Registrert av Dag Hofsødegård

Plass Gård Gårdsnr. Kommune Side Boknavn Bind
Altona Hval 37 Fet 548 Gårdshistorien for Fet 3
Ammerud Fetsund/Falldalen   Fet 548 Gårdshistorien for Fet 2
Ammerud Løken 39-40 Fet 664 Gårdshistorien for Fet 3
Askevoll Fetsund/Falldalen   Fet 579 Gårdshistorien for Fet 2
Aspeli Hovin 13-14 Fet 288 Gårdshistorien for Fet 2
Aspelund Rud 104 Rælingen 503 Gårdshistorien for Rælingen 2
Aspelund Støvin 17 Fet 445 Gårdshistorien for Fet 2
Aspelund Ånnerud 56 Fet 493 Gårdshistorien for Fet 4
Auten Auten 62 Fet 122 Gårdshistorien for Fet 5
Autenbråten Auten 62 Fet 152 Gårdshistorien for Fet 5
Autenenga Auten 62 Fet 160 Gårdshistorien for Fet 5
Bakevjen Nerdrum 15-16 Fet 346 Gårdshistorien for Fet 2
Bakke Nerdrum 15-16 Fet 346 Gårdshistorien for Fet 2
Bakkebo Fetsund/Falldalen   Fet 568 Gårdshistorien for Fet 2
Bakkeli Løken 39-40 Fet 658 Gårdshistorien for Fet 3
Bakken Nordby 82 Rælingen 125 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bakken (u Bleike) Bleike 45 Fet 111 Gårdshistorien for Fet 4
Bakken (u Fet Prestegard) Fet prestegard 41 Fet 712 Gårdshistorien for Fet 3
Bakken (u Hval) Hval 37 Fet 549 Gårdshistorien for Fet 3
Bakken (u N Ås) Ås Nordre 49 Fet 252 Gårdshistorien for Fet 4
Bakken (u Østanes) Østanes 66-67 Fet 392 Gårdshistorien for Fet 5
Bakken (u Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 494 Gårdshistorien for Fet 4
Bakås Ramstad 35-36 Fet 441 Gårdshistorien for Fet 3
Balenga Hov 42 Fet 739 Gårdshistorien for Fet 3
Balnes Balnes 12 Fet 245 Gårdshistorien for Fet 2
Balnesøen nordre Øya   Fet 426 Gårdshistorien for Fet 2
Balnesøen søndre Øya   Fet 426 Gårdshistorien for Fet 2
Banken Nerdrum 15-16 Fet 347 Gårdshistorien for Fet 2
Barkebråten Jølsen 1 Fet 36 Gårdshistorien for Fet 2
Barkenes Barkenes 68 Fet 444 Gårdshistorien for Fet 5
Barkenesenga Barkenes 68 Fet 468 Gårdshistorien for Fet 5
Barkenes nordre Barkenes 68 Fet 449 Gårdshistorien for Fet 5
Barkenes søndre Barkenes 68 Fet 455 Gårdshistorien for Fet 5
Bastiansberget Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 559 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bastiansberget Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 560 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bastiansrud Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 560 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bastiansstuen Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 559 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bauserud Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 562 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bauserudberget Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 563 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bekkekollen Ås Nordre 49 Fet 252 Gårdshistorien for Fet 4
Bekken Skårer 25 Fet 683 Gårdshistorien for Fet 2
Bekken (av Auten) Auten 62 Fet 144 Gårdshistorien for Fet 5
Bellevue Fetsund/Falldalen   Fet 544 Gårdshistorien for Fet 2
Bergan Ramstad 35-36 Fet 445 Gårdshistorien for Fet 3
Berg (av Ersrud) Ersrud 65 Fet 305 Gårdshistorien for Fet 5
Berg (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 288 Gårdshistorien for Fet 2
Berg (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 348 Gårdshistorien for Fet 2
Berger Berger 4-5 Fet 78 Gårdshistorien for Fet 2
Berger nordre Berger 4-5 Fet 81 Gårdshistorien for Fet 2
Berger søndre Berger 4-5 Fet 90 Gårdshistorien for Fet 2
Bergerud Fjerdingby nordre 99 Rælingen 400 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bergerud Hovin 13-14 Fet 289 Gårdshistorien for Fet 2
Bergerud Torud 64 Fet 263 Gårdshistorien for Fet 5
Berget Ramstad 35-36 Fet 446 Gårdshistorien for Fet 3
Berget Tomter 81 Rælingen 99 Gårdshistorien for Rælingen 2
Berget (u Gan) Gan 61 Fet 108 Gårdshistorien for Fet 5
Bergland Ås Søndre 55 Fet 437 Gårdshistorien for Fet 4
Berglien Hovin 13-14 Fet 289 Gårdshistorien for Fet 2
Bergly (av S Ås) Ås Søndre 55 Fet 438 Gårdshistorien for Fet 4
Bergly (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 493 Gårdshistorien for Fet 4
Berg (u Gran) Gran 34 Fet 392 Gårdshistorien for Fet 3
Berg (u Hektner) Hektner 92 Rælingen 276 Gårdshistorien for Rælingen 2
Berg (u Kjustad) Kjustad 29 Fet 148 Gårdshistorien for Fet 3
Berg (u Øvre Åmot) Åmot Øvre 103 Rælingen 481 Gårdshistorien for Rælingen 2
Betjentboligen Fetsund/Falldalen   Fet 571 Gårdshistorien for Fet 2
Bjanes Bjanes 46-47 Fet 117 Gårdshistorien for Fet 4
Bjaneshaugen Bjanes 46-47 Fet 148 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes Nordgarn Bjanes 46-47 Fet 125 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes nordre (bnr 1) Bjanes 46-47 Fet 122 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes nordre (bnr 3) Bjanes 46-47 Fet 125 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes nordre (østre) Bjanes 46-47 Fet 120 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes Søgarn Bjanes 46-47 Fet 138 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes søndre (bnr 1) Bjanes 46-47 Fet 133 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes søndre (bnr 2) Bjanes 46-47 Fet 136 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes søndre (vestre) Bjanes 46-47 Fet 130 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes Vestigarn Bjanes 46-47 Fet 133 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes vestre (søndre) Bjanes 46-47 Fet 130 Gårdshistorien for Fet 4
Bjanes østre (nordre) Bjanes 46-47 Fet 120 Gårdshistorien for Fet 4
Bjerkenes Auten 62 Fet 149 Gårdshistorien for Fet 5
Bjerknes Nerdrum 15-16 Fet 349 Gårdshistorien for Fet 2
Bjørkeflåtten Bjørkeflåtten 69 Fet 476 Gårdshistorien for Fet 5
Bjørkeflåtten nordre Bjørkeflåtten 69 Fet 490 Gårdshistorien for Fet 5
Bjørkeflåtten søndre Bjørkeflåtten 69 Fet 486 Gårdshistorien for Fet 5
Bjørklund Åmot Øvre 103 Rælingen 482 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bjørklund Ånnerud 56 Fet 494 Gårdshistorien for Fet 4
Bjørnbakken Holter 28 Fet 99 Gårdshistorien for Fet 3
Bjørndalen Holtedal 71 Fet 564 Gårdshistorien for Fet 5
Bjørnebakken/Solberg Ramstad 89 Rælingen 232 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bjørnebo Garder 18-19 Fet 476 Gårdshistorien for Fet 2
Bjørnholt Bjørnholt 100 Rælingen 406 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bleike Bleike 45 Fet 88 Gårdshistorien for Fet 4
Bleike Bleike 45 Fet 91 Gårdshistorien for Fet 4
Bleike Arstun (bnr 6) Bleike 45 Fet 101 Gårdshistorien for Fet 4
Bleikebakken Bleike 45 Fet 111 Gårdshistorien for Fet 4
Bleike bnr 1 Bleike 45 Fet 95 Gårdshistorien for Fet 4
Bleike bnr 3 Bleike 45 Fet 96 Gårdshistorien for Fet 4
Bleikeenga Bleike 45 Fet 111 Gårdshistorien for Fet 4
Bleikegrinda Bleike 45 Fet 111 Gårdshistorien for Fet 4
Bleike Lykkjebakken (bnr 4) Bleike 45 Fet 97 Gårdshistorien for Fet 4
Bleike Nistua (bnr 5) Bleike 45 Fet 100 Gårdshistorien for Fet 4
Bleike Nistua (bnr 5-6) Bleike 45 Fet 99 Gårdshistorien for Fet 4
Bleike Oppistua (bnr 1-4) Bleike 45 Fet 93 Gårdshistorien for Fet 4
Bleike Oppistua (bnr 7) Bleike 45 Fet 103 Gårdshistorien for Fet 4
Bleikestranda Bleike 45 Fet 111 Gårdshistorien for Fet 4
Bleikestranda Bleike 45 Fet 115 Gårdshistorien for Fet 4
Blesa Blesa 60 Fet 13 Gårdshistorien for Fet 5
Blesaskogen Blesa 60 Fet 61 Gårdshistorien for Fet 5
Blessopp Hval 37 Fet 522 Gårdshistorien for Fet 3
Blå-kors-høgda By 58-59 Fet 618 Gårdshistorien for Fet 4
Borgen Åmot Øvre 103 Rælingen 482 Gårdshistorien for Rælingen 2
Brakka ved Nerdrum Bruk Nerdrumsstranda   Fet 396 Gårdshistorien for Fet 2
Brakka ved Tuen Bruk Skjelver 9-10 Fet 208 Gårdshistorien for Fet 2
Bratli Ramstad 35-36 Fet 449 Gårdshistorien for Fet 3
Bratli Rud 104 Rælingen 504 Gårdshistorien for Rælingen 2
Brattli Fetsund/Falldalen   Fet 548 Gårdshistorien for Fet 2
Brattli (u Østanes) Østanes 66-67 Fet 397 Gårdshistorien for Fet 5
Brattvoll Fetsund/Falldalen   Fet 538 Gårdshistorien for Fet 2
Brattås Østanes 66-67 Fet 398 Gårdshistorien for Fet 5
Brattåsen Falla 33 Fet 321 Gårdshistorien for Fet 3
Breivoll Ås Søndre 55 Fet 438 Gårdshistorien for Fet 4
Brenna Børgen 6 Fet 132 Gårdshistorien for Fet 2
Brodal Ersrud 65 Fet 308 Gårdshistorien for Fet 5
Brua Børgen 6 Fet 137 Gårdshistorien for Fet 2
Brubak Balnes 12 Fet 254 Gårdshistorien for Fet 2
Bruseløkka Nerdrum 15-16 Fet 378 Gårdshistorien for Fet 2
Brusen Hovin 13-14 Fet 290 Gårdshistorien for Fet 2
Brustad-gården Fetsund/Falldalen   Fet 562 Gårdshistorien for Fet 2
Brynhildsstuen Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 557 Gårdshistorien for Rælingen 2
Brågården Blesa 60 Fet 37 Gårdshistorien for Fet 5
Bråten (av Auten) Auten 62 Fet 152 Gårdshistorien for Fet 5
Bråten (av Sofsrud) Sofsrud 57 Fet 555 Gårdshistorien for Fet 4
Bråten (hval) Hval 37 Fet 552 Gårdshistorien for Fet 3
Bråten/Smellen (u Narvestad) Narvestad 77 Rælingen 57 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bråten (u Børgen) Børgen 6 Fet 135 Gårdshistorien for Fet 2
Bråten (u Ersrud) Ersrud 65 Fet 308 Gårdshistorien for Fet 5
Bråten (u Falla) Falla 33 Fet 324 Gårdshistorien for Fet 3
Bråten (u Fråstad) Fråstad 31 Fet 212 Gårdshistorien for Fet 3
Bråten (u Garder) Garder 18-19 Fet 476 Gårdshistorien for Fet 2
Bråten (u Guttarsrud) Guttarsrud 27 Fet 48 Gårdshistorien for Fet 3
Bråten (u Haga) Haga 30 Fet 187 Gårdshistorien for Fet 3
Bråten (u Holtedal) Holtedal 71 Fet 570 Gårdshistorien for Fet 5
Bråten (u Lillestrøm) Lillestrøm 105 Rælingen 531 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bråten (u Midtskog) Midtskog 75 Fet 699 Gårdshistorien for Fet 5
Bråten (u N Ås) Ås Nordre 49 Fet 252 Gårdshistorien for Fet 4
Bråten (u Rud) Rud 104 Rælingen 501 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bråten (u Skårer) Skårer 25 Fet 683 Gårdshistorien for Fet 2
Bråten (u Tien) Tien 11 Fet 229 Gårdshistorien for Fet 2
Bråten (u Tofsrud) Tofsrud 32 Fet 265 Gårdshistorien for Fet 3
Bråten (u Torud) Torud 64 Fet 268 Gårdshistorien for Fet 5
Bråten (u Øvre Åmot) Åmot Øvre 103 Rælingen 471 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bråten (u Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 496 Gårdshistorien for Fet 4
Bunes Nerdrum 15-16 Fet 349 Gårdshistorien for Fet 2
Buret Årnes 93 Rælingen 289 Gårdshistorien for Rælingen 2
Burås (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 291 Gårdshistorien for Fet 2
Burås (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 292 Gårdshistorien for Fet 2
Burås (u Hovin) Hovin 13-14 Fet 290 Gårdshistorien for Fet 2
Burås (u Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 350 Gårdshistorien for Fet 2
By By 58-59 Fet 575 Gårdshistorien for Fet 4
By By 79 Rælingen 63 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bydal By 58-59 Fet 604 Gårdshistorien for Fet 4
Byenga By 79 Rælingen 69 Gårdshistorien for Rælingen 2
Byhagen By 58-59 Fet 613 Gårdshistorien for Fet 4
Byhagen By 79 Rælingen 69 Gårdshistorien for Rælingen 2
By Nedre By 58-59 Fet 596 Gårdshistorien for Fet 4
By Nordre By 58-59 Fet 587 Gårdshistorien for Fet 4
By Nordre (bnr 1) By 58-59 Fet 593 Gårdshistorien for Fet 4
By Nordre (bnr 2) By 58-59 Fet 596 Gårdshistorien for Fet 4
By Søndre By 58-59 Fet 575 Gårdshistorien for Fet 4
Bækken Holt 97 Rælingen 347 Gårdshistorien for Rælingen 2
Bæreg Kjustad 29 Fet 149 Gårdshistorien for Fet 3
Børgen Børgen 6 Fet 118 Gårdshistorien for Fet 2
Børgenbråten Børgen 6 Fet 135 Gårdshistorien for Fet 2
Børgen (=Fet prestegard) Fet prestegard 41 Fet 680 Gårdshistorien for Fet 3
Bådstang Øya   Fet 425 Gårdshistorien for Fet 2
Dale Nerdrum 15-16 Fet 351 Gårdshistorien for Fet 2
Dalegården Nerdrum 15-16 Fet 351 Gårdshistorien for Fet 2
Dalen Arbeiderpartis lokale By 58-59 Fet 618 Gårdshistorien for Fet 4
Dalen Meieri By 58-59 Fet 605 Gårdshistorien for Fet 4
Dalen (u Østanes) Østanes 66-67 Fet 398 Gårdshistorien for Fet 5
Dalheim By 58-59 Fet 608 Gårdshistorien for Fet 4
Dammen Tofsrud 32 Fet 266 Gårdshistorien for Fet 3
Dammen Tveiter 23 Fet 641 Gårdshistorien for Fet 2
Dammen (av Auten) Auten 62 Fet 156 Gårdshistorien for Fet 5
Dammen (u Lillestrøm) Lillestrøm 105 Rælingen 530 Gårdshistorien for Rælingen 2
Dammen (u Nordby) Nordby 82 Rælingen 128 Gårdshistorien for Rælingen 2
Dammerud Hval 37 Fet 553 Gårdshistorien for Fet 3
Dammerud Østanes 66-67 Fet 399 Gårdshistorien for Fet 5
Dampsagen Nerdrumsstranda   Fet 396 Gårdshistorien for Fet 2
Damsletta Berger 4-5 Fet 99 Gårdshistorien for Fet 2
Delerud Falla 33 Fet 324 Gårdshistorien for Fet 3
Delingsby Ås Nordre 49 Fet 253 Gårdshistorien for Fet 4
Djupdalen Østegarden 90 Rælingen 243 Gårdshistorien for Rælingen 2
Dokkebråtan Nes 83 Rælingen 154 Gårdshistorien for Rælingen 2
Duerud Vindland 70 Fet 534 Gårdshistorien for Fet 5
Dulpen Ramstad 35-36 Fet 449 Gårdshistorien for Fet 3
Dyrendal Vinsnes 8 Fet 172 Gårdshistorien for Fet 2
Dyresen Hovin 13-14 Fet 292 Gårdshistorien for Fet 2
Dæli Jaer 86 Rælingen 197 Gårdshistorien for Rælingen 2
Dølahaugen Nes 83 Rælingen 151 Gårdshistorien for Rælingen 2
Egelund Hektner 92 Rælingen 277 Gårdshistorien for Rælingen 2
Eg (u Garder) Garder 18-19 Fet 477 Gårdshistorien for Fet 2
Ek (av Tien) Tien 11 Fet 230 Gårdshistorien for Fet 2
Ekeberg Holter 28 Fet 102 Gårdshistorien for Fet 3
Ekeli Nerdrum 15-16 Fet 352 Gårdshistorien for Fet 2
Ekelund Støvin 17 Fet 446 Gårdshistorien for Fet 2
Ekra Hval 37 Fet 555 Gårdshistorien for Fet 3
Elverhøy Fetsund/Falldalen   Fet 556 Gårdshistorien for Fet 2
Elvestrand Hovin 13-14 Fet 292 Gårdshistorien for Fet 2
Ende Skjatvet 74 Fet 665 Gårdshistorien for Fet 5
Enderud Enderud 26 Fet 17 Gårdshistorien for Fet 3
Enderud, Ner-Enderud Enderud 26 Fet 25 Gårdshistorien for Fet 3
Enderud, Opp-Enderud Enderud 26 Fet 23 Gårdshistorien for Fet 3
Enerhaugen Skjelver 9-10 Fet 200 Gårdshistorien for Fet 2
Enga Nordby 82 Rælingen 124 Gårdshistorien for Rælingen 2
Enga (av Auten) Auten 62 Fet 160 Gårdshistorien for Fet 5
Enga (av Skjelver) Skjelver 9-10 Fet 201 Gårdshistorien for Fet 2
Enga (u Bjørkeflåtten) Bjørkeflåtten 69 Fet 502 Gårdshistorien for Fet 5
Enga (u Bleike) Bleike 45 Fet 111 Gårdshistorien for Fet 4
Enga (u Falla) Falla 33 Fet 325 Gårdshistorien for Fet 3
Enga (u Garder) Garder 18-19 Fet 478 Gårdshistorien for Fet 2
Enga (u Guttarsrud) Guttarsrud 27 Fet 50 Gårdshistorien for Fet 3
Enga (u Holter) Holter 28 Fet 104 Gårdshistorien for Fet 3
Enga (u Hovin) Hovin 13-14 Fet 294 Gårdshistorien for Fet 2
Enga (u Hval) Hval 37 Fet 561 Gårdshistorien for Fet 3
Enga (u Jølsen) Jølsen 1 Fet 39 Gårdshistorien for Fet 2
Enga (u Kjustad)) Kjustad 29 Fet 150 Gårdshistorien for Fet 3
Enga (u Løken) Løken 39-40 Fet 670 Gårdshistorien for Fet 3
Enga (u Midtskog) Midtskog 75 Fet 700 Gårdshistorien for Fet 5
Enga (u N Ås) Ås Nordre 49 Fet 254 Gårdshistorien for Fet 4
Enga (u Ramstad) Ramstad 35-36 Fet 496 Gårdshistorien for Fet 3
Enga (u Råsåk) Råsåk 48 Fet 186 Gårdshistorien for Fet 4
Enga (u Skjelver) Skjelver 9-10 Fet 200 Gårdshistorien for Fet 2
Enga (u Skårer) Skårer 25 Fet 683 Gårdshistorien for Fet 2
Enga (u Smedsberg) Smedsberg 3 Fet 77 Gårdshistorien for Fet 2
Enga (u Svindal) Svindal 51-52-53 Fet 333 Gårdshistorien for Fet 4
Enga (u Østanes) Østanes 66-67 Fet 405 Gårdshistorien for Fet 5
Engedal Skårer 25 Fet 684 Gårdshistorien for Fet 2
Engen (av Barkenes) Barkenes 68 Fet 468 Gårdshistorien for Fet 5
Engen (av Sanderud) Sanderud 72 Fet 589 Gårdshistorien for Fet 5
Engene Ånnerud 56 Fet 497 Gårdshistorien for Fet 4
Enger Ersrud 65 Fet 309 Gårdshistorien for Fet 5
Enger Hauger 21 Fet 519 Gårdshistorien for Fet 2
Enger Hektner 92 Rælingen 273 Gårdshistorien for Rælingen 2
Enger Ås Søndre 55 Fet 439 Gårdshistorien for Fet 4
Engerbråten Midtskog 75 Fet 701 Gårdshistorien for Fet 5
Engerhagen Hval 37 Fet 556 Gårdshistorien for Fet 3
Engerhaugen Ramstad 35-36 Fet 451 Gårdshistorien for Fet 3
Engervegen Fetsund/Falldalen   Fet 590 Gårdshistorien for Fet 2
Ersrud Ersrud 65 Fet 288 Gårdshistorien for Fet 5
Evjen Nerdrum 15-16 Fet 353 Gårdshistorien for Fet 2
Fagerheim Fetsund/Falldalen   Fet 587 Gårdshistorien for Fet 2
Fagerheim Svindal 51-52-53 Fet 334 Gårdshistorien for Fet 4
Fagerhøy Fetsund/Falldalen   Fet 579 Gårdshistorien for Fet 2
Fagerli (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 355 Gårdshistorien for Fet 2
Fagerli (av Tien) Tien 11 Fet 231 Gårdshistorien for Fet 2
Fagersand Fetsund/Falldalen   Fet 583 Gårdshistorien for Fet 2
Fagerstrand (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 294 Gårdshistorien for Fet 2
Fagerstrand (av Skjelver) Skjelver 9-10 Fet 203 Gårdshistorien for Fet 2
Fagerstrand (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 580 Gårdshistorien for Fet 2
Fagertun Fetsund/Falldalen   Fet 583 Gårdshistorien for Fet 2
Fagertun Rud 104 Rælingen 509 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fagerås Åmot Øvre 103 Rælingen 482 Gårdshistorien for Rælingen 2
Faldalsvegen Fetsund/Falldalen   Fet 580 Gårdshistorien for Fet 2
Falkenberg Skoholt 94 Rælingen 306 Gårdshistorien for Rælingen 2
Falla Falla 33 Fet 293 Gårdshistorien for Fet 3
Falla bnr 10 (Nistun) Falla 33 Fet 312 Gårdshistorien for Fet 3
Falla bnr 12 (Søstun) Falla 33 Fet 313 Gårdshistorien for Fet 3
Falla bnr 2 (Nordgarn) Falla 33 Fet 304 Gårdshistorien for Fet 3
Falla bnr 3 (Rønningen) Falla 33 Fet 307 Gårdshistorien for Fet 3
Falla bnr 5 (Arstun) Falla 33 Fet 308 Gårdshistorien for Fet 3
Falla bnr 6 (Vesttun) Falla 33 Fet 310 Gårdshistorien for Fet 3
Falla bnr 9 (Østtun) Falla 33 Fet 311 Gårdshistorien for Fet 3
Fallaengen Falla 33 Fet 325 Gårdshistorien for Fet 3
Fallahaugen Falla 33 Fet 327 Gårdshistorien for Fet 3
Fallaskauen Falla 33 Fet 343 Gårdshistorien for Fet 3
Falldalen Fetsund/Falldalen   Fet 525 Gårdshistorien for Fet 2
Falldalen skole Faller 22 Fet 613 Gårdshistorien for Fet 2
Faller Faller 22 Fet 593 Gårdshistorien for Fet 2
Fallerhagen Faller 22 Fet 616 Gårdshistorien for Fet 2
Fallerløkka Faller 22 Fet 623 Gårdshistorien for Fet 2
Faller nordre Faller 22 Fet 606 Gårdshistorien for Fet 2
Faller søndre Faller 22 Fet 597 Gårdshistorien for Fet 2
Feste Ramstad 35-36 Fet 451 Gårdshistorien for Fet 3
Fet Jernvarefabrikk Råsåk 48 Fet 215 Gårdshistorien for Fet 4
Fet prestegard Fet prestegard 41 Fet 680 Gårdshistorien for Fet 3
Fet Spareforening Fetsund/Falldalen   Fet 559 Gårdshistorien for Fet 2
Fetsund Fetsund/Falldalen   Fet 525 Gårdshistorien for Fet 2
Fetsund/Falldalen     Fet 525 Gårdshistorien for Fet 2
Fetsund Lenser     Fet 408 Gårdshistorien for Fet 2
Fetsund sentrum Fetsund/Falldalen   Fet 557 Gårdshistorien for Fet 2
Fetsund skole Fetsund/Falldalen   Fet 539 Gårdshistorien for Fet 2
Fetsund stasjon Fetsund/Falldalen   Fet 569 Gårdshistorien for Fet 2
Fetta Jaer 86 Rælingen 195 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fevang Skjelver 9-10 Fet 203 Gårdshistorien for Fet 2
Finsnes Faller 22 Fet 614 Gårdshistorien for Fet 2
Fjeldstad Åmot Øvre 103 Rælingen 483 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fjell (av Holtet) Råsåk 48 Fet 186 Gårdshistorien for Fet 4
Fjellberg Svindal 51-52-53 Fet 334 Gårdshistorien for Fet 4
Fjellberg (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 355 Gårdshistorien for Fet 2
Fjellberg (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 554 Gårdshistorien for Fet 2
Fjellet (av Råsåk) Råsåk 48 Fet 215 Gårdshistorien for Fet 4
Fjellet (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 536 Gårdshistorien for Fet 2
Fjellet (u Tien) Tien 11 Fet 231 Gårdshistorien for Fet 2
Fjellheim (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 295 Gårdshistorien for Fet 2
Fjellheim (av Skjelver) Skjelver 9-10 Fet 204 Gårdshistorien for Fet 2
Fjellsrud Ås Søndre 55 Fet 440 Gårdshistorien for Fet 4
Fjellstad Holter 28 Fet 104 Gårdshistorien for Fet 3
Fjellstad Nerdrum 15-16 Fet 356 Gårdshistorien for Fet 2
Fjellstad Uller 80 Rælingen 89 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fjellvang Rud 104 Rælingen 509 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fjellvang (av Fråstad) Fråstad 31 Fet 212 Gårdshistorien for Fet 3
Fjellvang (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 357 Gårdshistorien for Fet 2
Fjellvang (av Tien) Tien 11 Fet 232 Gårdshistorien for Fet 2
Fjellvang (av Tofsrud) Tofsrud 32 Fet 272 Gårdshistorien for Fet 3
Fjelly Faller 22 Fet 625 Gårdshistorien for Fet 2
Fjerdingbyhaugen Fjerdingby søndre 98 Rælingen 363 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fjerdingby nordre Fjerdingby nordre 99 Rælingen 350 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fjerdingby nordre Fjerdingby nordre 99 Rælingen 378 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fjerdingby søndre Fjerdingby søndre 98 Rælingen 350 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fjerdingby søndre Fjerdingby søndre 98 Rælingen 356 Gårdshistorien for Rælingen 2
Fjerdingen Ramstad 35-36 Fet 452 Gårdshistorien for Fet 3
Fladby (u Blesa) Blesa 60 Fet 42 Gårdshistorien for Fet 5
Fladeby Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 571 Gårdshistorien for Rælingen 2
Flaen (av Holter) Holter 28 Fet 104 Gårdshistorien for Fet 3
Flaen (av Ramstad) Ramstad 35-36 Fet 455 Gårdshistorien for Fet 3
Flaen (u Tomter) Tomter 81 Rælingen 102 Gårdshistorien for Rælingen 2
Flaen (u Vestegarden) Vestegarden 91 Rælingen 255 Gårdshistorien for Rælingen 2
Flaløkka Ramstad 35-36 Fet 457 Gårdshistorien for Fet 3
Flatby Hektner 92 Rælingen 275 Gårdshistorien for Rælingen 2
Flatner Øya   Fet 421 Gårdshistorien for Fet 2
Flensborg Hval 37 Fet 557 Gårdshistorien for Fet 3
Flestein Jølsen 1 Fet 39 Gårdshistorien for Fet 2
Flet Råsåk 48 Fet 186 Gårdshistorien for Fet 4
Fløtten Hektner 92 Rælingen 278 Gårdshistorien for Rælingen 2
Formo-smia Hval 37 Fet 566 Gårdshistorien for Fet 3
Foseid Gjestad 63 Fet 189 Gårdshistorien for Fet 5
Foshaug Fet prestegard 41 Fet 373 Gårdshistorien for Fet 3
Foss Ersrud 65 Fet 311 Gårdshistorien for Fet 5
Foss Arstun Ersrud 65 Fet 316 Gårdshistorien for Fet 5
Fossen Falla 33 Fet 330 Gårdshistorien for Fet 3
Fossheim Fråstad 31 Fet 213 Gårdshistorien for Fet 3
Foss nedre Tien 11 Fet 235 Gårdshistorien for Fet 2
Foss Slipeskivefabrikk Ersrud 65 Fet 322 Gårdshistorien for Fet 5
Foss Slipeskivefabrikk Råsåk 48 Fet 215 Gårdshistorien for Fet 4
Foss (u Balnes) Balnes 12 Fet 255 Gårdshistorien for Fet 2
Fossum Tien 11 Fet 236 Gårdshistorien for Fet 2
Foss (u Tien) Tien 11 Fet 232 Gårdshistorien for Fet 2
Foss øvre Tien 11 Fet 235 Gårdshistorien for Fet 2
Fredensborg Tunnerud 73 Fet 634 Gårdshistorien for Fet 5
Fredheim Løken 7 Fet 154 Gårdshistorien for Fet 2
Fredheim (av Sofsrud) Sofsrud 57 Fet 555 Gårdshistorien for Fet 4
Fredhøy Fetsund/Falldalen   Fet 554 Gårdshistorien for Fet 2
Fredhøy Hval 37 Fet 557 Gårdshistorien for Fet 3
Fredhøyvegen Fetsund/Falldalen   Fet 554 Gårdshistorien for Fet 2
Fredlund Tofsrud 32 Fet 272 Gårdshistorien for Fet 3
Fredly Skjelver 9-10 Fet 204 Gårdshistorien for Fet 2
Fredly Ås Søndre 55 Fet 444 Gårdshistorien for Fet 4
Fridheim (av Kinn) Kinn 54 Fet 413 Gårdshistorien for Fet 4
Frydenberg Narvestad 77 Rælingen 59 Gårdshistorien for Rælingen 2
Frøistad Fråstad 31 Fet 214 Gårdshistorien for Fet 3
Frøshaug By 58-59 Fet 607 Gårdshistorien for Fet 4
Frøsøya Nerdrum 15-16 Fet 357 Gårdshistorien for Fet 2
Fråstad Fråstad 31 Fet 198 Gårdshistorien for Fet 3
Furu Svindal 51-52-53 Fet 334 Gårdshistorien for Fet 4
Furuholmen Rud 104 Rælingen 510 Gårdshistorien for Rælingen 2
Furulund (av Skjelver) Skjelver 9-10 Fet 204 Gårdshistorien for Fet 2
Furulund (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 543 Gårdshistorien for Fet 2
Furuly Ånnerud 56 Fet 497 Gårdshistorien for Fet 4
Furuset Skjelver 9-10 Fet 205 Gårdshistorien for Fet 2
Fusenberg Vilberg 20 Fet 500 Gårdshistorien for Fet 2
Førkarlsud Jaer 44 Fet 81 Gårdshistorien for Fet 4
Gamle Fetveg Fetsund/Falldalen   Fet 548 Gårdshistorien for Fet 2
Gan Gan 61 Fet 78 Gårdshistorien for Fet 5
Gansbruket     Fet 63 Gårdshistorien for Fet 5
Gansdalen Handelsforening By 58-59 Fet 611 Gårdshistorien for Fet 4
Gan skole Torud 64 Fet 275 Gårdshistorien for Fet 5
Gansåsen (av Gan) Gan 61 Fet 117 Gårdshistorien for Fet 5
Gardarheim Garder 18-19 Fet 462 Gårdshistorien for Fet 2
Garder Garder 18-19 Fet 449 Gårdshistorien for Fet 2
Garderbakken Fetsund/Falldalen   Fet 577 Gårdshistorien for Fet 2
Garderbråten Garder 18-19 Fet 476 Gårdshistorien for Fet 2
Garderenga Garder 18-19 Fet 478 Gårdshistorien for Fet 2
Garderløkka Fetsund/Falldalen   Fet 589 Gårdshistorien for Fet 2
Garder nedre Garder 18-19 Fet 464 Gårdshistorien for Fet 2
Gardervegen Fetsund/Falldalen   Fet 544 Gårdshistorien for Fet 2
Gardervik Garder 19 Fet 755 Gårdshistorien for Fet 3
Garder øvre Garder 18-19 Fet 452 Gårdshistorien for Fet 2
Garder øvre - Oppigarn Garder 18-19 Fet 454 Gårdshistorien for Fet 2
Garder øvre - Søgarn Garder 18-19 Fet 458 Gårdshistorien for Fet 2
Gata Løken 39-40 Fet 660 Gårdshistorien for Fet 3
Gaukerud Svindal 51-52-53 Fet 336 Gårdshistorien for Fet 4
Gjestad Gjestad 63 Fet 167 Gårdshistorien for Fet 5
Gjestad nordre Gjestad 63 Fet 178 Gårdshistorien for Fet 5
Gjestad søndre Gjestad 63 Fet 182 Gårdshistorien for Fet 5
Gjørholmen     Fet 154 Gårdshistorien for Fet 4
Glabakk Uller 80 Rælingen 89 Gårdshistorien for Rælingen 2
Glomstuen Nerdrum 15-16 Fet 357 Gårdshistorien for Fet 2
Gran Gran 34 Fet 377 Gårdshistorien for Fet 3
Grana Ramstad 35-36 Fet 458 Gårdshistorien for Fet 3
Granberg Ramstad 35-36 Fet 450 Gårdshistorien for Fet 3
Granerud Ramstad 35-36 Fet 458 Gårdshistorien for Fet 3
Granheim Svindal 51-52-53 Fet 343 Gårdshistorien for Fet 4
Granli Fetsund/Falldalen   Fet 588 Gårdshistorien for Fet 2
Granli Hval 37 Fet 558 Gårdshistorien for Fet 3
Granlund Falla 33 Fet 332 Gårdshistorien for Fet 3
Granlund Rud 104 Rælingen 509 Gårdshistorien for Rælingen 2
Granly Løken 7 Fet 155 Gårdshistorien for Fet 2
Granshagen Gran 34 Fet 395 Gårdshistorien for Fet 3
Granvoll Falla 33 Fet 333 Gårdshistorien for Fet 3
Granås Åmot Øvre 103 Rælingen 481 Gårdshistorien for Rælingen 2
Gravene Skårer 25 Fet 686 Gårdshistorien for Fet 2
Gressnebben Fjerdingby nordre 99 Rælingen 392 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grina/Skomakerstuen (u Smedstad) Smedstad 96 Rælingen 331 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grina (u Vestegarden) Vestegarden 91 Rælingen 256 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grina (u Vestersund) Vestersund 101 Rælingen 421 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grinda Hval 37 Fet 558 Gårdshistorien for Fet 3
Grinda (av Bleike) Bleike 45 Fet 111 Gårdshistorien for Fet 4
Grinda (av Jaer) Jaer 44 Fet 81 Gårdshistorien for Fet 4
Grinda (i Falldalen) Fetsund/Falldalen   Fet 587 Gårdshistorien for Fet 2
Grinda (u Bjørkeflåtten) Bjørkeflåtten 69 Fet 502 Gårdshistorien for Fet 5
Grinda (u Børgen) Børgen 6 Fet 137 Gårdshistorien for Fet 2
Grinda (u Hauger) Hauger 21 Fet 521 Gårdshistorien for Fet 2
Grinda (u Råsåk) Råsåk 48 Fet 186 Gårdshistorien for Fet 4
Grinda (u Tien) Tien 11 Fet 236 Gårdshistorien for Fet 2
Grinibråten Grini nordre 85 Rælingen 177 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grini nordre Grini nordre 85 Rælingen 158 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grini nordre Grini nordre 85 Rælingen 171 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grini søndre Grini søndre 84 Rælingen 158 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grini søndre Grini søndre 84 Rælingen 160 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grinitaje Grini nordre 85 Rælingen 177 Gårdshistorien for Rælingen 2
Grøndal Løken 39-40 Fet 662 Gårdshistorien for Fet 3
Grøndalen (u Svindal) Svindal 51-52-53 Fet 276 Gårdshistorien for Fet 4
Grøndal (u Øverby) Øverby 43 Fet 23 Gårdshistorien for Fet 4
Grønnvoll (av Løken) Løken 7 Fet 155 Gårdshistorien for Fet 2
Grønnvoll (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 359 Gårdshistorien for Fet 2
Grønslett Øya   Fet 423 Gårdshistorien for Fet 2
Grønvoll Østersund 38 Fet 607 Gårdshistorien for Fet 3
Grårud Garder 18-19 Fet 479 Gårdshistorien for Fet 2
Gråterud Tofsrud 32 Fet 272 Gårdshistorien for Fet 3
Gudmundsrud Østanes 66-67 Fet 406 Gårdshistorien for Fet 5
Gulbrakka Fetsund/Falldalen   Fet 530 Gårdshistorien for Fet 2
Gullerud Blesa 60 Fet 42 Gårdshistorien for Fet 5
Gullerud nordre Blesa 60 Fet 50 Gårdshistorien for Fet 5
Gullerud søndre Blesa 60 Fet 48 Gårdshistorien for Fet 5
Gullhaug Svindal 51-52-53 Fet 343 Gårdshistorien for Fet 4
Gunderstua Øya   Fet 433 Gårdshistorien for Fet 2
Guttarsrud Guttarsrud 27 Fet 31 Gårdshistorien for Fet 3
Guttarsrud bnr 1 Guttarsrud 27 Fet 37 Gårdshistorien for Fet 3
Guttarsrud bnr 11 (Østegarn) Guttarsrud 27 Fet 41 Gårdshistorien for Fet 3
Guttarsrud bnr 5 Guttarsrud 27 Fet 42 Gårdshistorien for Fet 3
Guttarsrud bnr 6 Guttarsrud 27 Fet 44 Gårdshistorien for Fet 3
Guttarsrudbråten Guttarsrud 27 Fet 48 Gårdshistorien for Fet 3
Guttarsrudenga Guttarsrud 27 Fet 50 Gårdshistorien for Fet 3
Gåsøya Øya   Fet 432 Gårdshistorien for Fet 2
Hafslund Fjerdingby søndre 98 Rælingen 365 Gårdshistorien for Rælingen 2
Haga Haga 30 Fet 169 Gårdshistorien for Fet 3
Haga Årnes 93 Rælingen 294 Gårdshistorien for Rælingen 2
Haga (av Sofsrud) Sofsrud 57 Fet 555 Gårdshistorien for Fet 4
Haga bnr 1 (Oppi-Arstun) Haga 30 Fet 175 Gårdshistorien for Fet 3
Haga bnr 7 (Inni-Arstun) Haga 30 Fet 179 Gårdshistorien for Fet 3
Haga bnr 8 (Neri-Arstun) Haga 30 Fet 183 Gårdshistorien for Fet 3
Hagabråten Nordby 82 Rælingen 125 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hagastua (u Rud) Rud 104 Rælingen 503 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hagastua (u Østanes) Østegarden 90 Rælingen 245 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hagen Rud 104 Rælingen 502 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hagen (av Gan) Gan 61 Fet 108 Gårdshistorien for Fet 5
Hagen (av Hovin) Hotvet 2 Fet 64 Gårdshistorien for Fet 2
Hagen (av Sanderud) Sanderud 72 Fet 593 Gårdshistorien for Fet 5
Hagen (av Svindal) Svindal 51-52-53 Fet 344 Gårdshistorien for Fet 4
Hagen-Jaer Jaer 44 Fet 66 Gårdshistorien for Fet 4
Hagen/Strømshagen Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 555 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hagen (u By) By 58-59 Fet 613 Gårdshistorien for Fet 4
Hagen (u Faller) Faller 22 Fet 616 Gårdshistorien for Fet 2
Hagen (u Gran) Gran 34 Fet 395 Gårdshistorien for Fet 3
Hagen (u Holter) Holter 28 Fet 122 Gårdshistorien for Fet 3
Hagen (u Hovin) Hovin 13-14 Fet 295 Gårdshistorien for Fet 2
Hagen (u Hval) Hval 37 Fet 560 Gårdshistorien for Fet 3
Hagen (u Løken) Løken 39-40 Fet 672 Gårdshistorien for Fet 3
Hagen (u Ramstad) Ramstad 35-36 Fet 462 Gårdshistorien for Fet 3
Hagen (u Skårer) Skårer 25 Fet 686 Gårdshistorien for Fet 2
Halvstua Østanes 66-67 Fet 420 Gårdshistorien for Fet 5
Hammeren Balnes 12 Fet 256 Gårdshistorien for Fet 2
Hammeren Fjerdingby søndre 98 Rælingen 367 Gårdshistorien for Rælingen 2
Haraldsrud Holter 28 Fet 107 Gårdshistorien for Fet 3
Harerud Ersrud 65 Fet 323 Gårdshistorien for Fet 5
Harestad Falla 33 Fet 334 Gårdshistorien for Fet 3
Haug Tien 11 Fet 236 Gårdshistorien for Fet 2
Haug (av By) By 58-59 Fet 614 Gårdshistorien for Fet 4
Haugen (av Gjestad) Gjestad 63 Fet 199 Gårdshistorien for Fet 5
Haugen (av Råsåk) Råsåk 48 Fet 187 Gårdshistorien for Fet 4
Haugen (av Svindal) Svindal 51-52-53 Fet 347 Gårdshistorien for Fet 4
Haugen (av Tien) Tien 11 Fet 236 Gårdshistorien for Fet 2
Haugen (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 537 Gårdshistorien for Fet 2
Haugen nordre Gjestad 63 Fet 206 Gårdshistorien for Fet 5
Haugen søndre Gjestad 63 Fet 199 Gårdshistorien for Fet 5
Haugen (u/av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 360 Gårdshistorien for Fet 2
Haugen (u/av Vinsnes) Vinsnes 8 Fet 172 Gårdshistorien for Fet 2
Haugen (u Bjanes) Bjanes 46-47 Fet 148 Gårdshistorien for Fet 4
Haugen (u By) By 79 Rælingen 72 Gårdshistorien for Rælingen 2
Haugen (u Enderud) Enderud 26 Fet 29 Gårdshistorien for Fet 3
Haugen (u Falla) Falla 33 Fet 327 Gårdshistorien for Fet 3
Haugen (u Guttarsrud) Guttarsrud 27 Fet 52 Gårdshistorien for Fet 3
Haugen (u Haga) Haga 30 Fet 187 Gårdshistorien for Fet 3
Haugen (u Holt) Holt 24 Fet 653 Gårdshistorien for Fet 2
Haugen (u Holter) Holter 28 Fet 122 Gårdshistorien for Fet 3
Haugen (u Jaer) Jaer 44 Fet 84 Gårdshistorien for Fet 4
Haugen (u Skjelver) Skjelver 9-10 Fet 205 Gårdshistorien for Fet 2
Haugen (u Smedsberg) Smedsberg 3 Fet 77 Gårdshistorien for Fet 2
Haugen (u Vestegarden) Vestegarden 91 Rælingen 255 Gårdshistorien for Rælingen 2
Haugen (u Vilberg) Vilberg 20 Fet 503 Gårdshistorien for Fet 2
Hauger Fjerdingby nordre 99 Rælingen 398 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hauger Hauger 21 Fet 504 Gårdshistorien for Fet 2
Hauger (av By) By 58-59 Fet 620 Gårdshistorien for Fet 4
Haugerbakken Fetsund/Falldalen   Fet 572 Gårdshistorien for Fet 2
Haugerløkka (i Haugerbakken) Fetsund/Falldalen   Fet 573 Gårdshistorien for Fet 2
Haugerløkka (Moe-butikken) Fetsund/Falldalen   Fet 558 Gårdshistorien for Fet 2
Hauger nedre Hauger 21 Fet 509 Gårdshistorien for Fet 2
Hauger på Vilberg grunn Fetsund/Falldalen   Fet 576 Gårdshistorien for Fet 2
Haugerud Fetsund/Falldalen   Fet 589 Gårdshistorien for Fet 2
Haugerøen Øya   Fet 428 Gårdshistorien for Fet 2
Hauger øvre Hauger 21 Fet 512 Gårdshistorien for Fet 2
Haugland Nerdrum 15-16 Fet 362 Gårdshistorien for Fet 2
Haugli Nerdrum 15-16 Fet 363 Gårdshistorien for Fet 2
Haugli Ås Søndre 55 Fet 445 Gårdshistorien for Fet 4
Haugtun Fetsund/Falldalen   Fet 578 Gårdshistorien for Fet 2
Haugtun Gjestad 63 Fet 211 Gårdshistorien for Fet 5
Haug (u Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 498 Gårdshistorien for Fet 4
Haukebakk Grini søndre 84 Rælingen 166 Gårdshistorien for Rælingen 2
Haukehagen Ramstad 35-36 Fet 464 Gårdshistorien for Fet 3
Heggedal Ånnerud 56 Fet 499 Gårdshistorien for Fet 4
Heia Ramstad 35-36 Fet 467 Gårdshistorien for Fet 3
Heiberg Fet prestegard 41 Fet 373 Gårdshistorien for Fet 3
Heidammen Ramstad 35-36 Fet 475 Gårdshistorien for Fet 3
Heimdal Nerdrum 15-16 Fet 364 Gårdshistorien for Fet 2
Heimdal (av Falla) Falla 33 Fet 339 Gårdshistorien for Fet 3
Heimdal (av Hval) Hval 37 Fet 560 Gårdshistorien for Fet 3
Heimdal (av Løken) Løken 39-40 Fet 663 Gårdshistorien for Fet 3
Heimen Fetsund/Falldalen   Fet 587 Gårdshistorien for Fet 2
Heimly Løken 39-40 Fet 664 Gårdshistorien for Fet 3
Heiås Fet prestegard 41 Fet 374 Gårdshistorien for Fet 3
Heiås Ås Søndre 55 Fet 455 Gårdshistorien for Fet 4
Hektner Hektner 92 Rælingen 261 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hellerammen Nes 83 Rælingen 145 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hellerud Råsåk 48 Fet 190 Gårdshistorien for Fet 4
Helling Hovin 13-14 Fet 295 Gårdshistorien for Fet 2
Helvete Skjatvet 74 Fet 665 Gårdshistorien for Fet 5
Hermanrud Fetsund/Falldalen   Fet 565 Gårdshistorien for Fet 2
Herredshuset Fetsund/Falldalen   Fet 537 Gårdshistorien for Fet 2
Hestebråten Falla 33 Fet 339 Gårdshistorien for Fet 3
Hestehagen Fjerdingby nordre 99 Rælingen 393 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hestehagen (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 500 Gårdshistorien for Fet 4
Hestehagen (u Holter) Holter 28 Fet 108 Gårdshistorien for Fet 3
Hestehagen (u Ramstad) Ramstad 35-36 Fet 475 Gårdshistorien for Fet 3
Hesteløkka Nes 83 Rælingen 150 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hol Faller 22 Fet 618 Gårdshistorien for Fet 2
Hol Årnes 93 Rælingen 294 Gårdshistorien for Rælingen 2
Holen Løken 39-40 Fet 664 Gårdshistorien for Fet 3
Holen (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 365 Gårdshistorien for Fet 2
Holen (av Vindland) Vindland 70 Fet 542 Gårdshistorien for Fet 5
Holen (u Hovin) Hovin 13-14 Fet 296 Gårdshistorien for Fet 2
Holen (u Nes) Nes 83 Rælingen 153 Gårdshistorien for Rælingen 2
Holen (u Øvre Åmot) Åmot Øvre 103 Rælingen 476 Gårdshistorien for Rælingen 2
Holsenga Faller 22 Fet 622 Gårdshistorien for Fet 2
Holsten Østersund 38 Fet 608 Gårdshistorien for Fet 3
Holt Holt 24 Fet 646 Gårdshistorien for Fet 2
Holt Holt 97 Rælingen 337 Gårdshistorien for Rælingen 2
Holt (av Østanes) Østanes 66-67 Fet 407 Gårdshistorien for Fet 5
Holtbråten Holt 97 Rælingen 347 Gårdshistorien for Rælingen 2
Holtedal Holtedal 71 Fet 549 Gårdshistorien for Fet 5
Holter Holter 28 Fet 76 Gårdshistorien for Fet 3
Holterhuset Tofsrud 32 Fet 272 Gårdshistorien for Fet 3
Holter nordre Holter 28 Fet 88 Gårdshistorien for Fet 3
Holterskogen Tofsrud 32 Fet 273 Gårdshistorien for Fet 3
Holterstua Holter 28 Fet 127 Gårdshistorien for Fet 3
Holter søndre Holter 28 Fet 81 Gårdshistorien for Fet 3
Holtet Råsåk 48 Fet 195 Gårdshistorien for Fet 4
Holtet (u Berger) Berger 4-5 Fet 100 Gårdshistorien for Fet 2
Holtet (u Børgen) Børgen 6 Fet 137 Gårdshistorien for Fet 2
Holtet (u Fråstad) Fråstad 31 Fet 215 Gårdshistorien for Fet 3
Holtet (u Fråstad) Fråstad 31 Fet 216 Gårdshistorien for Fet 3
Holtet (u Hovin) Hovin 13-14 Fet 296 Gårdshistorien for Fet 2
Holthagan Holt 97 Rælingen 344 Gårdshistorien for Rælingen 2
Holthaugen Holt 24 Fet 653 Gårdshistorien for Fet 2
Holtløkka Holt 97 Rælingen 345 Gårdshistorien for Rælingen 2
Hotvet Hotvet 2 Fet 54 Gårdshistorien for Fet 2
Hotvethagen Hotvet 2 Fet 64 Gårdshistorien for Fet 2
Hotvet mellom Hotvet 2 Fet 58 Gårdshistorien for Fet 2
Hotvet nedre Hotvet 2 Fet 59 Gårdshistorien for Fet 2
Hotvet øvre Hotvet 2 Fet 62 Gårdshistorien for Fet 2
Hov Hov 42 Fet 717 Gårdshistorien for Fet 3
Hovin Hovin 13-14 Fet 259 Gårdshistorien for Fet 2
Hovinbakken Hovin 13-14 Fet 268 Gårdshistorien for Fet 2
Hovin nedre Hovin 13-14 Fet 268 Gårdshistorien for Fet 2
Hovin nordre Hovin 13-14 Fet 266 Gårdshistorien for Fet 2
Hovin nordre - Søstua Hovin 13-14 Fet 270 Gårdshistorien for Fet 2
Hovinstrand Hovin 13-14 Fet 299 Gårdshistorien for Fet 2
Hovin søndre Hovin 13-14 Fet 276 Gårdshistorien for Fet 2
Hovin vestre Hovin 13-14 Fet 297 Gårdshistorien for Fet 2
Hovinåsen Hovin 13-14 Fet 319 Gårdshistorien for Fet 2
Hovstua Hov 42 Fet 741 Gårdshistorien for Fet 3
Huken Råsåk 48 Fet 202 Gårdshistorien for Fet 4
Hukenhaugen Råsåk 48 Fet 187 Gårdshistorien for Fet 4
Hukibakk Råsåk 48 Fet 202 Gårdshistorien for Fet 4
Hullet Gjestad 63 Fet 212 Gårdshistorien for Fet 5
Humlegård Hovin 13-14 Fet 300 Gårdshistorien for Fet 2
Hval Hval 37 Fet 522 Gårdshistorien for Fet 3
Hvalberg Hval 37 Fet 561 Gårdshistorien for Fet 3
Hval bnr 1 (Arstun) Hval 37 Fet 531 Gårdshistorien for Fet 3
Hval bnr 2 Hval 37 Fet 533 Gårdshistorien for Fet 3
Hval bnr 3 (Nordgarn) Hval 37 Fet 534 Gårdshistorien for Fet 3
Hval bnr 7 (Arstun) Hval 37 Fet 535 Gårdshistorien for Fet 3
Hval bnr 8 (Veslehagan) Hval 37 Fet 538 Gårdshistorien for Fet 3
Hvalenga Hval 37 Fet 561 Gårdshistorien for Fet 3
Hvalsetra Ramstad 35-36 Fet 482 Gårdshistorien for Fet 3
Hvalshagen Hval 37 Fet 560 Gårdshistorien for Fet 3
Hvalslien Hval 37 Fet 558 Gårdshistorien for Fet 3
Hvals-smia Hval 37 Fet 566 Gårdshistorien for Fet 3
Hvalstangen Hval 37 Fet 567 Gårdshistorien for Fet 3
Hvalstangen nordre Hval 37 Fet 570 Gårdshistorien for Fet 3
Hvalstrand Hval 37 Fet 571 Gårdshistorien for Fet 3
Hvalstua Hval 37 Fet 574 Gårdshistorien for Fet 3
Hvila Fråstad 31 Fet 229 Gårdshistorien for Fet 3
Hvitås Østanes 66-67 Fet 438 Gårdshistorien for Fet 5
Hytta (u Barkenes) Barkenes 68 Fet 472 Gårdshistorien for Fet 5
Hytta (u Barkenes) Barkenes 68 Fet 474 Gårdshistorien for Fet 5
Hytta (u Ersrud) Ersrud 65 Fet 328 Gårdshistorien for Fet 5
Hytta (u Råsåk) Råsåk 48 Fet 186 Gårdshistorien for Fet 4
Høgda Fetsund/Falldalen   Fet 551 Gårdshistorien for Fet 2
Høgmoen By 58-59 Fet 624 Gårdshistorien for Fet 4
Høgset Nerdrum 15-16 Fet 367 Gårdshistorien for Fet 2
Høiden Fetsund/Falldalen   Fet 551 Gårdshistorien for Fet 2
Høybråten Sanderud 72 Fet 597 Gårdshistorien for Fet 5
Høyby Hval 37 Fet 572 Gårdshistorien for Fet 3
Ilebekk (u Auten) Auten 62 Fet 165 Gårdshistorien for Fet 5
Ile (u Auten) Auten 62 Fet 164 Gårdshistorien for Fet 5
Inngjerdingen Nerdrum 15-16 Fet 369 Gårdshistorien for Fet 2
Innlaget Fråstad 31 Fet 216 Gårdshistorien for Fet 3
Jaer Jaer 44 Fet 56 Gårdshistorien for Fet 4
Jaer Jaer 44 Fet 53 Gårdshistorien for Fet 4
Jaer Jaer 86 Rælingen 182 Gårdshistorien for Rælingen 2
Jaer Midtre (bnr 10) Jaer 44 Fet 61 Gårdshistorien for Fet 4
Jaer Midtre (bnr 10) Jaer 44 Fet 63 Gårdshistorien for Fet 4
Jaer Nordgarn (bnr 1) Jaer 44 Fet 61 Gårdshistorien for Fet 4
Jaer Nordre (bnr 3) Jaer 44 Fet 66 Gårdshistorien for Fet 4
Jaersgrinda Jaer 44 Fet 81 Gårdshistorien for Fet 4
Jaershaugen Jaer 44 Fet 84 Gårdshistorien for Fet 4
Jaerstaje Jaer 86 Rælingen 196 Gårdshistorien for Rælingen 2
Jaer Veststua (bnr 5) Jaer 44 Fet 69 Gårdshistorien for Fet 4
Jaer Øststua (bnr 1-4) Jaer 44 Fet 59 Gårdshistorien for Fet 4
Jaer Øststua (bnr 2) Jaer 44 Fet 65 Gårdshistorien for Fet 4
Jamesberg Narvestad 77 Rælingen 58 Gårdshistorien for Rælingen 2
Jaren skole Fet prestegard 41 Fet 709 Gårdshistorien for Fet 3
Jarenstranda og øyene utafor, Gjørholmen, Rosholmen     Fet 150 Gårdshistorien for Fet 4
Jarenstranda sameie     Fet 153 Gårdshistorien for Fet 4
Jensenga Barkenes 68 Fet 472 Gårdshistorien for Fet 5
Jensrud Ramstad 35-36 Fet 483 Gårdshistorien for Fet 3
Jernbanebrakka Fetsund/Falldalen   Fet 571 Gårdshistorien for Fet 2
Jernbanens bolighus Fetsund/Falldalen   Fet 571 Gårdshistorien for Fet 2
Jongstrømmen Guttarsrud 27 Fet 52 Gårdshistorien for Fet 3
Jonsrud Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 563 Gårdshistorien for Rælingen 2
Jordet (u Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 502 Gårdshistorien for Fet 4
Jushaugen Jaer 44 Fet 85 Gårdshistorien for Fet 4
Jølsen Jølsen 1 Fet 15 Gårdshistorien for Fet 2
Jørgensbråten Midtskog 75 Fet 702 Gårdshistorien for Fet 5
Jørnsbråten Midtskog 75 Fet 702 Gårdshistorien for Fet 5
Kaffeen Falla 33 Fet 332 Gårdshistorien for Fet 3
Kampheim Fråstad 31 Fet 215 Gårdshistorien for Fet 3
Kamphus Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 570 Gårdshistorien for Rælingen 2
Karlshøy Fetsund/Falldalen   Fet 580 Gårdshistorien for Fet 2
Karlsrud Haga 30 Fet 188 Gårdshistorien for Fet 3
Karlstad Uller 80 Rælingen 84 Gårdshistorien for Rælingen 2
Kasmo/Madserud Fjerdingby nordre 99 Rælingen 385 Gårdshistorien for Rælingen 2
Katteberget Åmot Øvre 103 Rælingen 473 Gårdshistorien for Rælingen 2
Kikut Nordby 82 Rælingen 129 Gårdshistorien for Rælingen 2
Kikut Skårer 25 Fet 687 Gårdshistorien for Fet 2
Kilde Gjestad 63 Fet 216 Gårdshistorien for Fet 5
Kinn Kinn 54 Fet 386 Gårdshistorien for Fet 4
Kinn Kinn 54 Fet 389 Gårdshistorien for Fet 4
Kinn Nistua bnr 5 Kinn 54 Fet 405 Gårdshistorien for Fet 4
Kinn Nord-Kinn bnr 1 Kinn 54 Fet 394 Gårdshistorien for Fet 4
Kinn Nord-Kinn bnr 2 Kinn 54 Fet 395 Gårdshistorien for Fet 4
Kinn Nordstua bnr 4 Kinn 54 Fet 401 Gårdshistorien for Fet 4
Kinnstua Kinn 54 Fet 413 Gårdshistorien for Fet 4
Kinn Søstua bnr 3 Kinn 54 Fet 397 Gårdshistorien for Fet 4
Kjeller Øya   Fet 424 Gårdshistorien for Fet 2
Kjellerholen Tveiter 23 Fet 643 Gårdshistorien for Fet 2
Kjersrud Fråstad 31 Fet 215 Gårdshistorien for Fet 3
Kjona Jølsen 1 Fet 39 Gårdshistorien for Fet 2
Kjustad Kjustad 29 Fet 129 Gårdshistorien for Fet 3
Kjustad Arstun Kjustad 29 Fet 141 Gårdshistorien for Fet 3
Kjustadengen Kjustad 29 Fet 150 Gårdshistorien for Fet 3
Kjustad Nordre Kjustad 29 Fet 138 Gårdshistorien for Fet 3
Kjustad Søndre Kjustad 29 Fet 133 Gårdshistorien for Fet 3
Kleiva Åmot Øvre 103 Rælingen 476 Gårdshistorien for Rælingen 2
Klemetsrud Nes 83 Rælingen 145 Gårdshistorien for Rælingen 2
Klokkerud Løken 39-40 Fet 667 Gårdshistorien for Fet 3
Knatribakk Ramstad 35-36 Fet 486 Gårdshistorien for Fet 3
Knatten Løken 7 Fet 156 Gårdshistorien for Fet 2
Knatten nedre Rud 104 Rælingen 500 Gårdshistorien for Rælingen 2
Knatten øvre Rud 104 Rælingen 499 Gårdshistorien for Rælingen 2
Knausen Støvin 17 Fet 447 Gårdshistorien for Fet 2
Kneppe Øya   Fet 419 Gårdshistorien for Fet 2
Kollen Kinn 54 Fet 413 Gårdshistorien for Fet 4
Kongskog Nordby 82 Rælingen 120 Gårdshistorien for Rælingen 2
Kongsskog Råsåk 48 Fet 205 Gårdshistorien for Fet 4
Kongsskog Skjatvet 74 Fet 666 Gårdshistorien for Fet 5
Konvallvegen Fetsund/Falldalen   Fet 547 Gårdshistorien for Fet 2
Kopperud Sofsrud 57 Fet 556 Gårdshistorien for Fet 4
Korsmo Hval 37 Fet 573 Gårdshistorien for Fet 3
Korsveien Garder 18-19 Fet 479 Gårdshistorien for Fet 2
Korsveien Sofsrud 57 Fet 558 Gårdshistorien for Fet 4
Korsveien (u Fråstad) Fråstad 31 Fet 215 Gårdshistorien for Fet 3
Korsveien (u Gan) Gan 61 Fet 113 Gårdshistorien for Fet 5
Korsveien (u Holter) Holter 28 Fet 108 Gårdshistorien for Fet 3
Korsveien (u nedre Åmot) Åmot Nedre 102 Rælingen 441 Gårdshistorien for Rælingen 2
Korsveien (u Store Strøm) Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 571 Gårdshistorien for Rælingen 2
Korsvoll Sofsrud 57 Fet 560 Gårdshistorien for Fet 4
Kringsjå Hval 37 Fet 573 Gårdshistorien for Fet 3
Kroken Holter 28 Fet 109 Gårdshistorien for Fet 3
Kroken (u Blesa) Blesa 60 Fet 54 Gårdshistorien for Fet 5
Kroken (u Store Strøm) Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 569 Gårdshistorien for Rælingen 2
Krok (u Fjerdingby) Fjerdingby nordre 99 Rælingen 393 Gårdshistorien for Rælingen 2
Krok (u Jaer) Jaer 86 Rælingen 194 Gårdshistorien for Rælingen 2
Kullebunden Gjestad 63 Fet 223 Gårdshistorien for Fet 5
Kvebek Øya   Fet 433 Gårdshistorien for Fet 2
Kvernbråten By 58-59 Fet 624 Gårdshistorien for Fet 4
Kvernhammer Kvernhammer 50 Fet 258 Gårdshistorien for Fet 4
Kvernmoen By 58-59 Fet 626 Gårdshistorien for Fet 4
Kvernstua Tofsrud 32 Fet 278 Gårdshistorien for Fet 3
Kvernstua (u Bjørkeflåtten) Bjørkeflåtten 69 Fet 503 Gårdshistorien for Fet 5
Kvernstua (u Gjestad) Gjestad 63 Fet 219 Gårdshistorien for Fet 5
Kvernstua (u Torud) Torud 64 Fet 269 Gårdshistorien for Fet 5
Kværne Bjørkeflåtten 69 Fet 505 Gårdshistorien for Fet 5
Kvålebakken Hovin 13-14 Fet 268 Gårdshistorien for Fet 2
Kølabonn Gjestad 63 Fet 223 Gårdshistorien for Fet 5
L&aeligrums Dampsag Nerdrumsstranda   Fet 396 Gårdshistorien for Fet 2
Laget Fråstad 31 Fet 216 Gårdshistorien for Fet 3
Langbråten Gran 34 Fet 398 Gårdshistorien for Fet 3
Langerud Gran 34 Fet 398 Gårdshistorien for Fet 3
Langset Jølsen 1 Fet 39 Gårdshistorien for Fet 2
Langset Ramstad 35-36 Fet 489 Gårdshistorien for Fet 3
Leirdal Tien 11 Fet 237 Gårdshistorien for Fet 2
Leirtangen Nerdrum 15-16 Fet 369 Gårdshistorien for Fet 2
Lensebrakka Fetsund/Falldalen   Fet 530 Gårdshistorien for Fet 2
Lia Nerdrum 15-16 Fet 370 Gårdshistorien for Fet 2
Libakk Nerdrum 15-16 Fet 371 Gårdshistorien for Fet 2
Libråten Vindland 70 Fet 547 Gårdshistorien for Fet 5
Lier By 58-59 Fet 627 Gårdshistorien for Fet 4
Lier (u Østanes) Østanes 66-67 Fet 412 Gårdshistorien for Fet 5
Lilleberg Fetsund/Falldalen   Fet 540 Gårdshistorien for Fet 2
Lilleberg nordre Fetsund/Falldalen   Fet 542 Gårdshistorien for Fet 2
Lilleberg søndre Fetsund/Falldalen   Fet 540 Gårdshistorien for Fet 2
Lillebo Løken 39-40 Fet 669 Gårdshistorien for Fet 3
Lilleborg By 79 Rælingen 73 Gårdshistorien for Rælingen 2
Lilleby Fetsund/Falldalen   Fet 544 Gårdshistorien for Fet 2
Lilleby vestre Fetsund/Falldalen   Fet 545 Gårdshistorien for Fet 2
Lille Hval Hval 37 Fet 574 Gårdshistorien for Fet 3
Lillestrøm Lillestrøm 105 Rælingen 521 Gårdshistorien for Rælingen 2
Lillestrøm Rud 104 Rælingen 517 Gårdshistorien for Rælingen 2
Lille-Torud Torud 64 Fet 249 Gårdshistorien for Fet 5
Lillo Fråstad 31 Fet 218 Gårdshistorien for Fet 3
Lillo Sofsrud 57 Fet 560 Gårdshistorien for Fet 4
Lindemark Nordby 82 Rælingen 122 Gårdshistorien for Rælingen 2
Lindstad Nerdrum 15-16 Fet 371 Gårdshistorien for Fet 2
Linnebekk Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 566 Gårdshistorien for Rælingen 2
Linneng Nerdrum 15-16 Fet 371 Gårdshistorien for Fet 2
Linnerud Rud 104 Rælingen 508 Gårdshistorien for Rælingen 2
Linnerud Svindal 51-52-53 Fet 348 Gårdshistorien for Fet 4
Linnerud (i Nerdrumsvn) Nerdrum 15-16 Fet 373 Gårdshistorien for Fet 2
Linnerud (u Haga) Haga 30 Fet 192 Gårdshistorien for Fet 3
Linnerud (u Østersund) Østersund 38 Fet 608 Gårdshistorien for Fet 3
Linnerud (ved Merkja) Nerdrum 15-16 Fet 372 Gårdshistorien for Fet 2
Loftstua Hovin 13-14 Fet 301 Gårdshistorien for Fet 2
Logn Åmot Øvre 103 Rælingen 479 Gårdshistorien for Rælingen 2
Logn (av Østanes) Østanes 66-67 Fet 413 Gårdshistorien for Fet 5
Long Kjustad 29 Fet 153 Gårdshistorien for Fet 3
Long Skjelver 9-10 Fet 206 Gårdshistorien for Fet 2
Longelstad Longelstad 76 Rælingen 37 Gårdshistorien for Rælingen 2
Loppetangen Faller 22 Fet 622 Gårdshistorien for Fet 2
Lund Fjerdingby nordre 99 Rælingen 388 Gårdshistorien for Rælingen 2
Lund Nerdrum 15-16 Fet 373 Gårdshistorien for Fet 2
Lund (av S Ås) Ås Søndre 55 Fet 446 Gårdshistorien for Fet 4
Lund (av Torud) Torud 64 Fet 271 Gårdshistorien for Fet 5
Lunder (av Torud) Torud 64 Fet 272 Gårdshistorien for Fet 5
Lunder (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 502 Gårdshistorien for Fet 4
Lunder (u Fet prestegard) Fet prestegard 41 Fet 710 Gårdshistorien for Fet 3
Lunder (u Østersund) Østersund 38 Fet 609 Gårdshistorien for Fet 3
Lundheim Nerdrum 15-16 Fet 378 Gårdshistorien for Fet 2
Lundshagen Ånnerud 56 Fet 504 Gårdshistorien for Fet 4
Lundvegen Fetsund/Falldalen   Fet 530 Gårdshistorien for Fet 2
Lunner (av Torud) Torud 64 Fet 272 Gårdshistorien for Fet 5
Lybekk Kvernhammer 50 Fet 268 Gårdshistorien for Fet 4
Lybekk (Hvalstrand) Hval 37 Fet 570 Gårdshistorien for Fet 3
Lykkja (u Skårer) Skårer 25 Fet 687 Gårdshistorien for Fet 2
Lykkjebakken Bleike Bleike 45 Fet 97 Gårdshistorien for Fet 4
Løken Løken 7 Fet 145 Gårdshistorien for Fet 2
Løken Løken 39-40 Fet 620 Gårdshistorien for Fet 3
Løken Arstun Løken 39-40 Fet 630 Gårdshistorien for Fet 3
Løkenengen Løken 7 Fet 156 Gårdshistorien for Fet 2
Løkenengen Løken 39-40 Fet 670 Gårdshistorien for Fet 3
Løkengutua Løken 39-40 Fet 660 Gårdshistorien for Fet 3
Løkenhagen Løken 39-40 Fet 672 Gårdshistorien for Fet 3
Løken Ner-Arstun Løken 39-40 Fet 632 Gårdshistorien for Fet 3
Løken Nordgarn Løken 39-40 Fet 637 Gårdshistorien for Fet 3
Løken Nordre gnr 39 Løken 39-40 Fet 629 Gårdshistorien for Fet 3
Løken Nystua Løken 39-40 Fet 647 Gårdshistorien for Fet 3
Løken Opp-Arstun Løken 39-40 Fet 634 Gårdshistorien for Fet 3
Løken Søgarn Løken 39-40 Fet 642 Gårdshistorien for Fet 3
Løken Søndre gnr 40 Løken 39-40 Fet 641 Gårdshistorien for Fet 3
Løken vestre Løken 7 Fet 146 Gårdshistorien for Fet 2
Løkka (av Gjestad) Gjestad 63 Fet 224 Gårdshistorien for Fet 5
Løkka (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 378 Gårdshistorien for Fet 2
Løkka (av Ramstad) Ramstad 35-36 Fet 489 Gårdshistorien for Fet 3
Løkka (i Falldalen) Fetsund/Falldalen   Fet 589 Gårdshistorien for Fet 2
Løkka (u Faller) Faller 22 Fet 623 Gårdshistorien for Fet 2
Løkka (u Hauger) Hauger 21 Fet 522 Gårdshistorien for Fet 2
Løkka (u Holter) Holter 28 Fet 111 Gårdshistorien for Fet 3
Løkka (u Jølsen) Jølsen 1 Fet 40 Gårdshistorien for Fet 2
Løkka (u Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 504 Gårdshistorien for Fet 4
Løkkeberg Nerdrum 15-16 Fet 379 Gårdshistorien for Fet 2
Løkkeberg Svindal 51-52-53 Fet 350 Gårdshistorien for Fet 4
Lønnebo Fetsund/Falldalen   Fet 586 Gårdshistorien for Fet 2
Løvenstad Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 550 Gårdshistorien for Rælingen 2
Løvli Nerdrum 15-16 Fet 379 Gårdshistorien for Fet 2
Løvås Holter 28 Fet 112 Gårdshistorien for Fet 3
Lågmoen By 58-59 Fet 627 Gårdshistorien for Fet 4
Låkelia Svindal 51-52-53 Fet 356 Gårdshistorien for Fet 4
Madseberget Lillestrøm 105 Rælingen 528 Gårdshistorien for Rælingen 2
Malmyra Holter 28 Fet 78 Gårdshistorien for Fet 3
Maristigen Bjørkeflåtten 69 Fet 510 Gårdshistorien for Fet 5
Markhus (u Østanes) Østanes 66-67 Fet 416 Gårdshistorien for Fet 5
Matina By 79 Rælingen 70 Gårdshistorien for Rælingen 2
Mauset Gjestad 63 Fet 228 Gårdshistorien for Fet 5
Melby Råsåk 48 Fet 205 Gårdshistorien for Fet 4
Mellem Holter 28 Fet 113 Gårdshistorien for Fet 3
Merli Sofsrud 57 Fet 561 Gårdshistorien for Fet 4
Merli (av Kjustad) Kjustad 29 Fet 154 Gårdshistorien for Fet 3
Merli (u Tofsrud) Tofsrud 32 Fet 282 Gårdshistorien for Fet 3
Midtskog Midtskog 75 Fet 676 Gårdshistorien for Fet 5
Midtskogbråten Midtskog 75 Fet 699 Gårdshistorien for Fet 5
Midtskogenga Midtskog 75 Fet 700 Gårdshistorien for Fet 5
Midtskog nordre Midtskog 75 Fet 691 Gårdshistorien for Fet 5
Midtskogsaga Midtskog 75 Fet 704 Gårdshistorien for Fet 5
Midtskog søndre Midtskog 75 Fet 687 Gårdshistorien for Fet 5
Mikkelstua Skjelver 9-10 Fet 200 Gårdshistorien for Fet 2
Mo (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 504 Gårdshistorien for Fet 4
Moe-butikken Fetsund/Falldalen   Fet 558 Gårdshistorien for Fet 2
Moen By 58-59 Fet 627 Gårdshistorien for Fet 4
Moen Holter 28 Fet 113 Gårdshistorien for Fet 3
Moen-Lågmoen By 58-59 Fet 634 Gårdshistorien for Fet 4
Momyra Holter 28 Fet 78 Gårdshistorien for Fet 3
Monsrud Bleike 45 Fet 112 Gårdshistorien for Fet 4
Munkerud Berger 4-5 Fet 101 Gårdshistorien for Fet 2
Myra By 58-59 Fet 635 Gårdshistorien for Fet 4
Myra Kjustad 29 Fet 155 Gårdshistorien for Fet 3
Myra Tien 11 Fet 239 Gårdshistorien for Fet 2
Myrbo Jølsen 1 Fet 41 Gårdshistorien for Fet 2
Myrer (u Ersrud) Ersrud 65 Fet 328 Gårdshistorien for Fet 5
Myrhaug Nerdrum 15-16 Fet 379 Gårdshistorien for Fet 2
Myrvang Sofsrud 57 Fet 563 Gårdshistorien for Fet 4
Myrvang (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 301 Gårdshistorien for Fet 2
Myrvang (av Skjelver) Skjelver 9-10 Fet 206 Gårdshistorien for Fet 2
Myrvoll Kjustad 29 Fet 159 Gårdshistorien for Fet 3
Myrvoll Løken 7 Fet 157 Gårdshistorien for Fet 2
Myrvoll Smedstad 96 Rælingen 332 Gårdshistorien for Rælingen 2
Myrvoll Sofsrud 57 Fet 563 Gårdshistorien for Fet 4
Møllerbakk Ramstad 35-36 Fet 492 Gårdshistorien for Fet 3
Møllerstuen Ramstad 35-36 Fet 475 Gårdshistorien for Fet 3
Måsan Faller 22 Fet 624 Gårdshistorien for Fet 2
Narvestad Narvestad 77 Rælingen 51 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nebben (u Store Strøm) Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 570 Gårdshistorien for Rælingen 2
Neberg Ramstad 35-36 Fet 494 Gårdshistorien for Fet 3
Ned-Stua Østanes 66-67 Fet 420 Gårdshistorien for Fet 5
Negarn Østanes Østanes 66-67 Fet 377 Gårdshistorien for Fet 5
Nerby Øverby 43 Fet 40 Gårdshistorien for Fet 4
Nerdrum Nerdrum 15-16 Fet 324 Gårdshistorien for Fet 2
Nerdrum Bruk Nerdrumsstranda   Fet 396 Gårdshistorien for Fet 2
Nerdrumløkka Nerdrum 15-16 Fet 378 Gårdshistorien for Fet 2
Nerdrum nordre Nerdrum 15-16 Fet 329 Gårdshistorien for Fet 2
Nerdrumshaugen Nerdrum 15-16 Fet 360 Gårdshistorien for Fet 2
Nerdrumssagen Nerdrumsstranda   Fet 396 Gårdshistorien for Fet 2
Nerdrumsstranda Nerdrumsstranda   Fet 394 Gårdshistorien for Fet 2
Nerdrumsstranden sag Nerdrumsstranda   Fet 396 Gårdshistorien for Fet 2
Nerdrum søndre Nerdrum 15-16 Fet 337 Gårdshistorien for Fet 2
Nergård Skjelver 9-10 Fet 207 Gårdshistorien for Fet 2
Ner-Haugen Nes 83 Rælingen 145 Gårdshistorien for Rælingen 2
Ner-Torud Torud 64 Fet 254 Gårdshistorien for Fet 5
Ner Vestby Nes 83 Rælingen 152 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nes Nes 83 Rælingen 136 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nesa Jølsen 1 Fet 44 Gårdshistorien for Fet 2
Neshagan Nes 83 Rælingen 149 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nitteberg Svindal 51-52-53 Fet 356 Gårdshistorien for Fet 4
Nitteberg Uller 80 Rælingen 87 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nittebergbråten/Ullerbråten Uller 80 Rælingen 88 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nor Ramstad 35-36 Fet 495 Gårdshistorien for Fet 3
Nordal Fetsund/Falldalen   Fet 549 Gårdshistorien for Fet 2
Nordal Svindal 51-52-53 Fet 362 Gårdshistorien for Fet 4
Nordby Fetsund/Falldalen   Fet 585 Gårdshistorien for Fet 2
Nordby Nordby 82 Rælingen 110 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nordby Råsåk 48 Fet 209 Gårdshistorien for Fet 4
Nordby (av Bjørkeflåtten) Bjørkeflåtten 69 Fet 510 Gårdshistorien for Fet 5
Nordby søndre (av Bjørkeflåtten) Bjørkeflåtten 69 Fet 510 Gårdshistorien for Fet 5
Nordgarn Barkenes Barkenes 68 Fet 449 Gårdshistorien for Fet 5
Nordhagen Hotvet 2 Fet 66 Gårdshistorien for Fet 2
Nordhagen Skoholt 94 Rælingen 309 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nord-Haugen Gjestad 63 Fet 206 Gårdshistorien for Fet 5
Nordli By 58-59 Fet 640 Gårdshistorien for Fet 4
Nordli (av Berger) Børgen 6 Fet 139 Gårdshistorien for Fet 2
Nordli (av Garder) Garder 18-19 Fet 483 Gårdshistorien for Fet 2
Nordli (av Holter) Holter 28 Fet 115 Gårdshistorien for Fet 3
Nordli-huset (på Øya) Øya   Fet 434 Gårdshistorien for Fet 2
Nordli (u Hauger) Hauger 21 Fet 523 Gårdshistorien for Fet 2
Nordli (u Rud) Rud 104 Rælingen 508 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nordli (u Tofsrud) Tofsrud 32 Fet 283 Gårdshistorien for Fet 3
Nordli (u øvre Åmot) Åmot Øvre 103 Rælingen 481 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nordre Sand Gjestad 63 Fet 228 Gårdshistorien for Fet 5
Nordset (i Falldalen) Nerdrum 15-16 Fet 390 Gårdshistorien for Fet 2
Nordset (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 556 Gårdshistorien for Fet 2
Nordstrand (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 582 Gårdshistorien for Fet 2
Nordstrand (på Øya) Øya   Fet 420 Gårdshistorien for Fet 2
Nordstun Bjørkeflåtten Bjørkeflåtten 69 Fet 490 Gårdshistorien for Fet 5
Nordstun Midtskog Midtskog 75 Fet 691 Gårdshistorien for Fet 5
Nordstun Østanes Østanes 66-67 Fet 347 Gårdshistorien for Fet 5
Nord-Tolerud Ås Nordre 49 Fet 239 Gårdshistorien for Fet 4
Nordvoll Fetsund/Falldalen   Fet 587 Gårdshistorien for Fet 2
Nordøya Øya   Fet 422 Gårdshistorien for Fet 2
Norheim Fetsund/Falldalen   Fet 580 Gårdshistorien for Fet 2
Norum (av Hektner) Hektner 92 Rælingen 277 Gårdshistorien for Rælingen 2
Norum (u Skoholt) Skoholt 94 Rælingen 308 Gårdshistorien for Rælingen 2
Norum (u øvre Åmot) Åmot Øvre 103 Rælingen 482 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nybakk Fjerdingby søndre 98 Rælingen 369 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nybakk Guttarsrud 27 Fet 54 Gårdshistorien for Fet 3
Nybakk Nerdrum 15-16 Fet 380 Gårdshistorien for Fet 2
Nyborg By 79 Rælingen 72 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nyborg Fetsund/Falldalen   Fet 590 Gårdshistorien for Fet 2
Nyborg Ånnerud 56 Fet 506 Gårdshistorien for Fet 4
Nydal Nerdrum 15-16 Fet 380 Gårdshistorien for Fet 2
Nyengen Guttarsrud 27 Fet 54 Gårdshistorien for Fet 3
Nygard (u Lillestrøm) Lillestrøm 105 Rælingen 529 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nygard (u nedre Åmot) Åmot Nedre 102 Rælingen 443 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nygard (u Skoholt) Skoholt 94 Rælingen 308 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nygard (u Store Strøm) Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 571 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nygård Nerdrum 15-16 Fet 381 Gårdshistorien for Fet 2
Nygård Tofsrud 32 Fet 284 Gårdshistorien for Fet 3
Nygård Ånnerud 56 Fet 507 Gårdshistorien for Fet 4
Nyhus Nerdrum 15-16 Fet 381 Gårdshistorien for Fet 2
Nyland Falla 33 Fet 341 Gårdshistorien for Fet 3
Nyland Åmot Øvre 103 Rælingen 477 Gårdshistorien for Rælingen 2
Nyland (u Østanes) Østanes 66-67 Fet 416 Gårdshistorien for Fet 5
Nylenna Ås Søndre 55 Fet 446 Gårdshistorien for Fet 4
Nyplassen Jaer 44 Fet 85 Gårdshistorien for Fet 4
Nørup Fet prestegard 41 Fet 374 Gårdshistorien for Fet 3
Odden Jølsen 1 Fet 49 Gårdshistorien for Fet 2
Olberg Guttarsrud 27 Fet 56 Gårdshistorien for Fet 3
Olberg (av Bjørkeflåtten) Bjørkeflåtten 69 Fet 511 Gårdshistorien for Fet 5
Opp-Haugen Nes 83 Rælingen 146 Gårdshistorien for Rælingen 2
Oppigarn Østanes Østanes 66-67 Fet 357 Gårdshistorien for Fet 5
Opp-Stua Østanes 66-67 Fet 420 Gårdshistorien for Fet 5
Opp-Torud Torud 64 Fet 252 Gårdshistorien for Fet 5
Opp-Vestby Nes 83 Rælingen 152 Gårdshistorien for Rælingen 2
Opsahl Hektner 92 Rælingen 276 Gårdshistorien for Rælingen 2
Opsund Fetsund/Falldalen   Fet 577 Gårdshistorien for Fet 2
Opåker Garder 18-19 Fet 485 Gårdshistorien for Fet 2
Orderud Rud 104 Rælingen 510 Gårdshistorien for Rælingen 2
Orderud Ånnerud 56 Fet 514 Gårdshistorien for Fet 4
Orderudbråten Ånnerud 56 Fet 496 Gårdshistorien for Fet 4
Ovi (plass) Fråstad 31 Fet 219 Gårdshistorien for Fet 3
Ovi (villa) Fråstad 31 Fet 220 Gårdshistorien for Fet 3
Petrinelykkja Nerdrum 15-16 Fet 378 Gårdshistorien for Fet 2
Pettersrud Svindal 51-52-53 Fet 364 Gårdshistorien for Fet 4
Piletangen Ramstad 35-36 Fet 496 Gårdshistorien for Fet 3
Prestebakken Fet prestegard 41 Fet 712 Gårdshistorien for Fet 3
Prestestranda Fet prestegard 41 Fet 714 Gårdshistorien for Fet 3
Pynten Kinn 54 Fet 414 Gårdshistorien for Fet 4
Rakkermåsan Faller 22 Fet 625 Gårdshistorien for Fet 2
Ramstad Ramstad 35-36 Fet 403 Gårdshistorien for Fet 3
Ramstad Ramstad 89 Rælingen 226 Gårdshistorien for Rælingen 2
Ramstad bnr 1 (Arstun) Ramstad 35-36 Fet 415 Gårdshistorien for Fet 3
Ramstad bnr 3 Ramstad 35-36 Fet 420 Gårdshistorien for Fet 3
Ramstad bnr 5 (Nystun) Ramstad 35-36 Fet 422 Gårdshistorien for Fet 3
Ramstadengen Ramstad 35-36 Fet 497 Gårdshistorien for Fet 3
Ramstad Nedre gnr 36 (Nordgarn) Ramstad 35-36 Fet 425 Gårdshistorien for Fet 3
Ramstad Øvre gnr 35 Ramstad 35-36 Fet 410 Gårdshistorien for Fet 3
Rau-Sand Gjestad 63 Fet 228 Gårdshistorien for Fet 5
Rendritua Balnes 12 Fet 257 Gårdshistorien for Fet 2
Renna Hektner 92 Rælingen 278 Gårdshistorien for Rælingen 2
Riddersand Fet prestegard 41 Fet 709 Gårdshistorien for Fet 3
Risholen Hovin 13-14 Fet 302 Gårdshistorien for Fet 2
Rittmestergården Bleike 45 Fet 114 Gårdshistorien for Fet 4
Rogner Faller 22 Fet 625 Gårdshistorien for Fet 2
Rognerud Nerdrum 15-16 Fet 382 Gårdshistorien for Fet 2
Rosenberg Fetsund/Falldalen   Fet 549 Gårdshistorien for Fet 2
Rosenlund Hval 37 Fet 575 Gårdshistorien for Fet 3
Rosholmen     Fet 156 Gårdshistorien for Fet 4
Roven skole Tofsrud 32 Fet 287 Gårdshistorien for Fet 3
Rud Rud 104 Rælingen 489 Gårdshistorien for Rælingen 2
Rud (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 517 Gårdshistorien for Fet 4
Rudeie Rud 104 Rælingen 498 Gårdshistorien for Rælingen 2
Rudsberget Rud 104 Rælingen 495 Gårdshistorien for Rælingen 2
Rudsberghaugen Rud 104 Rælingen 497 Gårdshistorien for Rælingen 2
Rudsholmen Øya   Fet 433 Gårdshistorien for Fet 2
Rud (u Ersrud) Ersrud 65 Fet 328 Gårdshistorien for Fet 5
Rudvang Ersrud 65 Fet 329 Gårdshistorien for Fet 5
Runi Rud 104 Rælingen 508 Gårdshistorien for Rælingen 2
Rustad Bjørnholt 100 Rælingen 411 Gårdshistorien for Rælingen 2
Ryen Nerdrum 15-16 Fet 382 Gårdshistorien for Fet 2
Rødbekken By 58-59 Fet 644 Gårdshistorien for Fet 4
Rødbekken (u Tunnerud) Tunnerud 73 Fet 635 Gårdshistorien for Fet 5
Rønning Kinn 54 Fet 415 Gårdshistorien for Fet 4
Råsåk Råsåk 48 Fet 166 Gårdshistorien for Fet 4
Råsåk Råsåk 48 Fet 162 Gårdshistorien for Fet 4
Råsåk bnr 1 (søndre) Råsåk 48 Fet 170 Gårdshistorien for Fet 4
Råsåk bnr 6 (nordre) Råsåk 48 Fet 176 Gårdshistorien for Fet 4
Råsåkenga Råsåk 48 Fet 186 Gårdshistorien for Fet 4
Råsåkfjellet Råsåk 48 Fet 215 Gårdshistorien for Fet 4
Råsåkgrinda Råsåk 48 Fet 186 Gårdshistorien for Fet 4
Råsåkhaugen Råsåk 48 Fet 187 Gårdshistorien for Fet 4
Råsåkhytta Råsåk 48 Fet 186 Gårdshistorien for Fet 4
Saga Ramstad 35-36 Fet 502 Gårdshistorien for Fet 3
Saga (av Midtskog) Midtskog 75 Fet 704 Gårdshistorien for Fet 5
Sagbakken Nordby 82 Rælingen 121 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sagbrakka Nerdrumsstranda   Fet 396 Gårdshistorien for Fet 2
Sagbråtan Nes 83 Rælingen 153 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sagdalen (av Fråstad) Fråstad 31 Fet 220 Gårdshistorien for Fet 3
Sagdalen (u Hval) Hval 37 Fet 574 Gårdshistorien for Fet 3
Sagholen Berger 4-5 Fet 102 Gårdshistorien for Fet 2
Sagløkka Hval 37 Fet 574 Gårdshistorien for Fet 3
Sagstua Berger 4-5 Fet 104 Gårdshistorien for Fet 2
Sagstua By 79 Rælingen 70 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sagstua (u Gan) Gan 61 Fet 113 Gårdshistorien for Fet 5
Sameia Holter 28 Fet 117 Gårdshistorien for Fet 3
Samhold Fetsund/Falldalen   Fet 565 Gårdshistorien for Fet 2
Sand Fjerdingby nordre 99 Rælingen 394 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sand Torud 64 Fet 275 Gårdshistorien for Fet 5
Sand (av Østersund) Østersund 38 Fet 610 Gårdshistorien for Fet 3
Sandbakken Jaer 86 Rælingen 197 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sandbakken Ramstad 35-36 Fet 506 Gårdshistorien for Fet 3
Sandbakken Sofsrud 57 Fet 567 Gårdshistorien for Fet 4
Sandbekken Åmot Øvre 103 Rælingen 466 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sandberg Løken 39-40 Fet 675 Gårdshistorien for Fet 3
Sandberg Vinsnes 8 Fet 173 Gårdshistorien for Fet 2
Sandbo Fråstad 31 Fet 228 Gårdshistorien for Fet 3
Sandbo-gården Fetsund/Falldalen   Fet 582 Gårdshistorien for Fet 2
Sanderud Sanderud 72 Fet 573 Gårdshistorien for Fet 5
Sanderudenga Sanderud 72 Fet 589 Gårdshistorien for Fet 5
Sandmo Gjestad 63 Fet 231 Gårdshistorien for Fet 5
Sand nordre Gjestad 63 Fet 228 Gårdshistorien for Fet 5
Sand skole Torud 64 Fet 275 Gårdshistorien for Fet 5
Sand (u Løken) Løken 39-40 Fet 674 Gårdshistorien for Fet 3
Sandvoll Hval 37 Fet 579 Gårdshistorien for Fet 3
Sannerud (u Bjørnholt) Bjørnholt 100 Rælingen 410 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sannerud (u øvre Åmot) Åmot Øvre 103 Rælingen 481 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sannum Åmot Øvre 103 Rælingen 481 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sannum Ånnerud 56 Fet 518 Gårdshistorien for Fet 4
Setra Skårer 25 Fet 688 Gårdshistorien for Fet 2
Sisselrud Vestegarden 91 Rælingen 255 Gårdshistorien for Rælingen 2
Skau Rud 104 Rælingen 509 Gårdshistorien for Rælingen 2
Skauen Falla 33 Fet 343 Gårdshistorien for Fet 3
Skauen Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 553 Gårdshistorien for Rælingen 2
Skauen (av Vinsnes) Vinsnes 8 Fet 174 Gårdshistorien for Fet 2
Skauen (u Berger) Berger 4-5 Fet 104 Gårdshistorien for Fet 2
Skaug Løken 39-40 Fet 676 Gårdshistorien for Fet 3
Skautun Svindal 51-52-53 Fet 365 Gårdshistorien for Fet 4
Skinnerud Torud 64 Fet 281 Gårdshistorien for Fet 5
Skj&aeligret Hovin 13-14 Fet 302 Gårdshistorien for Fet 2
Skjatvet Skjatvet 74 Fet 639 Gårdshistorien for Fet 5
Skjellfoss Vindland 70 Fet 548 Gårdshistorien for Fet 5
Skjelver Skjelver 9-10 Fet 181 Gårdshistorien for Fet 2
Skjelverenga Skjelver 9-10 Fet 201 Gårdshistorien for Fet 2
Skjelverhaugen Skjelver 9-10 Fet 205 Gårdshistorien for Fet 2
Skjelver mellom Skjelver 9-10 Fet 185 Gårdshistorien for Fet 2
Skjelver nordre Skjelver 9-10 Fet 184 Gårdshistorien for Fet 2
Skjelver nordre Skjelver 9-10 Fet 190 Gårdshistorien for Fet 2
Skjelver søndre Skjelver 9-10 Fet 195 Gårdshistorien for Fet 2
Skjønberg Grini søndre 84 Rælingen 168 Gårdshistorien for Rælingen 2
Skjønhaug (av Løken) Løken 39-40 Fet 676 Gårdshistorien for Fet 3
Skjønhaug (av S Ås) Ås Søndre 55 Fet 450 Gårdshistorien for Fet 4
Skjønhaug (av Øverby) Øverby 43 Fet 43 Gårdshistorien for Fet 4
Skjønhaug (u Blesa) Blesa 60 Fet 60 Gårdshistorien for Fet 5
Skjønneberg Fetsund/Falldalen   Fet 552 Gårdshistorien for Fet 2
Skjønneberg nordre Fetsund/Falldalen   Fet 553 Gårdshistorien for Fet 2
Skjønneberg søndre Fetsund/Falldalen   Fet 553 Gårdshistorien for Fet 2
Skogen (av Vinsnes) Vinsnes 8 Fet 174 Gårdshistorien for Fet 2
Skogen (u Berger) Berger 4-5 Fet 104 Gårdshistorien for Fet 2
Skogen (u Blesa) Blesa 60 Fet 61 Gårdshistorien for Fet 5
Skogheim Barkenes 68 Fet 473 Gårdshistorien for Fet 5
Skogheim Svindal 51-52-53 Fet 366 Gårdshistorien for Fet 4
Skogheim (Skovheim) Børgen 6 Fet 140 Gårdshistorien for Fet 2
Skogli Tien 11 Fet 239 Gårdshistorien for Fet 2
Skogly Holter 28 Fet 118 Gårdshistorien for Fet 3
Skogly Ånnerud 56 Fet 520 Gårdshistorien for Fet 4
Skogstad Skjatvet 74 Fet 667 Gårdshistorien for Fet 5
Skoholt Skoholt 94 Rælingen 299 Gårdshistorien for Rælingen 2
Skoveng Fjerdingby nordre 99 Rælingen 398 Gårdshistorien for Rælingen 2
Skovheim Barkenes 68 Fet 473 Gårdshistorien for Fet 5
Skovholt (av Øverby) Øverby 43 Fet 45 Gårdshistorien for Fet 4
Skovli Faller 22 Fet 625 Gårdshistorien for Fet 2
Skovli Svindal 51-52-53 Fet 366 Gårdshistorien for Fet 4
Skovlund Ånnerud 56 Fet 520 Gårdshistorien for Fet 4
Skovly Faller 22 Fet 625 Gårdshistorien for Fet 2
Skovly (u Nes) Nes 83 Rælingen 154 Gårdshistorien for Rælingen 2
Skovly (u øvre Åmot) Åmot Øvre 103 Rælingen 480 Gårdshistorien for Rælingen 2
Skredderstua Enderud 26 Fet 29 Gårdshistorien for Fet 3
Skredderud Tveiter 23 Fet 644 Gårdshistorien for Fet 2
Skredderud (u Bleike) Bleike 45 Fet 115 Gårdshistorien for Fet 4
Skytterud By 58-59 Fet 650 Gårdshistorien for Fet 4
Skårer Skårer 25 Fet 654 Gårdshistorien for Fet 2
Skårerbråten Skårer 25 Fet 683 Gårdshistorien for Fet 2
Skårerenga Skårer 25 Fet 683 Gårdshistorien for Fet 2
Skårerhagen Skårer 25 Fet 686 Gårdshistorien for Fet 2
Skårerlykkja Skårer 25 Fet 687 Gårdshistorien for Fet 2
Skårer-Nigarn Skårer 25 Fet 672 Gårdshistorien for Fet 2
Skårer-Nystua Skårer 25 Fet 665 Gårdshistorien for Fet 2
Skårer-Oppistua Skårer 25 Fet 668 Gårdshistorien for Fet 2
Skårersetra Skårer 25 Fet 688 Gårdshistorien for Fet 2
Skårer-Østigarn Skårer 25 Fet 661 Gårdshistorien for Fet 2
Sletner Ånnerud 56 Fet 521 Gårdshistorien for Fet 4
Sletta Nordby 82 Rælingen 126 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sletta (av Holter) Holter 28 Fet 119 Gårdshistorien for Fet 3
Sletta (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 523 Gårdshistorien for Fet 4
Sletta (u Børgen) Børgen 6 Fet 140 Gårdshistorien for Fet 2
Sletta (u Garder) Garder 18-19 Fet 486 Gårdshistorien for Fet 2
Sletta (u Guttarsrud) Guttarsrud 27 Fet 57 Gårdshistorien for Fet 3
Sletta (u Tofsrud) Tofsrud 32 Fet 289 Gårdshistorien for Fet 3
Slette Hektner 92 Rælingen 274 Gårdshistorien for Rælingen 2
Slettum Ånnerud 56 Fet 525 Gårdshistorien for Fet 4
Slettvoll Nerdrum 15-16 Fet 383 Gårdshistorien for Fet 2
Slettvoll Ånnerud 56 Fet 526 Gårdshistorien for Fet 4
Slor Falla 33 Fet 343 Gårdshistorien for Fet 3
Sludderud Vindland 70 Fet 548 Gårdshistorien for Fet 5
Smebakken By 79 Rælingen 71 Gårdshistorien for Rælingen 2
Smedsberg Smedsberg 3 Fet 70 Gårdshistorien for Fet 2
Smedsrud Holter 28 Fet 121 Gårdshistorien for Fet 3
Smedstad Smedstad 96 Rælingen 325 Gårdshistorien for Rælingen 2
Smedstadbråten/Jakobsbråten Smedstad 96 Rælingen 330 Gårdshistorien for Rælingen 2
Småbakken (u Ersrud) Ersrud 65 Fet 331 Gårdshistorien for Fet 5
Smådal (u Ersrud) Ersrud 65 Fet 331 Gårdshistorien for Fet 5
Småtta Faller 22 Fet 625 Gårdshistorien for Fet 2
Småtter (u Ersrud) Ersrud 65 Fet 331 Gårdshistorien for Fet 5
Snekkerplassen Åmot Nedre 102 Rælingen 445 Gårdshistorien for Rælingen 2
Snørsrud By 58-59 Fet 653 Gårdshistorien for Fet 4
Sofiedal Longelstad 76 Rælingen 41 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sofsrud Sofsrud 57 Fet 537 Gårdshistorien for Fet 4
Sofsrud Sofsrud 57 Fet 537 Gårdshistorien for Fet 4
Sofsrud (bnr 1) Sofsrud 57 Fet 541 Gårdshistorien for Fet 4
Sofsrud (bnr 11) Sofsrud 57 Fet 547 Gårdshistorien for Fet 4
Sofsrud (bnr 2) Sofsrud 57 Fet 543 Gårdshistorien for Fet 4
Sofsrud (bnr 5, 10) Sofsrud 57 Fet 545 Gårdshistorien for Fet 4
Solbakke (av løken) Løken 39-40 Fet 677 Gårdshistorien for Fet 3
Solbakken (av Guttarsrud) Guttarsrud 27 Fet 58 Gårdshistorien for Fet 3
Solbakken (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 302 Gårdshistorien for Fet 2
Solbakken (av Råsåk) Råsåk 48 Fet 219 Gårdshistorien for Fet 4
Solbakken (av Tien) Tien 11 Fet 239 Gårdshistorien for Fet 2
Solbakken (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 526 Gårdshistorien for Fet 4
Solberg Tomter 81 Rælingen 101 Gårdshistorien for Rælingen 2
Solberg (av N Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 383 Gårdshistorien for Fet 2
Solberg (av S Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 384 Gårdshistorien for Fet 2
Solberg (av Østanes) Østanes 66-67 Fet 417 Gårdshistorien for Fet 5
Solberg (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 551 Gårdshistorien for Fet 2
Solberg (u Sofsrud) Sofsrud 57 Fet 568 Gårdshistorien for Fet 4
Solbustad Skjelver 9-10 Fet 207 Gårdshistorien for Fet 2
Soleng Nerdrum 15-16 Fet 384 Gårdshistorien for Fet 2
Solhaug (av By) By 58-59 Fet 659 Gårdshistorien for Fet 4
Solhaug (av Øverby) Øverby 43 Fet 45 Gårdshistorien for Fet 4
Solheim Åmot Øvre 103 Rælingen 481 Gårdshistorien for Rælingen 2
Solheim (av Bleike) Bleike 45 Fet 115 Gårdshistorien for Fet 4
Solheim (av Bleike) Jaer 44 Fet 85 Gårdshistorien for Fet 4
Solheim (av Jaer) Jaer 44 Fet 85 Gårdshistorien for Fet 4
Solheim (av Løken) Løken 7 Fet 158 Gårdshistorien for Fet 2
Solheim (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 385 Gårdshistorien for Fet 2
Solheim (av Tien) Tien 11 Fet 232 Gårdshistorien for Fet 2
Solheim (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 526 Gårdshistorien for Fet 4
Solheimstranden Jaer 44 Fet 85 Gårdshistorien for Fet 4
Solli Vestegarden 91 Rælingen 256 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sollia Skjatvet 74 Fet 668 Gårdshistorien for Fet 5
Sollia Skårer 25 Fet 691 Gårdshistorien for Fet 2
Sollia (u Tofsrud) Tofsrud 32 Fet 290 Gårdshistorien for Fet 3
Sollund Fetsund/Falldalen   Fet 547 Gårdshistorien for Fet 2
Solstad Fetsund/Falldalen   Fet 579 Gårdshistorien for Fet 2
Solstad (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 526 Gårdshistorien for Fet 4
Soltun Fetsund/Falldalen   Fet 579 Gårdshistorien for Fet 2
Soltun (av Blesa) Blesa 60 Fet 61 Gårdshistorien for Fet 5
Solvang Haga 30 Fet 193 Gårdshistorien for Fet 3
Solvang Hovin 13-14 Fet 302 Gårdshistorien for Fet 2
Solvang (av By) By 58-59 Fet 660 Gårdshistorien for Fet 4
Solvang (av N Ås) Ås Nordre 49 Fet 254 Gårdshistorien for Fet 4
Solvang (av Råsåk) Råsåk 48 Fet 221 Gårdshistorien for Fet 4
Solvik Fetsund/Falldalen   Fet 581 Gårdshistorien for Fet 2
Solås Ersrud 65 Fet 332 Gårdshistorien for Fet 5
Sootbrakka Fetsund/Falldalen   Fet 530 Gårdshistorien for Fet 2
Sporhylla Lillestrøm 105 Rælingen 528 Gårdshistorien for Rælingen 2
Spælen Kinn 54 Fet 415 Gårdshistorien for Fet 4
Stangnes Kinn 54 Fet 417 Gårdshistorien for Fet 4
Steffarud Vindland 70 Fet 548 Gårdshistorien for Fet 5
Steindalen Jølsen 1 Fet 49 Gårdshistorien for Fet 2
Steinmo Ånnerud 56 Fet 504 Gårdshistorien for Fet 4
Steinmo Ånnerud 56 Fet 527 Gårdshistorien for Fet 4
Sten Hovin 13-14 Fet 303 Gårdshistorien for Fet 2
Sten (av Gan) Gan 61 Fet 116 Gårdshistorien for Fet 5
Stenberg Guttarsrud 27 Fet 59 Gårdshistorien for Fet 3
Stenberg Hovin 13-14 Fet 304 Gårdshistorien for Fet 2
Stenerud Hovin 13-14 Fet 305 Gårdshistorien for Fet 2
Stenerud Åmot Øvre 103 Rælingen 481 Gårdshistorien for Rælingen 2
Stenerud (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 527 Gårdshistorien for Fet 4
Stenerud (u Løken) Løken 39-40 Fet 677 Gårdshistorien for Fet 3
Stenly Øverby 43 Fet 46 Gårdshistorien for Fet 4
Stensby Hovin 13-14 Fet 306 Gårdshistorien for Fet 2
Stensrud Tomter 81 Rælingen 104 Gårdshistorien for Rælingen 2
Stensrud (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 309 Gårdshistorien for Fet 2
Stensrud (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 529 Gårdshistorien for Fet 4
Stensrud (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 545 Gårdshistorien for Fet 2
Stensrud (u Bjanes) Bjanes 46-47 Fet 149 Gårdshistorien for Fet 4
Stensrud vestre Fetsund/Falldalen   Fet 546 Gårdshistorien for Fet 2
Stensrud østre Fetsund/Falldalen   Fet 545 Gårdshistorien for Fet 2
Stensrud øvre Hovin 13-14 Fet 311 Gårdshistorien for Fet 2
Stigen Tien 11 Fet 240 Gårdshistorien for Fet 2
Stigen (av Bjørkeflåtten) Bjørkeflåtten 69 Fet 512 Gårdshistorien for Fet 5
Stor-Torud Torud 64 Fet 242 Gårdshistorien for Fet 5
Stranda Nerdrum 15-16 Fet 388 Gårdshistorien for Fet 2
Stranda (u Bleike) Bleike 45 Fet 115 Gårdshistorien for Fet 4
Strand (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 309 Gårdshistorien for Fet 2
Strand (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 385 Gårdshistorien for Fet 2
Strandbakken Holter 28 Fet 125 Gårdshistorien for Fet 3
Strandbakken Hovin 13-14 Fet 313 Gårdshistorien for Fet 2
Strandbakken Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 557 Gårdshistorien for Rælingen 2
Strandberg Nerdrumsstranda   Fet 398 Gårdshistorien for Fet 2
Strandbrakka Nerdrum 15-16 Fet 388 Gårdshistorien for Fet 2
Strandbråten Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 558 Gårdshistorien for Rælingen 2
Stranden Lillestrøm 105 Rælingen 531 Gårdshistorien for Rælingen 2
Strandenga Østersund 38 Fet 611 Gårdshistorien for Fet 3
Strandenga Åmot Nedre 102 Rælingen 447 Gårdshistorien for Rælingen 2
Strandhaug Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 558 Gårdshistorien for Rælingen 2
Strandheim Nerdrum 15-16 Fet 386 Gårdshistorien for Fet 2
Strand (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 582 Gårdshistorien for Fet 2
Strand nedre Nerdrum 15-16 Fet 386 Gårdshistorien for Fet 2
Strandstua Hovin 13-14 Fet 314 Gårdshistorien for Fet 2
Strand øvre Nerdrum 15-16 Fet 387 Gårdshistorien for Fet 2
Strøm Store (østre og vestre) Rud 104 Rælingen 517 Gårdshistorien for Rælingen 2
Strøm Store (østre og vestre) Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 541 Gårdshistorien for Rælingen 2
Stua (u Barkenes) Barkenes 68 Fet 474 Gårdshistorien for Fet 5
Stua (u Ersrud) Ersrud 65 Fet 332 Gårdshistorien for Fet 5
Stua (u Hauger) Hauger 21 Fet 524 Gårdshistorien for Fet 2
Stua (u Holter) Holter 28 Fet 127 Gårdshistorien for Fet 3
Stua (u Østanes) Østanes 66-67 Fet 420 Gårdshistorien for Fet 5
Stubberud Berger 4-5 Fet 106 Gårdshistorien for Fet 2
Stubberud Ramstad 35-36 Fet 506 Gårdshistorien for Fet 3
Støa Smedstad 96 Rælingen 332 Gårdshistorien for Rælingen 2
Støtterud Støtterud 95 Rælingen 315 Gårdshistorien for Rælingen 2
Støvin Støvin 17 Fet 435 Gårdshistorien for Fet 2
Støvin nedre Støvin 17 Fet 441 Gårdshistorien for Fet 2
Støvin øvre Støvin 17 Fet 439 Gårdshistorien for Fet 2
Støvinåsen Støvin 17 Fet 448 Gårdshistorien for Fet 2
Sundbråten Falla 33 Fet 346 Gårdshistorien for Fet 3
Sundby Fetsund/Falldalen   Fet 574 Gårdshistorien for Fet 2
Sundby Vestersund 101 Rælingen 422 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sundenga Vestersund 101 Rælingen 422 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sundet Østersund 38 Fet 589 Gårdshistorien for Fet 3
Sundhagen Vestersund 101 Rælingen 419 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sundhagen Østersund 38 Fet 614 Gårdshistorien for Fet 3
Sundhøy Fetsund/Falldalen   Fet 575 Gårdshistorien for Fet 2
Sundstua Østersund 38 Fet 608 Gårdshistorien for Fet 3
Sundvoll Østersund 38 Fet 618 Gårdshistorien for Fet 3
Svartebru Bjørkeflåtten 69 Fet 514 Gårdshistorien for Fet 5
Svarterud By 58-59 Fet 660 Gårdshistorien for Fet 4
Svelåsen Hovin 13-14 Fet 315 Gårdshistorien for Fet 2
Svenbekk Støtterud 95 Rælingen 322 Gårdshistorien for Rælingen 2
Svendalen Svindal 51-52-53 Fet 367 Gårdshistorien for Fet 4
Svendsrud Guttarsrud 27 Fet 59 Gårdshistorien for Fet 3
Svendsrud Åmot Nedre 102 Rælingen 446 Gårdshistorien for Rælingen 2
Svenske-Enga/Paradis Fjerdingby nordre 99 Rælingen 399 Gårdshistorien for Rælingen 2
Svenskerud Sanderud 72 Fet 602 Gårdshistorien for Fet 5
Svindal Svindal 51-52-53 Fet 278 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Mellem Svindal 51-52-53 Fet 314 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Nordre Svindal 51-52-53 Fet 278 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Nordre Nordgarn (bnr 2) Svindal 51-52-53 Fet 290 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Nordre Nystua (bnr 1) Svindal 51-52-53 Fet 286 Gårdshistorien for Fet 4
Svindalsenga Svindal 51-52-53 Fet 333 Gårdshistorien for Fet 4
Svindalshagen Svindal 51-52-53 Fet 344 Gårdshistorien for Fet 4
Svindalshaugen Svindal 51-52-53 Fet 347 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Søndre Svindal 51-52-53 Fet 297 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Søndre Mellomgarn (bnr 1) Svindal 51-52-53 Fet 301 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Søndre Søgarn (bnr 5) Svindal 51-52-53 Fet 305 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Søndre Søgarn (bnr 6) Svindal 51-52-53 Fet 310 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Vestigarn Svindal 51-52-53 Fet 314 Gårdshistorien for Fet 4
Svindal Vestre Svindal 51-52-53 Fet 314 Gårdshistorien for Fet 4
Svingen Hval 37 Fet 580 Gårdshistorien for Fet 3
Svingen (u Nordby) Nordby 82 Rælingen 127 Gårdshistorien for Rælingen 2
Svingen (u Store Strøm) Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 567 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sydover Hval 37 Fet 583 Gårdshistorien for Fet 3
Syversen-smia Hval 37 Fet 573 Gårdshistorien for Fet 3
Ramstad 35-36 Fet 508 Gårdshistorien for Fet 3
Søgarn Barkenes Barkenes 68 Fet 455 Gårdshistorien for Fet 5
Søgarn Østanes Østanes 66-67 Fet 381 Gårdshistorien for Fet 5
Søhagan Hotvet 2 Fet 64 Gårdshistorien for Fet 2
Sø-Haugen Gjestad 63 Fet 199 Gårdshistorien for Fet 5
Sølvhaug Svindal 51-52-53 Fet 369 Gårdshistorien for Fet 4
Sønstevoll Fetsund/Falldalen   Fet 584 Gårdshistorien for Fet 2
Søover Hval 37 Fet 583 Gårdshistorien for Fet 3
Søover Ramstad 35-36 Fet 508 Gårdshistorien for Fet 3
Sørby Hov 42 Fet 741 Gårdshistorien for Fet 3
Sørby Hov 42 Fet 741 Gårdshistorien for Fet 3
Sørby Råsåk 48 Fet 222 Gårdshistorien for Fet 4
Sørli Kjustad 29 Fet 163 Gårdshistorien for Fet 3
Sørli (av By) By 58-59 Fet 662 Gårdshistorien for Fet 4
Sørli (av Fjerdingby) Fjerdingby søndre 98 Rælingen 370 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sørli (av Garder) Garder 18-19 Fet 486 Gårdshistorien for Fet 2
Sørlihaug Fjerdingby søndre 98 Rælingen 371 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sørli (i Falldalen) Fetsund/Falldalen   Fet 585 Gårdshistorien for Fet 2
Sørli (u Ersrud) Ersrud 65 Fet 333 Gårdshistorien for Fet 5
Sørli (u Kinn) Kinn 54 Fet 388 Gårdshistorien for Fet 4
Sørli (u Nordby) Nordby 82 Rælingen 123 Gårdshistorien for Rælingen 2
Sørli (u Rud) Rud 104 Rælingen 504 Gårdshistorien for Rælingen 2
Søstun Bjørkeflåtten Bjørkeflåtten 69 Fet 486 Gårdshistorien for Fet 5
Søstun Midtskog Midtskog 75 Fet 687 Gårdshistorien for Fet 5
Sø-Tolerud Ås Nordre 49 Fet 242 Gårdshistorien for Fet 4
Taje Garder 18-19 Fet 487 Gårdshistorien for Fet 2
Tajen Støvin 17 Fet 447 Gårdshistorien for Fet 2
Taje-stuen Smedstad 96 Rælingen 334 Gårdshistorien for Rælingen 2
Taje (u By) By 79 Rælingen 70 Gårdshistorien for Rælingen 2
Taje (u Fjerdingby) Fjerdingby nordre 99 Rælingen 397 Gårdshistorien for Rælingen 2
Taje (u øvre Åmot) Åmot Øvre 103 Rælingen 476 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tangen (av Øverby) Øverby 43 Fet 47 Gårdshistorien for Fet 4
Tangene/Vestli Bjørnholt 100 Rælingen 411 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tangen (u Falla) Falla 33 Fet 347 Gårdshistorien for Fet 3
Tangen (u Faller) Faller 22 Fet 627 Gårdshistorien for Fet 2
Tangen (u Hotvet) Hotvet 2 Fet 68 Gårdshistorien for Fet 2
Tangen (u Ramstad) Ramstad 35-36 Fet 496 Gårdshistorien for Fet 3
Tangen (u Østanes) Østanes 66-67 Fet 424 Gårdshistorien for Fet 5
Tangen (u øvre Åmot) Åmot Øvre 103 Rælingen 474 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tangerud (u Fjerdingby) Fjerdingby nordre 99 Rælingen 400 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tangerud (u Rud) Rud 104 Rælingen 510 Gårdshistorien for Rælingen 2
Taraldrud Blesa 60 Fet 61 Gårdshistorien for Fet 5
Teien Teien 78 Rælingen 43 Gårdshistorien for Rælingen 2
Teigen Hotvet 2 Fet 68 Gårdshistorien for Fet 2
Teigen (av S Ås) Ås Søndre 55 Fet 450 Gårdshistorien for Fet 4
Telegrafistboligen Fetsund/Falldalen   Fet 571 Gårdshistorien for Fet 2
Templet/Løkka Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 556 Gårdshistorien for Rælingen 2
Teva ("Teva") By 58-59 Fet 618 Gårdshistorien for Fet 4
Thunem Gjestad 63 Fet 232 Gårdshistorien for Fet 5
Tien Tien 11 Fet 214 Gårdshistorien for Fet 2
Tienbråten Tien 11 Fet 229 Gårdshistorien for Fet 2
Tien nedre Tien 11 Fet 217 Gårdshistorien for Fet 2
Tien samlet Tien 11 Fet 222 Gårdshistorien for Fet 2
Tien øvre Tien 11 Fet 220 Gårdshistorien for Fet 2
Tingsrud Fet prestegard 41 Fet 356 Gårdshistorien for Fet 3
Tingsrud Mellem Fet prestegard 41 Fet 365 Gårdshistorien for Fet 3
Tingsrud Nordre Fet prestegard 41 Fet 362 Gårdshistorien for Fet 3
Tingsrud Søndre Fet prestegard 41 Fet 367 Gårdshistorien for Fet 3
Tofsrud Tofsrud 32 Fet 244 Gårdshistorien for Fet 3
Tofsrud bnr 1 Tofsrud 32 Fet 251 Gårdshistorien for Fet 3
Tofsrud bnr 3 Tofsrud 32 Fet 255 Gårdshistorien for Fet 3
Togenholtet Strøm Store (østre og vestre) 106 Rælingen 554 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tolerud Ås Nordre 49 Fet 254 Gårdshistorien for Fet 4
Tolerud Nordre Ås Nordre 49 Fet 239 Gårdshistorien for Fet 4
Tolerud Søndre Ås Nordre 49 Fet 242 Gårdshistorien for Fet 4
Tomt Tomter 81 Rælingen 98 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tomta Balnes 12 Fet 257 Gårdshistorien for Fet 2
Tomta Tomter 81 Rælingen 96 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tomter Tomter 81 Rælingen 92 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tomterbråten Tomter 81 Rælingen 105 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tomterhagen Tomter 81 Rælingen 103 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tomterløkka Tomter 81 Rælingen 100 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tomterstuen Tomter 81 Rælingen 105 Gårdshistorien for Rælingen 2
Top Lillestrøm 105 Rælingen 532 Gårdshistorien for Rælingen 2
Toreid Torud 64 Fet 286 Gårdshistorien for Fet 5
Torp (av Bjørkeflåtten) Bjørkeflåtten 69 Fet 515 Gårdshistorien for Fet 5
Torp (av Øverby) Øverby 43 Fet 49 Gårdshistorien for Fet 4
Torud Torud 64 Fet 235 Gårdshistorien for Fet 5
Torud mellem Torud 64 Fet 252 Gårdshistorien for Fet 5
Torud nedre Torud 64 Fet 254 Gårdshistorien for Fet 5
Torud (u Falla) Falla 33 Fet 347 Gårdshistorien for Fet 3
Torve Gran 34 Fet 401 Gårdshistorien for Fet 3
Tresdalen Ås Søndre 55 Fet 452 Gårdshistorien for Fet 4
Tretta Bjørkeflåtten 69 Fet 515 Gårdshistorien for Fet 5
Trettholmen Øya   Fet 434 Gårdshistorien for Fet 2
Trolle Skoholt 94 Rælingen 306 Gårdshistorien for Rælingen 2
Trollhaugen Gjestad 63 Fet 232 Gårdshistorien for Fet 5
Trondsestua Fetsund/Falldalen   Fet 587 Gårdshistorien for Fet 2
Trosdal Ås Søndre 55 Fet 452 Gårdshistorien for Fet 4
Trosterud Ås Søndre 55 Fet 457 Gårdshistorien for Fet 4
Træsdalen Uller 80 Rælingen 88 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tuen Tuen   Fet 112 Gårdshistorien for Fet 2
Tuen banevokterbolig Skjelver 9-10 Fet 208 Gårdshistorien for Fet 2
Tuen Bruk Skjelver 9-10 Fet 208 Gårdshistorien for Fet 2
Tuerud (u Holtedal) Holtedal 71 Fet 572 Gårdshistorien for Fet 5
Tunheim Ersrud 65 Fet 333 Gårdshistorien for Fet 5
Tunnerud Tunnerud 73 Fet 612 Gårdshistorien for Fet 5
Tveiter Tveiter 23 Fet 629 Gårdshistorien for Fet 2
Tveiterhagen Tveiter søndre 87 Rælingen 212 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tveiter, Nordre Tveiter nordre 88 Rælingen 202 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tveiter, Nordre Tveiter nordre 88 Rælingen 217 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tveiter nordre Tveiter 23 Fet 632 Gårdshistorien for Fet 2
Tveiter, Søndre Tveiter søndre 87 Rælingen 202 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tveiter, Søndre Tveiter søndre 87 Rælingen 205 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tveiter søndre Tveiter 23 Fet 636 Gårdshistorien for Fet 2
Tyri (u Auten) Auten 62 Fet 166 Gårdshistorien for Fet 5
Tyskerud Guttarsrud 27 Fet 66 Gårdshistorien for Fet 3
Tømte Løken 39-40 Fet 678 Gårdshistorien for Fet 3
Tømte Ånnerud 56 Fet 530 Gårdshistorien for Fet 4
Tømte (av Hektner) Hektner 92 Rælingen 268 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tømte (u Østegarden) Østegarden 90 Rælingen 245 Gårdshistorien for Rælingen 2
Tøyen Tien 11 Fet 243 Gårdshistorien for Fet 2
Uller Uller 80 Rælingen 76 Gårdshistorien for Rælingen 2
Ullerhagen Uller 80 Rælingen 88 Gårdshistorien for Rælingen 2
Ullevoll By 79 Rælingen 71 Gårdshistorien for Rælingen 2
Ulverud Østanes 66-67 Fet 428 Gårdshistorien for Fet 5
Ulvetangen/Tangen Nordby 82 Rælingen 120 Gårdshistorien for Rælingen 2
Una Balnes 12 Fet 258 Gårdshistorien for Fet 2
Underhaug Åmot Øvre 103 Rælingen 478 Gårdshistorien for Rælingen 2
Uriansrud Falla 33 Fet 350 Gårdshistorien for Fet 3
Utsikt (av Guttarsrud) Guttarsrud 27 Fet 70 Gårdshistorien for Fet 3
Utsikt (av Østanes) Østanes 66-67 Fet 434 Gårdshistorien for Fet 5
Utsikt (av Ånnerud) Ånnerud 56 Fet 530 Gårdshistorien for Fet 4
Utsikt (u nedre Åmot) Åmot Nedre 102 Rælingen 448 Gårdshistorien for Rælingen 2
Utsikt (u Rud) Rud 104 Rælingen 508 Gårdshistorien for Rælingen 2
Valborgro Hovin 13-14 Fet 288 Gårdshistorien for Fet 2
Vangen Børgen 6 Fet 141 Gårdshistorien for Fet 2
Varå-bruket Varå-bruket   Fet 231 Gårdshistorien for Fet 3
Veiby Svindal 51-52-53 Fet 370 Gårdshistorien for Fet 4
Veiby Tofsrud 32 Fet 290 Gårdshistorien for Fet 3
Vesle-Torud Torud 64 Fet 249 Gårdshistorien for Fet 5
Vestagløtt Vilberg 20 Fet 754 Gårdshistorien for Fet 3
Vestby Holt 97 Rælingen 347 Gårdshistorien for Rælingen 2
Vestby (av Kjustad) Kjustad 29 Fet 164 Gårdshistorien for Fet 3
Vestby (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 389 Gårdshistorien for Fet 2
Vestby (av Ramstad) Ramstad 35-36 Fet 508 Gårdshistorien for Fet 3
Vestby (av Sanderud) Sanderud 72 Fet 606 Gårdshistorien for Fet 5
Vestby (av Vinsnes) Vinsnes 8 Fet 179 Gårdshistorien for Fet 2
Vestby (u Hovin) Hovin 13-14 Fet 316 Gårdshistorien for Fet 2
Vestegarden Vestegarden 91 Rælingen 235 Gårdshistorien for Rælingen 2
Vestegarden Vestegarden 91 Rælingen 249 Gårdshistorien for Rælingen 2
Vestenga Hval 37 Fet 586 Gårdshistorien for Fet 3
Vestenga (av Skjelver) Skjelver 9-10 Fet 210 Gårdshistorien for Fet 2
Vestengen (av Vinsnes) Vinsnes 8 Fet 179 Gårdshistorien for Fet 2
Vestereng Uller 80 Rælingen 88 Gårdshistorien for Rælingen 2
Vesterheim Tien 11 Fet 244 Gårdshistorien for Fet 2
Vestersaga Midtskog 75 Fet 704 Gårdshistorien for Fet 5
Vestersund Vestersund 101 Rælingen 415 Gårdshistorien for Rælingen 2
Vestheia Ramstad 35-36 Fet 467 Gårdshistorien for Fet 3
Vestli Bjørnholt 100 Rælingen 411 Gårdshistorien for Rælingen 2
Vestli Haga 30 Fet 194 Gårdshistorien for Fet 3
Vestli (av Vinsnes) Vinsnes 8 Fet 180 Gårdshistorien for Fet 2
Vestli (u Hotvet) Hotvet 2 Fet 69 Gårdshistorien for Fet 2
Vestvollen Øya   Fet 427 Gårdshistorien for Fet 2
Vestøen Øya   Fet 431 Gårdshistorien for Fet 2
Veverstua Østersund 38 Fet 591 Gårdshistorien for Fet 3
Vik (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 316 Gårdshistorien for Fet 2
Vik (på Øya) Øya   Fet 424 Gårdshistorien for Fet 2
Vila Fråstad 31 Fet 229 Gårdshistorien for Fet 3
Vilberg Vilberg 20 Fet 490 Gårdshistorien for Fet 2
Vilbergbrakka Fetsund/Falldalen   Fet 530 Gårdshistorien for Fet 2
Vindland Vindland 70 Fet 520 Gårdshistorien for Fet 5
Vinsnes Vinsnes 8 Fet 159 Gårdshistorien for Fet 2
Vinsneshaugen Vinsnes 8 Fet 172 Gårdshistorien for Fet 2
Vinteren Svindal 51-52-53 Fet 374 Gårdshistorien for Fet 4
Visperud Ramstad 35-36 Fet 509 Gårdshistorien for Fet 3
Vitås Østanes 66-67 Fet 438 Gårdshistorien for Fet 5
Vold Hovin 13-14 Fet 318 Gårdshistorien for Fet 2
Volden Nerdrum 15-16 Fet 390 Gårdshistorien for Fet 2
Voll Fetsund/Falldalen   Fet 584 Gårdshistorien for Fet 2
Vollheim Ramstad 35-36 Fet 518 Gårdshistorien for Fet 3
Voni Nerdrum 15-16 Fet 392 Gårdshistorien for Fet 2
Wrangel-Kinn Kinn 54 Fet 395 Gårdshistorien for Fet 4
Ødegården Berger 4-5 Fet 107 Gårdshistorien for Fet 2
Ødegården (av Guttarsrud) Guttarsrud 27 Fet 71 Gårdshistorien for Fet 3
Ødegården (av Haga) Haga 30 Fet 194 Gårdshistorien for Fet 3
Øen nordre Øya   Fet 422 Gårdshistorien for Fet 2
Øgarn Berger 4-5 Fet 107 Gårdshistorien for Fet 2
Øistad Øya   Fet 421 Gårdshistorien for Fet 2
Østanes Østanes 66-67 Fet 335 Gårdshistorien for Fet 5
Østanesdalen Østanes 66-67 Fet 398 Gårdshistorien for Fet 5
Østanesenga Østanes 66-67 Fet 405 Gårdshistorien for Fet 5
Østanes nedre Østanes 66-67 Fet 367 Gårdshistorien for Fet 5
Østanes nedre (bnr 2) Østanes 66-67 Fet 377 Gårdshistorien for Fet 5
Østanes nordre Østanes 66-67 Fet 347 Gårdshistorien for Fet 5
Østanes søndre Østanes 66-67 Fet 381 Gårdshistorien for Fet 5
Østanestangen Østanes 66-67 Fet 424 Gårdshistorien for Fet 5
Østanes øvre Østanes 66-67 Fet 342 Gårdshistorien for Fet 5
Østanes øvre (bnr 3) Østanes 66-67 Fet 357 Gårdshistorien for Fet 5
Østby Løken 39-40 Fet 679 Gårdshistorien for Fet 3
Østby Svindal 51-52-53 Fet 377 Gårdshistorien for Fet 4
Østby Tomter 81 Rælingen 98 Gårdshistorien for Rælingen 2
Østby (av Sanderud) Sanderud 72 Fet 610 Gårdshistorien for Fet 5
Østegarden Haga 30 Fet 195 Gårdshistorien for Fet 3
Østegarden Østegarden 90 Rælingen 235 Gårdshistorien for Rælingen 2
Østegarden Østegarden 90 Rælingen 238 Gårdshistorien for Rælingen 2
Østegarden bnr 2 Svindal 51-52-53 Fet 377 Gårdshistorien for Fet 4
Østegarden bnr 3 Svindal 51-52-53 Fet 379 Gårdshistorien for Fet 4
Østenga Skjelver 9-10 Fet 210 Gårdshistorien for Fet 2
Østerdalen Rud 104 Rælingen 502 Gårdshistorien for Rælingen 2
Østerdalen Svindal 51-52-53 Fet 383 Gårdshistorien for Fet 4
Østersund Østersund 38 Fet 589 Gårdshistorien for Fet 3
Østheia Ramstad 35-36 Fet 467 Gårdshistorien for Fet 3
Østli Jaer 86 Rælingen 194 Gårdshistorien for Rælingen 2
Østli Løken 39-40 Fet 679 Gårdshistorien for Fet 3
Østli (av Nerdrum) Nerdrum 15-16 Fet 392 Gårdshistorien for Fet 2
Østli (av Skjelver) Skjelver 9-10 Fet 210 Gårdshistorien for Fet 2
Østli (av S Ås) Ås Søndre 55 Fet 458 Gårdshistorien for Fet 4
Østli (i Fetsund) Fetsund/Falldalen   Fet 556 Gårdshistorien for Fet 2
Øverby Øverby 43 Fet 24 Gårdshistorien for Fet 4
Øverby Øverby 43 Fet 21 Gårdshistorien for Fet 4
Øverby bnr 1 (Søndre) Øverby 43 Fet 29 Gårdshistorien for Fet 4
Øverby bnr 2 (Nordre) Øverby 43 Fet 32 Gårdshistorien for Fet 4
Øverby skolejord Øverby 43 Fet 50 Gårdshistorien for Fet 4
Øvre Sliperi Fråstad 31 Fet 213 Gårdshistorien for Fet 3
Øya Øya   Fet 413 Gårdshistorien for Fet 2
Øymoen Jølsen 1 Fet 52 Gårdshistorien for Fet 2
Åkrene skole Skjelver 9-10 Fet 211 Gårdshistorien for Fet 2
Åmotbråten Åmot Nedre 102 Rælingen 447 Gårdshistorien for Rælingen 2
Åmot Nedre Åmot Nedre 102 Rælingen 430 Gårdshistorien for Rælingen 2
Åmot Nedre Åmot Nedre 102 Rælingen 435 Gårdshistorien for Rælingen 2
Åmotsaga Åmot Nedre 102 Rælingen 446 Gårdshistorien for Rælingen 2
Åmotsetra Åmot Nedre 102 Rælingen 444 Gårdshistorien for Rælingen 2
Åmot Øvre Åmot Øvre 103 Rælingen 430 Gårdshistorien for Rælingen 2
Åmot Øvre Åmot Øvre 103 Rælingen 455 Gårdshistorien for Rælingen 2
Ånnerud Ånnerud 56 Fet 464 Gårdshistorien for Fet 4
Ånnerud Ånnerud 56 Fet 473 Gårdshistorien for Fet 4
Ånnerud (bnr 1) Ånnerud 56 Fet 482 Gårdshistorien for Fet 4
Ånnerud (bnr 11) Ånnerud 56 Fet 481 Gårdshistorien for Fet 4
Ånnerud bnr 13 Ånnerud 56 Fet 532 Gårdshistorien for Fet 4
Ånnerud (bnr 4 og 9) Ånnerud 56 Fet 480 Gårdshistorien for Fet 4
Ånnerud (det "gamle" bnr 1) Ånnerud 56 Fet 476 Gårdshistorien for Fet 4
Ånnerudløkka Ånnerud 56 Fet 504 Gårdshistorien for Fet 4
Ånnerud (løpeno 100 og 101) Ånnerud 56 Fet 479 Gårdshistorien for Fet 4
Årmo Åmot Øvre 103 Rælingen 479 Gårdshistorien for Rælingen 2
Årnes Årnes 93 Rælingen 283 Gårdshistorien for Rælingen 2
Årnesengen Årnes 93 Rælingen 291 Gårdshistorien for Rælingen 2
Årnessletta Årnes 93 Rælingen 292 Gårdshistorien for Rælingen 2
Årnestangen Årnes 93 Rælingen 292 Gårdshistorien for Rælingen 2
Ås (av Svindal) Svindal 51-52-53 Fet 383 Gårdshistorien for Fet 4
Åsborg Ersrud 65 Fet 334 Gårdshistorien for Fet 5
Åsen Kjustad 29 Fet 165 Gårdshistorien for Fet 3
Åsen (av Gan) Gan 61 Fet 117 Gårdshistorien for Fet 5
Åsen (av Hovin) Hovin 13-14 Fet 319 Gårdshistorien for Fet 2
Åsenga Ås Nordre 49 Fet 254 Gårdshistorien for Fet 4
Åsen (u Rud) Rud 104 Rælingen 504 Gårdshistorien for Rælingen 2
Åsen (u Rud) Rud 104 Rælingen 508 Gårdshistorien for Rælingen 2
Åsen (u Støvin) Støvin 17 Fet 448 Gårdshistorien for Fet 2
Åserud Ramstad 35-36 Fet 519 Gårdshistorien for Fet 3
Åserud Ånnerud 56 Fet 533 Gårdshistorien for Fet 4
Aasgaard Gjestad 63 Fet 233 Gårdshistorien for Fet 5
Åsheim Fet prestegard 41 Fet 376 Gårdshistorien for Fet 3
Åsheim Kinn 54 Fet 418 Gårdshistorien for Fet 4
Åslia Bjørnholt 100 Rælingen 410 Gårdshistorien for Rælingen 2
Åslia Skårer 25 Fet 693 Gårdshistorien for Fet 2
Åsly Ås Nordre 49 Fet 256 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre Ås Nordre 49 Fet 227 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre Ås Nordre 49 Fet 225 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre Arstun Ås Nordre 49 Fet 234 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre bnr 1 Ås Nordre 49 Fet 230 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre bnr 2 Ås Nordre 49 Fet 234 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre bnr 3 Ås Nordre 49 Fet 237 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre bnr 4 Ås Nordre 49 Fet 239 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre bnr 5 Ås Nordre 49 Fet 241 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre bnr 6 Ås Nordre 49 Fet 242 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre bnr 8 Ås Nordre 49 Fet 239 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre Borti-Arstun Ås Nordre 49 Fet 237 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre Nord-Tolerud Ås Nordre 49 Fet 239 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre Sø-Tolerud Ås Nordre 49 Fet 242 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Nordre Veststua Ås Nordre 49 Fet 230 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Søndre Ås Søndre 55 Fet 422 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Søndre Ås Søndre 55 Fet 424 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Søndre bnr 1 (Nedre) Ås Søndre 55 Fet 428 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Søndre bnr 2 (Øvre) Ås Søndre 55 Fet 431 Gårdshistorien for Fet 4
Ås Østre Ås Søndre 55 Fet 424 Gårdshistorien for Fet 4

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad