Kontoret for utsatte, fattigvesenet i Kristiania

Vårt medlem, Tore Gilbø, har skrevet av flere av registrene fra Kontoret for utsatte, Fattigvesenet i Kristiania. Disse filene vil bli publisert på denne siden. Vi takker Tore for hans arbeid med å gjøre dette tilgjengelig!