Register til Bygdebøkene for Nes på Romerike

Her er register over gårdene i bygebøkene for Nes på Romerike.

Underbruk og plasser er ikke tatt med her, det ville blitt altfor omfattende.

Listen til høyre er sortert alfabetisk på gårdene, mens listen til venstre er sortert etter hvilket bind de står i.

Registrert av Liv Ofsdal

 

Gård/Plass Side Bind
Arnestad  55 3
Auli 279 4
Auli 325 5
Aulibraten 305 5
Aurstad  45 2
Berg 498 1
Berg 565 5
Bergsødegarden 650 4
Bjertnes  674 3
Bjørk og Ellingstad  278 2
Bjørke 84 3
Bjørkomp 455 1
Bjørnli 504 1
Blekstad 350 1
Bodding 64 5
Bollerud 558 3
Branderud 85 4
Brandstorp 270 5
Brauter 11 5
Breen  545 1
Brustad  20 3
Bråeng 13 1
Brårud 428 1
Bråten 224 5
Bøler  387 2
Børgen 118 1
Bårhaug  491 3
Daskerud  638 3
Drognes 562 4
Dystland 361 3
Eggum 147 3
Eie 11 4
Elvenga 301 5
Ersrudseter 339 3
Esval 31 3
Farset 269 1
Fenstad 222 1
Fenstad  223 2
Finnholt 228 5
Finnholtenga (Ødegarden) 217 5
Finnskot 489 1
Finnstad  94 2
Fjell 262 5
Fjuk 591 4
Flakstad  26 2
Flakstad  516 5
Folberg 206 4
Folmo 182 4
Folvell 46 5
Foss 414 5
Fosserud 416 1
Fosserud  139 3
Fossum 471 4
Frogner  623 3
Frogner  584 5
Frøyhov 542 5
Fuglerud 73 3
Funni 61 4
Fyri  405 2
Fyri Seterskog 302 3
Greni  73 2
Greni  228 3
Grinder 195 1
Grinkelsrud 403 1
Grue 618 4
Grøndalen 308 5
Grønnlia  510 3
Gulli  315 2
Gusterudseter  315 3
Hammerstad 201 5
Haug  291 2
Heberg 640 3
Henni 111 4
Henni 493 5
Henu  162 2
Hjellum 161 3
Hofsrud 481 5
Hogset 528 1
Holter  279 1
Horgen 362 1
Horgen 529 5
Hovin 180 1
Hovin  514 2
Hunstad  570 3
Hunstad  405 4
Huser 241 1
Huser 433 5
Husmo 133 4
Hvam 598 5
Hønsedalen  211 2
Ilang  112 3
Ilangseter  310 3
Ile  44 1
Ingeborgrud  342 3
Jernsideenga 117 5
Jerpstad 260 1
Jonsrud 392 1
Katterud  100 3
Kjensmo 396 5
Kjus 485 4
Kjølstad  193 2
Klodsbodding 154 5
Knebrøt  273 2
Leir  430 2
Leirenga  128 3
Li 35 1
Lund 120 5
Lundberg 422 4
Løken 162 4
Låvegg 379 1
Munkerud 279 5
Murukoll  309 3
Mørdre 695 5
Nes Prestgård (Nes og Disen)  437 2
Nordby  11 2
Nyhus 109 5
Oppåker  583 3
Opsal  287 3
Ovri 385 5
Presterud 558 5
Rakkestad  11 3
Rolstad 145 1
Rommen  506 2
Rud 226 4
Rud 472 5
Rud  24 1
Rud  66 2
Rud Seterskog 304 3
Runni 517 4
Runni skog med Bjørknes, Netmangen og Rakeie 297 4
Rustad  218 3
Rustad  452 5
Rønnål  270 3
Røtnes  321 2
Rånås 458 5
Sandåker 513 1
Sandåker 44 4
Sjøli 328 3
Skarning 536 3
Skauen 330 4
Skirset 423 5
Skogerenga 580 3
Skredderstua 222 2
Skreksrud 458 4
Skulsrud  192 2
Skøyen 438 1
Skøyen 231 4
Skålerud 131 3
Skårer 513 3
Smedsbodding 145 5
Smedsrud 56 4
Stahaug 169 5
Staksvoll 77 1
Stensbodding 131 5
Strøm 370 1
Strøm 674 5
Stubberud 195 5
Sundby 198 3
Svinndal  466 1
Tesen  145 2
Togstad 399 3
Tomter 637 5
Tveiten 184 5
Tveithaug  399 2
Udnes 650 5
Ullershov  452 2
Unes 122 3
Unnulstad 249 1
Usjø Seterskog  305 3
Valstad 89 1
Vansum  368 2
Vennevål 257 4
Veset 341 1
Vestgarden 386 4
Vormnes  476 2
Vormsund (G.nr.57)  190 2
Vormsund (G.nr.88) 494 2
Vøyen 181 3
Vågstad 248 2
Våler 476 1
Yn 93 4
Østgarden 371 4
Åmot (G.nr.62)  221 2
Åmot (G.nr.72) 300 2
Årnes 544 4
Ås 458 3
Åserud 608 4
Åvol 41 3
 

 
Gård/Plass Side Bind
Berg 498 1
Bjørkomp 455 1
Bjørnli 504 1
Blekstad 350 1
Breen  545 1
Bråeng 13 1
Brårud 428 1
Børgen 118 1
Farset 269 1
Fenstad 222 1
Finnskot 489 1
Fosserud 416 1
Grinder 195 1
Grinkelsrud 403 1
Hogset 528 1
Holter  279 1
Horgen 362 1
Hovin 180 1
Huser 241 1
Ile  44 1
Jerpstad 260 1
Jonsrud 392 1
Li 35 1
Låvegg 379 1
Rolstad 145 1
Rud  24 1
Sandåker 513 1
Skøyen 438 1
Staksvoll 77 1
Strøm 370 1
Svinndal  466 1
Unnulstad 249 1
Valstad 89 1
Veset 341 1
Våler 476 1
Aurstad  45 2
Bjørk og Ellingstad  278 2
Bøler  387 2
Fenstad  223 2
Finnstad  94 2
Flakstad  26 2
Fyri  405 2
Greni  73 2
Gulli  315 2
Haug  291 2
Henu  162 2
Hovin  514 2
Hønsedalen  211 2
Kjølstad  193 2
Knebrøt  273 2
Leir  430 2
Nes Prestgård (Nes og Disen)  437 2
Nordby  11 2
Rommen  506 2
Rud  66 2
Røtnes  321 2
Skredderstua 222 2
Skulsrud  192 2
Tesen  145 2
Tveithaug  399 2
Ullershov  452 2
Vansum  368 2
Vormnes  476 2
Vormsund (G.nr.57)  190 2
Vormsund (G.nr.88) 494 2
Vågstad 248 2
Åmot (G.nr.62)  221 2
Åmot (G.nr.72) 300 2
Arnestad  55 3
Bjertnes  674 3
Bjørke 84 3
Bollerud 558 3
Brustad  20 3
Bårhaug  491 3
Daskerud  638 3
Dystland 361 3
Eggum 147 3
Ersrudseter 339 3
Esval 31 3
Fosserud  139 3
Frogner  623 3
Fuglerud 73 3
Fyri Seterskog 302 3
Greni  228 3
Grønnlia  510 3
Gusterudseter  315 3
Heberg 640 3
Hjellum 161 3
Hunstad  570 3
Ilang  112 3
Ilangseter  310 3
Ingeborgrud  342 3
Katterud  100 3
Leirenga  128 3
Murukoll  309 3
Oppåker  583 3
Opsal  287 3
Rakkestad  11 3
Rud Seterskog 304 3
Rustad  218 3
Rønnål  270 3
Sjøli 328 3
Skarning 536 3
Skogerenga 580 3
Skålerud 131 3
Skårer 513 3
Sundby 198 3
Togstad 399 3
Unes 122 3
Usjø Seterskog  305 3
Vøyen 181 3
Ås 458 3
Åvol 41 3
Auli 279 4
Bergsødegarden 650 4
Branderud 85 4
Drognes 562 4
Eie 11 4
Fjuk 591 4
Folberg 206 4
Folmo 182 4
Fossum 471 4
Funni 61 4
Grue 618 4
Henni 111 4
Hunstad  405 4
Husmo 133 4
Kjus 485 4
Lundberg 422 4
Løken 162 4
Rud 226 4
Runni 517 4
Runni skog med Bjørknes, Netmangen og Rakeie 297 4
Sandåker 44 4
Skauen 330 4
Skreksrud 458 4
Skøyen 231 4
Smedsrud 56 4
Vennevål 257 4
Vestgarden 386 4
Yn 93 4
Østgarden 371 4
Årnes 544 4
Åserud 608 4
Auli 325 5
Aulibraten 305 5
Berg 565 5
Bodding 64 5
Brandstorp 270 5
Brauter 11 5
Bråten 224 5
Elvenga 301 5
Finnholt 228 5
Finnholtenga (Ødegarden) 217 5
Fjell 262 5
Flakstad  516 5
Folvell 46 5
Foss 414 5
Frogner  584 5
Frøyhov 542 5
Grøndalen 308 5
Hammerstad 201 5
Henni 493 5
Hofsrud 481 5
Horgen 529 5
Huser 433 5
Hvam 598 5
Jernsideenga 117 5
Kjensmo 396 5
Klodsbodding 154 5
Lund 120 5
Munkerud 279 5
Mørdre 695 5
Nyhus 109 5
Ovri 385 5
Presterud 558 5
Rud 472 5
Rustad  452 5
Rånås 458 5
Skirset 423 5
Smedsbodding 145 5
Stahaug 169 5
Stensbodding 131 5
Strøm 674 5
Stubberud 195 5
Tomter 637 5
Tveiten 184 5
Udnes 650 5

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad