Samlagsavstemmingen i Kristiania 1899

Ved Samlagsavstemmingen 1899 i Kristiania var valgkretsinndelingen nokså samstemmende med menighetsinndelingen i byen. Oversikt over hvilke gateadresser som tilhørte de enkelte valgkretsene kan derfor være nyttig for å finne hvilken menighet folk tilhørte på dette tidspunktet. Kilden er registrert av Laila Normann Christiansen.

Kø ved Vinmonopolet i Oslo, 1940. Foto: Rigmor Dahl Delphin / Oslo Museum

Hva er Samlagsavstemming?

Samlag var et handelsselskap som tidligere hadde enerett innenfor en norsk kommune til å handle med og skjenke ut brennevin og andre alkoholholdige drikker.

Samlagsavstemning ble med Brennevinsloven av 1894 avgjørende for om byer skulle opprette, beholde eller avvikle såkalte brennevinssamlag. Denne loven slo fast at all omsetning av brennevin, bortsett fra partisalg over 250 liter, skulle legges inn under kommunale samlag. Det var lokale folkeavstemninger, som kunne avholdes hvert 5. år, som skulle avgjøre hvilke byer som skulle ha samlag. Kristiania var blant byene som hadde avstemning om dette.

Kredsinddelingen med Alfabetisk Gadefortegnelse

Kristiania, J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri, 1899

Kredsinddelingen

Byen deles med Hensyn til Afstemningen i 17 Kredse, nemlig:

 1. Vor Frelsers Kreds, med Fæstningsterritoriet (Afstemningslokale: Vaterlands Skoles Gymnastiksal)
 2. Johannes Kreds (Afstemningslokale: Ruseløkkens Skoles Gymnastiksal)
 3. Trefoldigheds Kreds (Afstemningslokale: Den gamle Logebygnings lille Sal, Grev Wedels Plads)
 4. Uranienborg & Frogner Kreds (Uranienborg Skoles Gymnastiksal)
 5. Fagerborg Kreds (Afstemningslokale: Fagerborg Kreds Menighedshus, Sporveisgaden 37, I. et)
 6. Gamle Akers Kreds (Afstemningslokale: Bolteløkkens skoles Gymnastiksal)
 7. Sagenes Kreds (Afstemningslokale: Sagenes Skoles Gymnastiksal)
 8. Paulus nordlige Kreds, omfattende den Del af Paulus Menighed, som ligger nordenfor Midtlinien af Helgesens Gade og dens regulerende Forlængelse vestover (Bergværksgaden) (Afstemningslokale: Grünerløkkens Skoles Gymnastiksal)
 9. Paulus sydlige Kreds, omfattende den øvrige Del af Paulus Menighed (Afstemningslokale: Sofienbergs Skoles Gymnastiksal)
 10. Petrus nordlige Kreds, omfattende den Del af Petrus Menighed, der ligger nordenfor Midtlinien af Helgesens Gade og vestenfor Midtlinjen af Trondhjemsveien (Afstemningslokale: Lilleborgs skoles Gymnastiksal)
 11. Petrus sydlige Kreds, omfatter den øvrige Del af Petrus Menighed (Afstemningslokale: Tøien Skoles Gymnastiksal)
 12. Jakobs Kreds, svarende til Menigheden af samme navn (Afstemningslokale:Borgerskolens Gymnastiksal)
 13. Grønlands nordlige Kreds, omfattende den Del af Grønlands Menighed der ligger nordenfor Midtlinjen af Grønland og Tøiengaden (Afstemningslokale: Vahlsgadens Skoles Gymnastiksal)
 14. Grønlands sydlige Kreds, omfattende den øvrige Del af Grønlands Menighed (Afstemningslokale: Grønlands skoles Gymnastiksal)
 15. Kampens Kreds, svarende til Menigheden af samme Navn (Afstemningslokale: Kampens Skoles Gymnastiksal)
 16. Oslo Kreds, omfattende den Del af Oslo Menighed der ligger vestenfor en Linje, trukket fra Harald Haardraades Plads gjennem Smuget mellem denne og St. Halvards Gade, forlænget i ret Linje frem til Loelven, og søndenfor denne Elv (Afstemningslokale: Oslo Skoles Gymnastiksal)
 17. Vaalerengens Kreds, omfattende den øvrige Del af Oslo Menighed (Afstemningslokale: Vaalerengens Skoles Gymnastiksal)

Alfabetisk Gadefortegnelse

Aakebergveien No. 1, 4, 6 Grønlands sydlige Kreds
  No. 3, 5 og 7 Vaalerengens Kreds,
  fra No. 8 til Enden, Kampens Kreds
Aasengaden Sagenes Kreds
Abildsgaards Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Ahnefeldtgaden Oslo Kreds
Akersbakken Gml. Akers Kreds
Akersgaden No.1 til og med 23 Johannes Kreds
  No. 26 til og med 53 Vor Frelsers Kreds
  Resten Trefoldigheds Kreds
Akersveien No. 4 til og med 17, 19, 21, 23, 25, 27 Trefoldigheds kreds
  No. 18, 20, 22, 26, 29, 37, 40 Gml. Akers Kreds
Amtm. Meinichs gade Sagenes Kreds
Anton Schjøts Gade Gml. Akers Kreds
Apothekergaden No. 3, 5, 7 Trefoldigheds Kreds
  No. 6, 8, 10 Vor Frelsers Kreds
Arbeidergaden Vor Frelsers Kreds
Arbins Gade Johannes Kreds
Arendals Gade Sagenes Kreds
Arups Gade Oslo Kreds
Bagerengveien Oslo Kreds
Bakkegaden Johannes Kreds
Balders Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Behrens’s Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Bentzegaden Sagenes Kreds
Bergens Gade Sagenes Kreds
Bernt Ankers Gade Jakobs Kreds
Biermanns Gade Sagenes Kreds
Birkebeinsgaden Oslo Kreds
Birkelundsgaden Paulus nordre Kreds
Bispebryggen Oslo Kreds
Bispegaden Oslo Kreds
Bjerggaden Trefoldigheds Kreds
Bjergstien Gml. Akers Kreds
Bjerregaards Gade Gml. Akers Kreds
Bjølsengaden Sagenes Kreds
Bjørn Farmands Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Bodøgaden Petrus nordre Kreds
Bogstadveien lige Side Uranienborg & Frogner Kreds
  ulige Side Fagerborg Kreds
Bolteløkkens Allé Gml. Akers Kreds
Borggaden No. 1 og 5 Kampens Kreds
  lige Side Grønlands sydlige Kreds
Bredgaden Grønlands nordre Kreds
Brettevilles Gade Sagenes Kreds
Brinkens Gade Kampens Kreds
Briskebyveien Uranienborg & Frogner Kreds
Brochmanns Gade Sagenes Kreds
Brogaden ulige side Jakobs Kreds,
  lige Side Vor Frelsers Kreds
Bryggerigangen Jakobs Kreds
Brænderiveien Jakobs Kreds
Bygdø Allè Uranienborg & Frogner Kreds
Bækkegaden No. 4, 6 og 8 Grønlands nordre Kreds
  Resten Grønlands søndre Kreds
Bøgaden Kampens Kreds
Camilla Collets vei Uranienborg & Frogner Kreds
Carl Johans Gade begge Sider til og med No. 17, samt ulige Side til og med No 45 Vor Frelsers Kreds, No. 18, 20, 22 Johannes Kreds, No. 47 Trefoldigheds Kreds
Carl den 12tes Gade Vor Frelsers Kreds
Christies Gade Sagenes Kreds
Colletts Gade Gml. Akers Kreds
Conradis Gade Petrus sydlige Kreds
Daas Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Dalsbergstien Gml. Akers Kreds.
Damstrædet Gml. Akers Kreds
Danmarks Gade Vaalerengens Kreds
Dannevigsveien Sagenes Kreds
Deichmanns Gade No. 2, 3, 4, 5, 7 Jakobs Kreds
  Resten Trefoldigheds Kreds
Dokveien Johannes Kreds
Dops Gade (Kroken) Gml. Akers Kreds
Dovregaden Gml. Akers Kreds
Drammensveien No. 2, 4, 6, 16, 18 Johannes Kreds
  No. 1, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 TrefoldighedsKreds
  No. 33, 37, 39, 43 og videre til Enden Uranienborg & Frogner Kreds
Dronningens Gade Vor Frelsers Kreds
Drøbaks Gade Sagenes Kreds
Dælenenggaden Petrus nordre Kreds
Ebbells Gade Jakobs Kreds
Eckersbergs Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Edv. Storms Gade Trefoldigheds Kreds
Egedes Gade Oslo Kreds
Eilert Sundts Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Ekebergveien Oslo Kreds
Elisenbergveien Uranienborg & Frogner Kreds
Elvebakke, vestre Jakob Kreds
Elvebakke, østre Jakob Kreds
Elvegaden Vor Frelsers Kreds
Enebakveien Vaalerengens Kreds
Enerhaugsgaden Grønlands sydlige Kreds
Enerhaugskleven Grønlands sydlige Kreds
Engens Gade Johannes Kreds
Ensjøveien Kampens Kreds
Eriks Gade Kampens Kreds
Erlings Gade Oslo Kreds
Erling Skjalgsøns Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Etterstadgaden Vaalerengens Kreds
Eugenies Gade Gml. Akers Kreds
Evens Gade Kampens Kreds
Eysteins Gade Kampens Kreds
Faberborggaden Fagerborg Kreds
Fagerheimsgaden No. 1 og 5 Petrus nordre Kreds
  Resten Sagenes Kreds
Falbes Gade Gml. Akers Kreds
Falsens Gade Paulus nordre Kreds
Fastings Gade Fagerborg Kreds
Fauchalds Gade Fagerborg Kreds
Fearnleys Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Feddersens Gade Sagenes Kreds
Filips Gade Kampens Kreds
Filosofgangen Johannes Kreds
Firkanten Fagerborg Kreds
Fjeldgaden Petrus nordre Kreds
Flisberggaden Grønlands sydlige Kreds
Fosveien No. 2e, 20, 21, 22, 23, 23b, 23c, 25 Paulus nordre Kreds
  No. 1, 2a, 2b, 3, 3c, 5, 5b, 5c, 7, 9, 11, 13, 13b, 15, 17a, 17b, 19 Paulus sydlige Kreds
Framnæsveien Uranienborg & Frogner Kreds
Fredensborgveien fra No 1 til og med 27, 29, 33 Trefoldigheds Kreds
  No. 35, 37, 39, 41b, Jacobs Kreds
  Resten Gml. Akers Kreds.
Fredriks Gade Trefoldigheds Kreds
Fredrik Glads Gade Sagenes Kreds
Fredrik Stangs Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Fricks Gade Fagerborg Kreds
Frimanns Gade Gml. Akers Kreds
Fridthjofs Gade Vaalerengens Kreds
Frognergaden Uranienborg & Frogner Kreds
Frognerveien No. 1, 1b, 7, 9 Trefoldigheds Kreds
  Resten Uranienborg & Frogner Kreds
Frydenlunds Gade Gml. Akers Kreds
Fuglehaugsgaden Uranienborg & Frogner Kreds
Fæstningen Vor Frelsers Kreds
Gabels Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Gimleveien Uranienborg & Frogner Kreds
Gjetemyrsveien Gml. Akers Kreds
Gjørstads Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Glückstads Gade Gml. Akers Kreds
Gravergaden Oslo Kreds
Grefsenveien Sagenes Kreds
Grev Wedels Plads Vor Frelsers Kreds
Griffenfeldts Gade Gml. Akers Kreds
Grimstadgaden Sagenes Kreds
Grubbegaden Vor Frelsers Kreds
Gruegaden Kampens Kreds
Grundingen Oslo Kreds
Grüners Gade Paulus sydlige Kreds
Grændsen Vor Frelsers Kreds
Grændsegade lille Vor Frelsers Kreds
Grønland lige side Grønlands nordre Kreds
  ulige side Grønlands sydlige Kreds
Grønlandsleret Grønlands sydlige Kreds
Grønnegade Trefoldigheds Kreds
Gunnerus Gade Vor Frelsers Kreds
Gustavs Gade Fagerborg Kreds
Gyldenløves Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Gørbitz’s Gade Fagerborg Kreds
Gøteborgs Gade Petrus Nordre Kreds
Haagangen Jakobs Kreds
Hafrsfjord Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Haakons Gade Kampens Kreds
Hallings Gade Gml. Akers Kreds
Hammergaden Sagenes Kreds
Hamerfestgaden Petrus nordre Kreds
Hammersborg Gade nedre Trefoldigheds Kreds
Hammersborg Gade øvre Trefoldigheds Kreds
Hammersborg Torv Trefoldigheds Kreds
Hammerstads Gade Fagerborg Kreds
Hans Hauges Gade Sagenes Kreds
Hansteens Gade Johannes Kreds
Harbitzs Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Haslunds Gade Paulus nordre Kreds
Hausmannsgaden Jakob Kreds
Havegaden Kampens Kreds
Haxthausens Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Hedemarkens Gade Vaalerengens Kreds
Heimdalsgaden Grønlands nordre Kreds
Helgesens Gade lige side til og med No. 42, Paulus nordre Kreds
  ulige side Paulus Sydlige Kreds
  fra no. 44 lige Side til Enden Petrus nordre Kreds
Henriks Gade Oslo Kreds
Herman Foss’s Gade Gml. Akers Kreds
Herslebs Gade No. 7, 9, 11, 13, 15, 26, 30, 32, 34, 47 Grønland nordre Kreds
  No. 2, 2d, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Petrus sydlige Kreds
Hesselbergs Gade Paulus nordre Kreds
Hjelms Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Holbergs Gade No. 3 og 5 Gml. Akers Kreds
  Resten Trefoldigheds Kreds
Holbergs Plads Trefoldigheds Kreds
Holmboes Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Holmens Gade Johannes Kreds
Holsts Gade Sagenes Kreds
Holtegaden Uranienborg & Frogner Kreds
Hortens Gade Sagenes Kreds
Hospitalsgaden Trefoldigheds Kreds
Huitfeldts Gade Johannes Kreds
Hurdals Gade Kampens Kreds
Hægdehaugsveien No. 1 til og med 33 Trefoldigheds Kreds
  No. 34, 36 Uranienborg & Frogner Kreds
  No. 35 Fagerborg Kreds
Hølands Gade Kampens Kreds
Industrigaden Fra no. 1 til og med 40 Uranienborg & Frogner Kreds
  Resten Fagerborg Kreds
Ingeborgs Gade Vaalerengens Kreds
Ingelbrecht Knudsøns Gade Fagerborg Kreds
Inges Gade Oslo Kreds
Inkognitogaden Trefoldigheds Kreds
Inkognito Terrasse Trefoldigheds Kreds
Islands Gade Vaalerengens Kreds
Jacob Aalls Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Jacob Dybwads Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Jens Bielkes Gade No. 2 til og med 16 Petrus sydlige Kreds
  No. 35, 37, 39 Grønlands nordre Kreds
  No. 72 til Enden Kampens Kreds
Jernbanegaden Vor Frelsers Kreds
Jernbanetorvet Vor Frelsers Kreds
Jess Carlsens Gade Jakob Kreds
Johannes Gade Grønland sydlige Kreds
Johs. Bruns Gade Gml. Akers Kreds
Josefinegade fra no. 1 til og med 21 Fagerborg Kreds
  Resten Uranienborg & Frogner Kreds
Just Høeghs Gade Trefoldigheds Kreds
Justitskroken Vaalerengens Kreds
Jørgen Moes Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Kalmeyergaden Jakob Kreds
Kampens Gade Kampens Kreds
Kanongaden Sagenes Kreds
Kanten Trefoldigheds Kreds
Kantslergaden Oslo Kreds
Karlsborgveien Oslo Kreds
Karlstadgaden No. 14 Paulus nordre Kreds
  No. 4, 6, 10, 11, 13 Petrus nordre Kreds
Keysers Gade Trefoldigheds Kreds
Kingos Gade ulige Side Sagenes Kreds
  lige Side Gml. Akers Kreds
Kirkegaden Vor Frelsers Kreds
Kirkegaardsgaden Petrus sydlige Kreds
Kirkegaardsgangen Trefoldigheds Kreds
Kirkeveien fra Begyndelsen til og med No. 62 Uranienborg & Frogner Kreds,
  Resten Fagerborg Kreds
Kjeld Stubs Gade Johannes Kreds
Kjerschovs Gade Sagenes Kreds
Kjøbenhavns Gade Petrus nordre Kreds
Kjølberg Gade Kampens Kreds
Klements Gade Oslo Kreds
Klingenberggaden Johannes Kreds
Klostergaden Grønlands sydlige Kreds
Klostergangen Grønlands sydlige Kreds
Kolbjørnsens Gade No. 2, 4, 6 Trefoldigheds Kreds
  No. 11, 13, 15, 16 Uranienborg & Frogner Kreds
Kolstadgaden Kampens Kreds
Kongens Gade Vor Frelsers Kreds
Kongsbergs Gade Sagenes Kreds
Kongshellegaden Petrus nordre Kreds
Kongsveien Oslo Kreds
Korsgaden Jakob Kreds
Kort Adlers Gade No. 2, 3b, 3c, 3d, 6 Trefoldigheds Kreds
  Resten Johannes Kreds
Kristian 4des Gade No. 5, 7, 9, 13, 15 Trefoldigheds Kreds
  No. 1, 4, 6, 8, 10, 12 Vor Frelsers Kreds
Kristian Augusts Gade Trefoldigheds Kreds
Kristian Kroghs Gade Jakob Kreds
Kristiansands Gade Sagenes Kreds
Kroken se Dops Gade
Kronprinsens Gade Johannes Kreds
Krumgaden Gml. Akers Kreds
Kruses Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Lakkegaden No. 1 til og med 59, 65 Grønlands nordre Kreds
  No. 64 til og med 75 Petrus sydlige Kreds
Langbakken Grønlands sydlige Kreds
Langes Gade No. 1, 3, 4, 5, 6 Trefoldigheds Kreds
  No. 7, 9, 11, 13 Gml. Akers Kreds
Langgaden Petrus nordre Kreds
Langleikgaden Grønland sydlige Kreds
Lassons Gade Johannes Kreds
Laurvigs Gade Sagenes Kreds
Leif Eriksons Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Lerfaldsgaden Jakobs Kreds
Liabroveien Oslo Kreds
Lierveien Petrus nordre Kreds
Linaaes Gade ubeboet
Lindemanns Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Lindstows Gade Trefoldigheds Kreds
Lochmanns Gade Petrus sydlige Kreds
Lovises Gade Gml. Akers Kreds
Lyder Sagens Gade Fagerborg Kreds
Løkeberggaden Gml. Akers Kreds
Løkkeveien Johannes Kreds
Løvenskjolds Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Magnus's Gade Kampens Kreds
Magnus Bergs Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Majorstuveien Uranienborg & Frogner Kreds
Malmøgaden Petrus nordre Kreds
Mandalls Gade Grønlands sydlige Kreds
Maribogaden Jakob Kreds
Maridalsveien No. 2 til og med 12 Jakobs Kreds
  No. 13 til og med 43 Gml. Akers Kreds
  No. 44 til Enden Sagenes Kreds
Maries Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Markveien fra No. 1 begge Sider til og med 25 Paulus nordre Kreds
  24 til og med 44 begge Sider Paulus sydlige Kreds
  No. 48 til Enden Jakobs Kreds
Marstrands Gade Petrus nordre Kreds
Maschmanns Gade Trefoldigheds Kreds
Mauritz Hansens Gade Trefoldigheds Kreds
Mellemgaden Johannes Kreds
Meltzers Gade No. 1, 3, 5 Trefoldigheds Kreds
  Resten Uranienborg & Frogner Kreds
Middelthuns Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Mogaden Sagenes Kreds
Mogens Thoresens Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Mossegaden Sagenes Kreds
Motzfeldts Gade Grønland nordre Kreds
Munchs Gade Trefoldigheds Kreds
Munkedamsveien No. 1 til og med 61, 65b, 67, 69 Johannes Kreds
  No. 62, 64, 66, 68, 70, til Enden Uranienborg & Frogner Kreds
Munkegaden Oslo Kreds
Munthes Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Møllergaden No. 1 til og med 17, 19 Vor Frelsers Kreds
  fra No. 18 lige Side Jakobs Kreds
  fra og med 23 ulige Side Trefoldigheds Kreds
Nannestadgaden Kampens Kreds
Nedre Gade Jakob Kreds
Neuberggaden Uranienborg & Frogner Kreds
Nils Huus’s Gade Sagenes Kreds
Nils Juuls Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Nissens Gade Paulus nordre Kreds
Nitedals Gade Kampens Kreds
Nonnegaden Grønlands sydlige Kreds
Nordal Bruuns Gade ulige Side Gml. Akers Kreds
  lige Side Trefoldigheds Kreds
Nordbygaden fra No. 1 til og med 38, 40, 44, 48, 50, 54 Grønlands nordre Kreds
  No. 39, 41, 43, 45, 47, 56, 58, 60, 62 Grønlands sydlige Kreds
Norderhovs Gade Kampens Kreds
Nordre Gade lige Side Paulus sydlige Kreds
  ulige Side Jakobs Kreds
Nordraachs Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Normanns Gade Kampens Kreds
Nygaden Vor Frelsers Kreds
Nylands Veien Vor Frelsers Kreds
Nytorvet Vor Frelsers Kreds
Observatoriegaden No . 1 Uranienborg & Frogner Kreds
  No. 2, 4, 4b, Trefoldigheds Kreds
  Resten Johannes Kreds
Odals Gade Vaalerengens Kreds
Oddevaldsgaden Petrus nordre Kreds
Odins Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Olaf Kyrres Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Olaf Ryes Plads Paulus sydlige Kreds
Ole Vigs Gade Fagerborg Kreds
Oplandsgaden Vaalerengens Kreds
Oppegaardsgaden Oslo Kreds
Orkenø Gade Vaalerengens Kreds
Oscars Gade No. 1, 1b, 11, 13, 15, 17, 19 Fagerborg Kreds
  fra No. 21 ulige Side Uranienborg & Frogner Kreds
  lige Side Trefoldigheds Kreds
Oslo Gade Oslo Kreds
Osterhausgaden Jakob Kreds
Parkveien No. 1 til og med 61 Trefoldigheds Kreds
  No. 60, 62, 62b, 76, 78, 80 Johannes Kreds
  No. 71, 73, 75 Uranienborg & Frogner Kreds
Pauli Plads Paulus nordre Kreds
Peder Klausens Gade Trefoldigheds Kreds
Pilestrædet No. 1, 4, 6, 7, 8, 9 Vor Frelsers Kreds
  No. 12 til og med 31 samt ulige Side til og med 61 TrefoldighedsKreds
  No. 32 til og med 62 lige Side Gml. Akers Kreds
  fra og med 63 til Enden Fagerborg Kreds
Platougaden Grønlands sydlige Kreds
Pløens Gbade Vor Frelsers Kreds
Prinsens Gade No. 1 til og med 20 Vor Frelsers Kreds
  Resten Johannes Kreds
Professor Dahls Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Raadhusgaden No. 1 til og med 18, 20, 22, 24, 26, 28, Vor Frelsers Kreds
  No. 19, 21, 23, 23b, 25, 30b, 32 Johannes Kreds
Ratkes Gade Petrus sydlige Kreds
Rebslagergangen Vor Frelsers Kreds
Reichweins Gade Johannes Kreds
Revieret og Revierstrædet Vor Frelsers Kreds
Ribbungsgade Oslo Kreds
Riddervolds Gade No. 2, 3, 4, 5b, 6, 8 Trefoldigheds Kreds
  No. 7, 9, 10, 10b, 12 Uranienborg & Frogner Kreds
Rings Gade Johannes Kreds
Rosenhof Gade Petrus nordre Kreds
Rosenkrantzgaden No. 1, 3 Trefoldigheds Kreds
  No. 2, 4, 7, 8, 9, 11 Vor Frelsers Kreds
  No. 13 til enden Johannes Kreds
Rosenborggaden Fagerborg Kreds
Rosenlundgaden Sagenes Kreds
Rosteds Gade ulige Side Jakobs Kreds
  lige Side Trefoldigheds Kreds
Rostocker Gade Oslo Kreds
Ruseløkveien Johannes Kreds
Ryenbergveien Oslo Kreds
Rødfyldgaden Vor Frelsers Kreds
Sagveien Sagenes Kreds
Sandakerveien Sagenes Kreds
Sannergaden Ulige Side Paulus nordre Kreds
  Lige Side Sagenes Kreds
Sarpsborgs Gade Sagenes Kreds
Sars’s Gade Petrus sydlige Kreds
Saxegaardsgaden Oslo Kreds
Schaftegaden Uranienborg & Frogner Kreds
Schandorffs Gade Trefoldigheds Kreds
Scheldrups Gade Petrus sydlige Kreds
Schives Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Schleppegrells Gade Paulus nordre Kreds
Schous Plads No. 1, 2, 3, 4, 5 Paulus sydlige Kreds
  6 og 7, Petrus sydlige Kreds
  No. 24 Jakobs Kreds
Schultz’s Gade Fagerborg Kreds
Schweigaads Gade No. 32 til og med 70 lige Side Grønlands Sydlige Kreds
  No. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61b, 63, 63b, 65, 67, 69, 71 Oslo Kreds
  fra og med No. 73 til Enden Vaalerengens Kreds
Schwensens Gade Gml. Akers Kreds
Schæffers Gade Petrus sydlige Kreds
Schønings Gade Fagerborg Kreds
Sehesteds Gade Trefoldigheds Kreds
Seildugsgaden Paulus nordre Kreds
Sexes Gade Kampens Kreds
Sigurds Gade Kampens Kreds
Skedsmogaden Kampens Kreds
Skillebæk Uranienborg & Frogner Kreds
Skippergaden Vor Frelsers Kreds
Skjoldgaden Sagenes Kreds
Skolegaden Johannes Kreds
Skolestrædet Johannes Kreds
Skovveien Uranienborg & Frogner Kreds
Slaamotgangen Jakob Kreds
Slotsgade, nedre No. 1, 3, 5, 11, 17 Johannes Kreds
  1b, 1c, og Resten Vor Frelsers Kreds
Slotsgade, øvre No. 2, 6, 9, 10, 11/13, 12, 15b, 19 Johannes Kreds
  Resten Vor Frelsers Kreds
Smaalensgaden Vaalerengens Kreds
Smalgangen Grønlands nordre Kreds
Smedgaden No. 2 til og med 49 Grønlands sydlige Kreds
  No. 55 Kampens Kreds
Smedgangen Trefoldigheds Kreds
Snedkergangen Trefoldigheds Kreds
Snippen Petrus nordre Kreds
Snorres Gade Gml. Akers Kreds
Sofienberggaden Fra No. 1 til 16 incl. Paulus sydlige Kreds
  Resten Petrus sydlige Kreds
Sofies Gade Gml. Akers Kreds
Sofies Plads Gml. Akers Kreds
Solhaugsgaden Petrus nordre Kreds
Solheimsgaden Uranienborg & Frogner Kreds
Solørgaden Vaalerengens Kreds
Sommerrogaden Trefoldigheds Kreds
Sorgenfrigaden No. 1-11 Uranienborg & Frogner Kreds
  Resten Fagerborg Kreds
Sporveisgaden Fagerborg Kreds
Steens Gade Fagerborg Kreds
Stenersgaden Vor Frelsers Kreds
Stensberggaden Gml. Akers Kreds
Stenstrups Gade fra No. 7 begge Sider til og med 58 Paulus nordre Kreds
  No. 1 til 6 Paulus sydlige Kreds
St. Halvards Gade fra No. 1 til 21, 21b, 23 begge Sider Oslo Kreds
St. Halvards Plads Oslo Kreds
  No. 20, 22 til Enden Vaalerengens Kreds
Stockholms Gade Petrus nordre Kreds
St. Olafs Gade Trefoldigheds Kreds
St. Olafs Plass Trefoldigheds Kreds
Stolmagergaden Jakobs Kreds
Storthingsgaden Johannes Kreds
Storgaden No. 1 til og med 28, 32, 34 Vor Frelsers Kreds
  31, 33, 34b til Enden Jakobs Kreds
Strandgaden Johannes Kreds
Strandgade, lille Vor Frelsers Kreds
Strandgade, store Vor Frelsers Kreds
Strømstads Gade Petrus nordre Kreds
Strømsveien Vaalerengens Kreds
Stubben Johannes Kreds
Stupindgaden Grønlands sydlige Kreds
Sven Bruns Gade Trefoldigheds Kreds
Sverdrups Gade Petrus sydlige Kreds
Sveriges Gade Vaalerengens Kreds
Sverres Gade Kampens Kreds
Svingens Gade Oslo Kreds
Svolders Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Søgaden Johannes Kreds
Søndre Gade Jakob Kreds
Sørengen Oslo Kreds
Sørligaden No. 2 til og med 37 Grønlands sydlige Kreds
  fra og med NO. 40 til Enden Kampens Kreds
Sørums Gade Kampens Kreds
Teglværksgaden No. 2 & 6 Paulus nordre Kreds
  ulige Side Petrus nordre Kreds
Telthusgaden Gml. Akers Kreds
Theatergaden Trefoldigheds Kreds
Thereses Gade lige Side Gml. Akers Kreds
  ulige Side Fagerborg Kreds
Ths. Heftyes Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Thomles Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Thor Olsens Gade Trefoldigheds Kreds
Thorsenggaden Sagenes Kreds
Thorshauggaden Sagenes Kreds
THv. Meyers Gade No. 1, 2 og 9 Sagenes Kreds
  Fra 15 begge Sider til og med 35, 37, 39, 41 Paulus nordre Kreds
  No. 36, 38, 40, 42 til og med 65, 67, 69, 71 Paulus sydlige Kreds
  No. 66, 70, 72b til Enden Jakobs Kreds
Thygesons Gade Sagenes Kreds
Tiedemanns Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Toftes Gade No. 16 og 18 Sagenes Kreds
  No. (20,) 22, 24, 25a, 25b, 25c, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Paulus nordlige Kreds
  No. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69 Paulus sydlige Kreds
  No. 64, 66, 68, 70 Petrus sydlige Kreds
Toldbodgaden No. 1 til og med 24 Vor Frelsers Kreds
  No. 25a til Enden Johannes Kreds
Tomtebryggen Oslo Kreds
Tomtegaden Vor Frelsers Kreds
Tordenskjolds Gade Johannes Kreds
Tordenskjolds Plads Johannes Kreds
Torvet Vor Frelsers Kreds
Torvbakgaden Jakobs Kreds
Torvgaden No.1 til og med 11 Vor Frelsers Kreds
  Resten Jakobs Kreds
Tostrups Gade Uranienborg & Frogner Kreds
Totens Gade Vaalerengens Kreds
Treschows Gade Sagenes Kreds
Tromsøgaden Petrus nordre Kreds
Trondhjemsveien No. 3, 5, 7 Grønlands nordre Kreds
  No. 2 Jakobs Kreds
  No. 4 til og med 53 og forresten ulige Side til Enden Petrus sydlige Kreds
  Fra No. 54 Lige Side til Enden Petrus nordre Kreds
Tullins Gade Trefoldigheds Kreds
Tværbakken Sagenes Kreds
Tøiengaden No. 5 til og med 27 ulige Side Grønlands sydlige Kreds
  lige Side til og med no. 40 Grønlands nordre Kreds
  No. 39, 41, 43, 45 Kampens Kreds
Udsigtsveien Oslo Kreds
Ullensagers Gade Kampens Kreds
Ullevoldsveien No. 1, 2, 3 Trefoldigheds Kreds
  No. 4 til og med 80b Gml. Akers Kreds.
  No. 103, 109, 111, 113 Fagerborg Kreds
Underhaugsveien Fagerborg Kreds
Universitetsgaden No. 2 til og med 18 Trefoldigheds Kreds
  No. 20, 22, 24, 26, Vor Frelsers Kreds
Uranienborgveien No. 1 til og med 9 Trefoldigheds Kreds
  No. 13 til Enden Uranienborg & Frogner Kreds
Uranienborg Terrasse Uranienborg & Frogner Kreds
Urskogs Gade Kampens Kreds
Urtegaden Grønlands nordre Kreds
Vaalerenggaden Vaalerengens Kreds
Vardøgaden Petrus nordre Kreds
Vaskegang, nedre Jakobs Kreds
Vaskegang, øvre Jakobs Kreds
Vedøgaden ubeboet
Vestbygaden Kampens Kreds
Vestheimgaden Uranienborg & Frogner Kreds
Vibes Gade Fagerborg Kreds
Victoria Terrasse Johannes Kreds
Vidars Gade Gml. Akers Kreds
Vinjes Gade Gml. Akers Kreds
Vinkelgaden Johannes Kreds
Vognmandsgaden Vor Frelsers Kreds
Vogts Gade Sagenes Kreds
Voldgade, nedre Johannes Kreds
Voldgade, øvre Johannes Kreds
Værksgaden No. 40 Paulus nordre Kreds,
  Resten Petrus nordre Kreds
Wahls Gade Grønlands nordre Kreds
Wdm. Thranes Gade Gml. Akers Kreds
Welhavens Gade Trefoldigheds Kreds
Wergelandsveien Trefoldigheds Kreds
Wessels Gade Gml. Akers Kreds
Wilhelms Gade Gml. Akers Kreds
Wilses Gade Trefoldigheds Kreds
Youngsgaden ulige Side Jakobs Kreds
  lige Side Vor Frelsers Kreds
Zetlitz Gade Gml. Akers Kreds
Økernveien Kampens Kreds
Østerdalsgaden Vaalerengens Kreds
Østgaard Gade Sagenes Kreds
Øvre Gade Jakob Kreds

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler