidle og gi brukerne våre best mulig tilgang til dette, uavhengig av programvare og teknologisk utvikling?

Arkivverket fikk i 2020 i oppdrag fra regjeringen å utvikle, forvalte og drifte en ny felles løsning for langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av digitale arkiv. En forbedret versjon av Digitalarkivet blir nå et nettsted for alle som søker historiske data. Deler av løsningen er gjort tilgjengelig for private aktører som museene.

Opplandsarkivets avdelinger ved Mjøsmuseet og Randsfjordmuseet har begynt å publisere digitaliserte arkiv på Digitalarkivet.

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseet har pr nå lagt ut nærmere 50 digitaliserte protokoller og mapper. Der kan du lese originale kilder fra brenneriene, arbeiderbevegelsen og andre foreninger på Hadeland. Fine kilder for slektsgranskere og interesserte i lokalhistorie!

Har du slekt og familie som har tilknytning til Gjefsen Brenneri i Brandbu kanskje? Protokoll med navn på aksjeeierne er indeksert og lett å lete fram i. Du kan også finne medlemslister fra flere arbeiderforeninger og mye mer.

Sjekk ut Digitalarkivet!
Vi publiserer nye kilder i tida framover, se lenke opp til høyre.

Aksjeprotokoll 1876

Aktiprotokol 1876, nr 43

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad