Louise Engen - fotograf, politiker og velferdsaktør

Kom og hør om Louise Engen, den mangesidige, energiske og politiske aktive fotografen.

Louise Engen

Louise Engen - fotograf, politiker og velferdsaktør

Litteratursalen, Stormen bibliotek
Torsdag 3. desember kl.19.00
Astrid Marie Holand

Louise Engen  (1873 - 1947) var en mangesidig og energisk kvinne, som både var politisk engasjert og yrkesarbeidende som fotograf. Hun satt i Bodø bystyre i 10 perioder.

Hun utdannet seg til fotograf, og startet egen fotoforretning i Storgata 46 i Bodø i 1893. Hun ble medlem av Nordland Fotolaug i 1914. Under bombingen av Bodø 27. mai 1940 ble Louises hjem og atelier totalskadet, og hun var ikke yrkesaktiv som fotograf etter 1945.

Louise Engen hadde et stort politisk og sosialt engasjement. Hun var stortingskandidat i flere perioder og satt i Bodø kommunestyre. Hun var sterkt engasjert i kvinnesaken. Louise var også formann i Barnehjemskomiteen i Bodø fra 1918, som senere opprettet barnehjem og barnehage i Bodø. Hun var sterkt opptatt av avholdssaken og var medlem av edruelighetsnemnden.

Astrid Marie Holand er førsteamanuensis på fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet. Hun er opptatt av og underviser i praktisk journalistikk, research og kildekritikk. Hun er forsker og forfatter innen temaene mediehistorie, medieinnovasjon, velferdshistorie og økonomisk historie, politiske prosesser, meningsdanning og offentlighet, og underviser i nyere norsk historie.

Etter dette hovedtemaet får vi slektskvarteret ca kl 20, der Viggo Eide forteller om Barnehageliv 1958 - 1962

Møtet er gratis og alle interesserte er velkommen!

Smittevern
På grunn av koronatiltak blir det dessverre bare plass til et publikum på 30 personer. Vi vil ha  smitteregime i tråd med kommunens og bibliotekets retningslinjer.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad