Notisbok fra kirketjeneren i Haslum Kirke 1905-1916

Kilden er donert fra etterkommerne etter Karl Arnesen, som var kirketjener i Haslum kirke i Bærum.

Kirketjener ArnesenDIS-Oslo/Akershus fikk denne kilden donert fra Roy Hansen, hvis kones oldefar førte pennen i denne boka. Notisboka er på omtrent 100 sider og inneholder opplysninger om begravelser på Haslum Kirkegård i perioden 1905-1916. Kilden gir utfyllende informasjon på hvor personene er gravlagt på kirkegården og om graven eventuelt er betalt av Bærum Fattigvesen eller kjøpt, se Østre Bærum Sogn som dekker Haslum etter 1904. 

Boka ble funnet under opprydding hos familien og tatt vare på av giveren. Karl Arnesen var kirketjener i Haslum kirke. Sønnen til Karl Arnesen overtok som kirketjener etter sin far og mottok kongens fortjenestemedalje i sølv for dette arbeidet etter 50 års virke.

Giveren er glad at boka kommer til nytte, og at andre kan ha glede av den.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad